How to enter an insurance contract? How to allocate future costs for periods?

FAQ / How to enter an insurance contract? How to allocate future costs for periods?

Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Draudimo sutarties įvedimas: 

  • Dokumentai=>Draudimai=>Draudimų registras įvedama nauja draudimo sutartis paspaudus mygtuką
  • Atsidariusiame lange užpildote Draudimo sutarties duomenis, nurodote, kurį automobilį draudžiate, įvedate draudimo Įmokos sumą bei draudimo pradžios ir pabaigos datas. Draudimo objektas ,,Automobilis Nr.1", sukurkite prekės kortelę.
  • Įvedamos Debeto ir Kredito kor. sąskaitos, jei reikia įsirašomos pastabos.
draudimas
  • Žemiau esančioje lentelėje įvedami būsimieji įrašai į bendrą žurnalą.
  • Galima būsimas sąnaudas išdalinti pasinaudojus automatinio išdalinimo funkcija. Įrašai sugeneruojami paspaudus mygtuką . Atsidariusioje lentelėje pasirenkate kas kiek surašyti draudimo įmokas, bei į kurią debeto kor. sąskaitą.
draudimas3
  • Spaudžiam .
  • BŽ įrašai lentelėje susirašo korespondencijos.
draudimas3
  • Užbaigti draudimo įrašo įvedimui, spaudžiame .