Учёт рабочего времени и заработной платы

Заработная плата


Учёт рабочего времени, графики, зарплаты и указы

НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Заработная плата

Расчёт заработной платы

Табели

Учёт рабочего времени

График работы

Рабочее время сотрудника

Распечатка ЗП

Печать документов

Справочник

Исправление и дополнение основной информации

Видео урок

Учебные материалы для модулей по заработной плате и кадрам

Вопросы/ответы

Часто задаваемые вопросы клиентов и ответы

Darbo užmokestis

Atlikti darbo užmokesčio priskaitymus ir atskaitymus:
 • Skaičiuoti DU nuo 1 iki 500 darbuotojų suminę ir nesuminę apskaitą;
 • Paskaičiuoti komandiruotpinigius automatiškai pagal įsakymą, vieną kartą suvedę dienpinigių normas;
 • DU modulis įeina į visus planus, atnaujinimai įdiegiami nemokamai!
Taip pat programoje galite įsijungti darbo užmokestis (iki 2019) modulį, kuris buvo naudojamas iki darbo užmokečio skaičiavimo formulės pakeitimo. Jei norite naudoti šį modulį, reikia atlikti nustatymus.

Tabeliai

Darbo laiko žiniaraščio sukūrimas:
 • Kurti tabelius visiems darbuotojams iš karto;
 • Redaguoti tabelio informaciją;
 • Darbo grafiko pagrindu užpildyti darbo laiko žiniaraštį.

Darbo grafikai

Pridėti ir koreguoti darbuotojų darbo grafikus. Galima filtruoti pagal numerį ir datą. Naudojami pildant tabelius ir skaičiuojant darbo užmokestį.

DU spausdinimai

Su darbo užmokesčių susyjusių dokumentų spausdinimas, dokumentus galima generuoti norimu formatu .EXCEL; .DOC; .PDF. :
Darbo užmokečio suvestinės:

 • Priskaitymų suvestinė; pasirinktiems darbuotojams; su Didžiają knyga; išplėstinė; SEPA;
 • Darbo užmokesčio žiniaraštis; pagal kodus
 • Didžiosios knygos suvestinė;

Atsikaitymo lapeliai:

 • Lapeliai;
 • Lapeliai atskirose lapuose;
Pažymos:
 • Apie gautas pajamas;
 • Apie gautas pajamas (išplėstinė);
 • Pažyma apie panaudotą NPD (PNDP) - pagal darbo užmokėstį;
 • Pažyma apie panaudotą NPD (PNDP) -pagal nurodytą GPM datą.

Galima tiesiai iš programos siųsti elektroniniu paštu sugeneruotus dokumentus. Tik "Ekspertas" arba "Partneris" klientams.

Žinynai

Visa informacija susijusi su darbo užmokečio moduliu:

 • Tabelio kodai: galima priskirti tik darbo užmokesčio kodą jei yra poreikis;
 • Darbo užmokečio kodai: galima koreguoti pavadinimą, kaip bus rodoma atsiskaitymo lapelyje, taip pat pakeisti korespondentinę sąskaitą, ir įvesti naudojamą formulę jei tai reikalinga;
 • Padaliniai: sąrašas visų įmonėje esamų padalinių, galima koreguoti, trinti arba sukurti naują. Kuriant padalynį privaloma užpildyti pavadinimą, VSD, GF, PSD, sąnaudų ir DU priskaitymo korespondentines sąskaitas, taip pat galima užpildyti ir metinį darbo dienų koficientą.
 • Darbo grafikų žinynas: sukurti darbo grafiko tipus kurie gali būti savaitinis, savaitinis (keičiant kas savaitę), dienomis ir slenkantis,
 • Darbo užmokečio parametrai: programa duoda pagrindinius parametrus atitinkančius valstybės numatytas normas. Galima sukurti naujus parametrus, parinkti datą nuo kada taikyti ir suvesti reikiamus duomenis, tai yra darbdavio VSD,  GF, terminuotų sutarčių, apdraustųjų SODROS, GPM ir nedarbingumo procentus, bei naktinio/viršvalandžių, šventinį, kenksmingų sąlygų ir labai kenksmingų sąlygų koficientus kurie bus taikomi skaičiuojant atlyginimą.

Dažniausiai užduodami klausimai

Nuo ko pradėti?

Kokius parametrus nustatyti, kad paskaičiuoti darbo užmokestį?
1. Papildykite sąskaitų planą
DK Sąskaitų planas
Pakoreguokite sąskaitų planą pagal Jūsų įmonės veiklą ir poreikius.

2. Sukurkite padalinius
DU Žinynai Padaliniai
Sukurkite padalinius jei įmonė tokius turi ir priskirkite kor. sąskaitas Jei turite vieną padalinį, galite sukurti padalinį „Administracija“ ir įrašyti reikiamas kor. sąskaitas.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimo koeficientai
DU Parametrai
Modulyje užpildyti koeficientai kurie bus naudojami darbo užmokesčio skaičiavimui, galite juos atidaryti ir pasitikrinti kokie koeficientai nustatyti. Jei juos norite pakoreguot, galite sukurti naujus koeficientus. Atkreipkite dėmesį į datą, kokia data bus įrašyta, nuo tos dienos bus taikomi įrašyti koeficientai.


