Darbo užmokesčio modulis (DU)

Registruotis

Darbo užmokestis

DU modulyje patogu atlikti darbo užmokesčio priskaitymus ir atskaitymus:
 • Skaičiuoti DU nuo 1 iki 500 darbuotojų suminę ir nesuminę apskaitą;
 • Paskaičiuoti komandiruotpinigius automatiškai pagal įsakymą, vieną kartą suvedę dienpinigių normas;
 • DU modulis įeina į visus planus, atnaujinimai įdiegiami nemokamai!

Tabeliai

Lengvai tvarkykite darbo laiko apskaitą:
 • Vieno mygtuko paspaudimu kurkite tabelius visiems darbuotojams iš karto;
 • Intuityvus tabelio redagavimas;
 • Darbo grafiko pagrindu užpildykite darbo laiko žiniaraštį.

Darbo grafikai

Greitai pridėkite ir koreguokite darbuotojų darbo grafikus. Darbo grafikai gali būti naudojami pildant tabelius ir skaičiuojant darbo užmokestį. Jūsų patogumui darbo grafikus galima filtruoti pagal numerį ir datą.

DU spausdinimai

Leidžia lanksčiai suformuoti įvairius dokumentus ir ataskaitas:

 • Darbo užmokesčio suvestinės;
 • Atsiskaitymo lapelius;
 • Įvairios pažymos.

Taip pat galite sugeneruoti dokumentų .xml failus.

Kaip naudotis DU moduliu

Trumpa video pamoka kaip naudotis DU ir Personalas moduliais.

DU parametrai

Modulyje nustatomi parametrai:

 • Darbo pradžia
 • Pertrauka nuo
 • Pertrauka iki
 • VMI klientas
 • Sodra klientas
 • Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita

VMI ir Sodros klientai turi būti įvesti Klientai → Klientai modulyje.

Kaip paskaičiuoti darbo užmokestį

1. Papildykite sąskaitų planą
DK Sąskaitų planas
Pakoreguokite sąskaitų planą pagal Jūsų įmonės veiklą ir poreikius.

2. Sukurkite padalinius
DU Žinynai Padaliniai
Sukurkite padalinius jei įmonė tokius turi ir priskirkite kor. sąskaitas Jei turite vieną padalinį, galite sukurti padalinį „Administracija“ ir įrašyti reikiamas kor. sąskaitas.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimo koeficientai
DU Parametrai
Modulyje užpildyti koeficientai kurie bus naudojami darbo užmokesčio skaičiavimui, galite juos atidaryti ir pasitikrinti kokie koeficientai nustatyti. Jei juos norite pakoreguot, galite sukurti naujus koeficientus. Atkreipkite dėmesį į datą, kokia data bus įrašyta, nuo tos dienos bus taikomi įrašyti koeficientai.


4. Nustatykite parametrus „Parametrai“ modulyje
Parametrai DU parametrai
VMI klientas – sukurkite VMI klientą Klientai Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
SODRA klientas – sukurkite SODRA klientą Klientai Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita – priskirkite dienpinigių  kor. sąskaitą. Jei tokios neturite sukurkite ją DU Sąskaitų planas modulyje.

Užregistravus įrašus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Personalas Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas
- įrašomas darbuotojo vardas, privalomas laukas;
Pavardė - įrašoma darbuotojo pavardė, privalomas laukas;
Lytis - nurodoma darbuotojo lytis, privalomas laukas;
Asmens kodas - įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data - įrašomas darbuotojo gimimo data;
Darbuotojo grupė - priskiriama darbo grupė;
Tautybė - įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos - pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius programa neteisingai formuos įsakymus. Privalomas laukas;
Padalinys - priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas - šis laukas pažymėtas paveiksliuke. Paspaudus ant geltono mygtuko „Sukurti klientą“ darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas, šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo.
Adresas - įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas - įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita - įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas - įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas - įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis - priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė - priskiriama darbuotoju kuro kortelė;

Apie šeimą - rekomenduojame įrašyti čia vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas -
užpildykite informaciją apie darbuotojo įsilavinimą.
Dokumentų duomenys - užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc. -
jei darbuotojas papildomai kaupią pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia sodros, tai galite tarifo neįrašyti.
Atsakingi -
įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina prašymą per
 ir gauna pranešimus.
+Papildoma - pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.

Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant lango ,,Sutartys" ir paspauskite mygtuką pridėti ir paspauskite ,,Taip". Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris - darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. - tabelio numeris;
Sutarties data - darbo sutarties data;
Dirba nuo - nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki - iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos - pasirenkamos pareigos;
Padalinys - pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. - įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Jei šį lauką nenurodysite, GPM bus imamas iš parametrų. 
DS rūšies data - darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas - darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD - šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita -  darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita - GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita - VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita - darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita - darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita - darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita - įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita - įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga - Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina - Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita - jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes - jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius - darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius - darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius - darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę - iš viso valandų per savaitę;
DU kodas - darbo užmokesčio priskaitymo kodas.


Pastaba. Kor. sąskaitos naudojamos pavyzdinės įmonės, kai rašysite kor. sąskaitas  įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.

