How to assign the same price of a specific product to several customers?

FAQ / How to assign the same price of a specific product to several customers?

Du kartus su kairiuoju pelės mygtuku (double click) spaudžiate ant pasirinktos prekės (Kliento kainos) arba pažymėję prekę spaudžiate redagavimo mygtuką. Atsidariusioje formoje pasirenkate, kuriems klientams taikyti kitą kainą. Spaudžiate perkelti arba du kartus su kairiuoju pelės
mygtuku (double click). Klientai persikelia į lentelę „Klientai, kuriems bus priskirta kaina“ ir spaudžiate priskirti.

klientokainospagalpreke