What can I do to avoid duplicate entries during import?
Used in modules: Bank, Import statements

FAQ / What can I do to avoid duplicate entries during import?

Darant banko importą tam, kad nesidubliuotų įrašai apie judėjimą tarp banko sąskaitų, rekomenduojame:

  • Ištrinti šiuos įrašus ir įvesti šį pavedimą ranka;
  • Arba ištrinti Debeto įrašą ir palikti tik Kredito įrašą su teisinga kor. sąskaita.

 Įrašas atliekamas tik kreditinis, sistema automatiškai sugeneruoja debetinį įrašą atitinkamoje banko sąskaitoje.