How to add a new employee?

FAQ / How to add a new employee?

Personalas Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas
 įrašomas darbuotojo vardas;
Pavardė įrašoma darbuotojo pavardė;
Lytis nurodoma darbuotojo lytis;
Asmens kodas  įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data įrašoma darbuotojo gimimo data;
Užsieniečio kodas (ILTU)Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas. Naudojamas Sodros 1-SD formoje.
Darbuotojo grupė priskiriama darbo grupė:

  • Jei darbuotojas dirba pagal darbo sutartį:
    Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta Darb.grupė su požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“ ir sukurta darbo sutartis.
  • Jei darbuotojas dirba ne pagal darbo sutartį:
    1. Personalas → Žinynai → Darbuotojų grupės → Sukurti naują darbuotojų grupę, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“.
    2. Personalas → Darbuotojai → „Vardenis Pavardenis“ turi būti priskirta naujai sukurta Darb.grupė, kurioje nėra požymio „Darbuotojai pagal darbo sutartis“, tada šis darbuotojas bus matomas kaip dirbantis.

Tautybė įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius, programa neteisingai formuos įsakymus.
Padalinys priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas paspaudus pažymėtą geltoną mygtuką „Sukurti klientą“, darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas.
Šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo spausdami "pieštuką".
Adresas įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė priskiriama darbuotoju kuro kortelė;

Apie šeimą  rekomenduojame įrašyti vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas
užpildykite informaciją apie darbuotojo išsilavinimą.
Dokumentų duomenys  užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc.
jei darbuotojas papildomai kaupia pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia papildomos pensijos tarifo galima neįrašyti.
Atsakingi
įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina darbuotojo prašymą pateiktą per „Darbuotojo kabinetą“ atsakingas asmuo gauna pranešimus.
+Papildoma informacija pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.
Išduotas inventorius — Galimybė matyti išduotą mažavertį turtą arba priskirti.

Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant skirtuko ,,Sutartys", spausti mygtuką pridėti. Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris — darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. — tabelio numeris;
Sutarties data — darbo sutarties data;
Dirba nuo — nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki — iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos — pasirenkamos pareigos;
Padalinys — pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. — įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Laukelis pildomas tais atvejais, kai GPM procentas taikomas kitas, nei nurodytas DU parametruose
DS rūšies data — darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas — darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD — šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita — darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita — GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita — VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita — darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita — darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita — darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita — įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita — įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga — Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina — Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita — jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes — jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius —darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius — darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius — darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę — iš viso valandų per savaitę;
DU kodas — darbo užmokesčio priskaitymo kodas rekomanduojama naudoti tik 101, 1101 ir 102 kodus.


Pastaba. Kor. sąskaitos pateiktos pavyzdinės, kai rašysite kor. sąskaitas įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.


Skirtukas „Punktų keitimas“ naudojamas darbo sutarties šablone nurodytų punktų koregavimui, Įvesta informacija bus matoma atspausdintoje darbo sutartyje. Būtina nepamiršti užpildyti laukąDarbo funkcijų atlikimo vieta“. Nurodyti darbovietės adresą, jei darbuotojas nuolatos važinėja pas klientus nurodyti centrinės būstinės duomenis.

Skirtuke „Atostogos“  galima nustatyti kasmetinių atostogų dienų skaičių, kiek darbuotojui priklauso per metus darbo dienomis.

Skirtukas „Darbo grafikai“ naudojamas, kai darbuotojas dirba pagal darbo grafiką.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumento šabloną spauskite ,,Sugeneruoti".