Where can I enter information about the manufacturer of a product?
Used in modules: Items

FAQ / Where can I enter information about the manufacturer of a product?

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Atidarykite prekės kortelę ir laukelyje „Gamintojas“ sukurkite naują gamintoją ir pasirinkite informaciją.

Vėliau formuodami pardavimo dokumentą prie prekės pozicijos pasirinkus prekę, užpildoma ir informacija apie gamintoją.