Which report should be used to fill in the "Statistical report DA-01"?
Used in modules: Wage prints

FAQ / Which report should be used to fill in the "Statistical report DA-01"?

Statistinėje ataskaitoje DA-01 (ketvirtinė) „Darbo apmokėjimo“ pildomas vidutinis, dirbusių visą ir ne visą darbo laiką, neatsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį ar sutarties rūšį, darbuotojų skaičius. 
DA-01 ataskaitos užpildymui duomenis imti iš: DU → DU spausdinimai → Duomenys DA-01 ataskaitai (deklaracijai):


Suformuotoje ataskaitoje pateikiami pasirinkto periodo:

  • darbuotojai;
  • lytis;
  • darbo valandų skaičius (ima iš darbo sutaties informaciją, kuri suvesta einamuoju laikotarpiu);
  • pagal DU kodus užregistruoti priskaitymai (sumos skirstomos pagal DU kodus);
  • valandų skaičius (informacija imama iš darbo užmokesčio priskaitymo informacijos);
  • apskaičiuotos valandos (dienų skaičius (iš darbo užmokestyje priskaičiuotų sumų) padaugintas iš darbo dienos valandų skaičiaus);