Как распечатать отчет о движении денежных средств банка по центрам затрат?
Используется в модулях: Банк, Отчеты

ЧаВО / Как распечатать отчет о движении денежных средств банка по центрам затрат?

Banko pinigų srautų pagal kaštų centrus ataskaita galima atsispausdinti:

  1. Pasirenkame modulį „Bankas“ → „Bankas“ → Pasirenkame buh.bankas → Spaudžiame mygtuką „Spausdinti“.
  2. Atsidariusiame lange pasirenkame šabloną "Kaštų centrai"→ Pasirenkame ataskaitos spausdinimo periodą → Spaudžiame „Sugeneruoti“