Steps to generate balance sheet and / or profit and loss statements.

FAQ / Steps to generate balance sheet and / or profit and loss statements.

Balanso ar pelno (nuostolių) ataskaitas galima formuoti pagal įmonės dydį ar jos statusą, t.y.:

  • Labai mažos įmonės;
  • MB ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
  • Mažos įmonės ir labai mažos įmonės;
  • Vidutinės ir didelės įmonės.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis: DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis: DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą: Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.
Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOCX .XLSX formatais. Vartotojai, kurie turi planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, ataskaitas gali siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.