Veiksmai, norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno nuostolio ataskaitas.

DUK / Veiksmai, norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno nuostolio ataskaitas.

Balanso ar pelno (nuostolių) ataskaitas galima formuoti pagal įmonės dydį ar jos statusą, t.y.:

  • Labai mažos įmonės;
  • MB ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
  • Mažos įmonės ir labai mažos įmonės;
  • Vidutinės ir didelės įmonės.

Norint sugeneruoti balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitas, reikia:

1. Peržiūrėti ar balanso ir pelno (nuostolių) straipsniai susieti su kor. sąskaitomis: DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Finansinės atskaitomybės straipsniai;

2. Surašyti ankstesnių metų duomenis: DK Finansinės atskaitomybės straipsniai Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys;

3. Sugeneruoti pasirinktą balanso ir/ar pelno (nuostolių) ataskaitą: Ataskaitos Balansai/PLN:

Pastaba. Jei laukelyje įrašomas pelno mokestis, šią sumą įrašykite su minuso ženklu.
Užpildžius laukus, spauskite spausdinti ir pasirinkta ataskaita bus sugeneruota.
Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOCX .XLSX formatais. Vartotojai, kurie turi planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, ataskaitas gali siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kodėl neatkelia 2022 metų duomenų į naujai formuojamas ataskaitas (balansas, pelno (nuostolio))?
Neatkelia informacijos už praėjusį laikotarpį, nors finansinės ataskaitos pildytos?
Kaip suformuoti balanso ataskaitą?
Kaip suformuoti pelno nuostolio ataskaitą?
Kaip suformuoti finansines ataskaitas?
Kodėl balanso ataskaitoje nesutampa duomenys su Didžiąja knyga?
Kodėl balanso ataskaitoje vienos sumos, o DK kitos?
Kodėl pelno (nuostolio) ataskaitoje nesutampa duomenys su Didžiąja knyga?
Kodėl pelno (nuostolio) ataskaitoje vienos sumos, o DK kitos?
Kodėl skiriasi sumos balanse ir DK?
Kodėl skiriasi sumos pelno nuotolio ataskaitoje su DK?
Kodėl neateina į balansą ankstesni metai?
Kaip sugeneruoti balanso ataskaitą?
Kaip sugeneruoti pelno nuostolio ataskaitą?
Kaip sugeneruoti finansines ataskaitas?
Nepavyksta sugeneruoti balanso.
Nepavyksta sugeneruoti pelno/nuostolių ataskaitos.
Kaip surašyti ankstesnių metų finansinių ataskaitų duomenis?
Kaip sujungti kor. sąskaitas su finansines atsakomybės straipsniais?
Kaip pasitikrinti kor.sąskaitas su finansinės atskaitomybės straipsniais?