Где я могу ввести информацию о производителе товара?
Используется в модулях: Товар

ЧаВО / Где я могу ввести информацию о производителе товара?

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Atidarykite prekės kortelę ir laukelyje „Gamintojas“ sukurkite naują gamintoją ir pasirinkite informaciją.

Vėliau formuodami pardavimo dokumentą prie prekės pozicijos pasirinkus prekę, užpildoma ir informacija apie gamintoją.