How do I print a bank's cash flow statement by cost centre?
Used in modules: Bank, Reports

FAQ / How do I print a bank's cash flow statement by cost centre?

Banko pinigų srautų pagal kaštų centrus ataskaita galima atsispausdinti:

  1. Pasirenkame modulį „Bankas“ → „Bankas“ → Pasirenkame buh.bankas → Spaudžiame mygtuką „Spausdinti“.
  2. Atsidariusiame lange pasirenkame šabloną "Kaštų centrai"→ Pasirenkame ataskaitos spausdinimo periodą → Spaudžiame „Sugeneruoti“