Užpildžius Darbo sutarties punktų keitimas kortelės laukus, šie duomenys bus perkelti į darbuotojo darbo sutarties punktus. Taip pat galima nustatyti atostogų laikotarpį formoje Atostogos, bei individualų darbuotojo darbo grafiką Darbo grafikai.
Laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite ,,Išsaugoti“.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumentą spauskite ,,Sugeneruoti".

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus  ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Ir spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba, jei toks įsakymo požymis yra užregistruotas, naujo įsakymo požymio kurti nereikia. Šiame modulyje formuojami įvairaus tipo užsakymai, priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotė ir .t.t.

 

2.Sukurkite priėmimo įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį Priėmimas į darbą“.

Užpildomi privalomi laukai data ir pavadinimas (dokumento antraštė).

Užpildžius visus laukus spauskite Išsaugoti“.

Norėdami suformuoti įsakymą ir prašymą spauskite mygtuką Spausdinti“.

Pastaba, jei programa suformuoja tuščią įsakymą, patikrinkite ar Personalas → Darbuotojai modulyje darbuotojo kortelėje yra įrašytos pareigos ir asmens kodas.

DU → Tabeliai

Pasirinkite metus ir mėnesį už kurį norite suformuoti tabelį, toliau spauskite mygtuką Atidaryti“.

Atsidariusiame lange į tabelį susirašė visi darbuotojai, kurie dirba pagal darbo sutartį. Norėdami užpildyti tabelio duomenis spauskite mygtuką Veiksmas → Surašyti.

Patikrinus surašytus duomenis galite atspausdinti tabelį paspaudus mygtuką Veiksmas → Spausdinti.

Pastaba. Norėdami pakoreguoti tabelį paspaudus du kartus ant vienos dienos galite įrašyti reikiamas reikšmes, t.y. valandas ir tabelio žymėjimą.

DU → Darbo užmokestis

Įėjus į modulį paspauskite mygtuką  – sukurti naują įrašą. Kuriant naują darbo užmokesčio įrašą už laikotarpį pasirinkite metus ir mėnesį už kurį skaičiuojate atlyginimą.

Pastaba. Jei norite kad iš tabelio ateitų duomenys, atkreipkite dėmesį, kad varnelė ties ,,Naudoti tabelį“ būtų pažymėta.

Darbuotojai lentelėje nuspauskite mygtuką Išrinkti darbuotojus“, bus išrinkti visi per nurodytą mėnesį dirbę nors vieną dieną darbuotojai, kuriems priskirta darbuotojų grupė su požymiu Darbuotojai pagal darbo sutartis“. Jei buvote išrinkę darbuotojus mėnesio pradžioje ir per šį mėnesį buvo priimtų naujų darbuotojų, kad atsirastų šie darbuotojai sąraše, reikia paspausti mygtuką Išrinkti darbuotojus“, arba pridėti patiems įrašą paspaudus mygtuką Sukurti naują įrašą“.

Surašius visus darbuotojus, galite priskaityti pagrindinį atlyginimą visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu, paspauskite ant violetinio mygtuko Suskaičiuoti atlyginimą“. Jei visi skaičiavimai pavyko, gausite pranešimą ir jei atsirado klaida, pavyzdžiui, nepriskirtas DU kodas, nueikite į darbuotojo kortelę ir priskirkite kodą Personalas → Darbuotojai. 

Suskaičiavus atlyginimą paspauskite Išsaugoti“

B1.lt vartotojams yra suteikta galimybė suskaičiuoti tik pagrindinį atlyginimą, be atostoginių ir kitų priedų. Norėdami priskaityti kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruokite priskaitymą. Norėdami priskaičiuoti įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę, paspauskite ant darbuotojo įrašo du kartus, ir priskaitymai lentelėje pasirinkite  – sukurti naują įrašą, pasirinkite atitinkamą DU kodą.

Darbo užmokesčio kodaiAtskaitymai“ lange prie Pajamų mokestis“ nurodyta data (pagal nutylėjimą dabartinė data). Šia data bus įrašytos pajamų mokesčio sumos į bendrą žurnalą. Pagal šią datą taip pat bus formuojama GPM312 ir GPM313 deklaracijos. Kai išmokate atlyginimą įeikite į darbuotojo kortelę ir įrašykite darbo užmokesčio išmokėjimo datą. Įrašius datą paspauskite mygtuką Išsaugoti“.
Kai visi priskaitymai padaryti, sugrįžkite į pradinę lentelę ir surašykite šias sumas į bendrą žurnalą. Surašomi pažymėtų darbuotojų duomenys. Jei norite surašyti visų darbuotojų duomenis, pažymėkite visus darbuotojus ir spauskite Surašyti į BŽ“. Po surašymo duomenų koreguoti nebegalima, jei norite koreguoti, turite ištrinti surašytus duomenis. Tai galima padaryti pasirinkus darbuotojus (-ą) ir nuspaudus Šalint iš BŽ“. Šių duomenų nebus galima koreguoti, kai bus surašyti darbuotojai į bendrą žurnalą.

Norėdami patikrinti kokios kor. sąskaitos užsiregistravo, pažymėkite įrašą ir spauskite ant rodyklės mygtuko Rodyti / slėpti dvejybinius įrašus“.