4. Nustatykite parametrus „Parametrai“ modulyje
Parametrai DU parametrai
VMI klientas – sukurkite VMI klientą Klientai Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
SODRA klientas – sukurkite SODRA klientą Klientai Klientai modulyje ir priskirkite jį šiame laukelyje.
Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita – priskirkite dienpinigių  kor. sąskaitą. Jei tokios neturite sukurkite ją DU Sąskaitų planas modulyje.

Užregistravus įrašus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Kaip užregistruoti įsakymą (darbuotojo priėmimas)?

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus  ir atsidariusioje formoje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

Ir spauskite ,,Išsaugoti“.

Pastaba, jei toks įsakymo požymis yra užregistruotas, naujo įsakymo požymio kurti nereikia. Šiame modulyje formuojami įvairaus tipo užsakymai, priėmimas, atleidimas, atostogos, komandiruotė ir .t.t.

 

2.Sukurkite priėmimo įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį Priėmimas į darbą“.

Užpildomi privalomi laukai data ir pavadinimas (dokumento antraštė).

Užpildžius visus laukus spauskite Išsaugoti“.

Norėdami suformuoti įsakymą ir prašymą spauskite mygtuką Spausdinti“.

Pastaba, jei programa suformuoja tuščią įsakymą, patikrinkite ar Personalas → Darbuotojai modulyje darbuotojo kortelėje yra įrašytos pareigos ir asmens kodas.

Kaip sukurti naują darbuotoją?

Personalas Darbuotojai

Norėdami sukurti naujo darbuotojo kortelę spauskite mygtuką ,,Sukurti naują įrašą" pridėti.
Pirma užpildykite lentelę ,,Bendra informacija" apie darbuotoją, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Vardas
- įrašomas darbuotojo vardas, privalomas laukas;
Pavardė - įrašoma darbuotojo pavardė, privalomas laukas;
Lytis - nurodoma darbuotojo lytis, privalomas laukas;
Asmens kodas - įrašomas darbuotojo asmens kodas;
Gimimo data - įrašomas darbuotojo gimimo data;
Darbuotojo grupė - priskiriama darbo grupė;
Tautybė - įrašoma darbuotojo tautybė;
Pareigos - pasirenkamos arba sukuriamos darbuotojo pareigos. Nepamirškite, jei sukuriate naujas darbuotojo pareigas, jas sulinksniuoti. Jei nesurašote linksnius programa neteisingai formuos įsakymus. Privalomas laukas;
Padalinys - priskirkite darbuotojui padalinį;
Buh. klientas - šis laukas pažymėtas paveiksliuke. Paspaudus ant geltono mygtuko „Sukurti klientą“ darbuotojui bus sukurtas buhalterinis klientas, šis klientas užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje. Jei toks darbuotojas jau sukurtas, pasirinkite jį iš sąrašo.
Adresas - įrašomas darbuotojo adresas;
Miestas - įrašoma iš kokio miesto darbuotojas;
Banko sąskaita - įrašoma darbuotojo banko sąskaita;
Telefonas - įrašomas darbuotojo telefonas;
El. paštas - įrašomas darbuotojo el. paštas;
Automobilis - priskiriamas darbuotojui automobilis;
Kuro kortelė - priskiriama darbuotoju kuro kortelė;

Apie šeimą - rekomenduojame įrašyti čia vaikų vardus, jei norėsite suformuoti įsakymą dėl ,,Vaiko priežiūros atostogų".
Išsilavinimas -
užpildykite informaciją apie darbuotojo įsilavinimą.
Dokumentų duomenys - užpildykite informaciją apie paso, soc. draudimo ir med. knygelės nr. Taip pat galite prisegti paso kopiją.
Sodros proc. -
jei darbuotojas papildomai kaupią pensiją, tai į šį lauką įrašomi suminiai duomenys, pensijos kaupiamas procentas plius darbuotojo sodra, t.y 21,60 arba 22,50 (2,1+19,5=21,60 arba 3+19,5=22,50). Jei darbuotojas nekaupia sodros, tai galite tarifo neįrašyti.
Atsakingi -
įrašomi atsakingi asmenys, kurie tvirtina prašymą per
 ir gauna pranešimus.
+Papildoma - pildoma Jums reikalinga informacija. Norėdami įvesti papildomą infomaciją turite nueiti į modulį Parametrai → Darbuotojo požymiai ir aprašyti reikiamus laukus, pvz. Įėjimo kortelės/žetono numeris, ar turi raktą nuo ofiso? ir t.t.

Sutartys
Užpildžius bendrą informaciją galima užpildyti informaciją apie ,,Sutartys". Paspaudę ant lango ,,Sutartys" ir paspauskite mygtuką pridėti ir paspauskite ,,Taip". Užregistruokite informaciją apie darbdavio sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutarties informaciją.

Atsidariusiame lange ,,Pagrindiniai duomenys" užpildykite reikiamus laukus, pildoma esminė su darbo santykiais susijusi informacija:
Numeris - darbo sutarties numeris;
Tabelio nr. - tabelio numeris;
Sutarties data - darbo sutarties data;
Dirba nuo - nuo kada darbuotojas dirba;
Dirba iki - iki kada darbuotojas dirbo;
Pareigos - pasirenkamos pareigos;
Padalinys - pasirenkamas padalinys;
Individualus GPM proc. - įrašomas individualus GPM procentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šioje kortelėje darbuotojo sutarčiai galima priskirti individualų GPM procentą. Jei šį lauką nenurodysite, GPM bus imamas iš parametrų. 
DS rūšies data - darbo sutarties nuo kada dirba data;
DS rūšies pavadinimas - darbo sutarties rūšis. Nurodyta darbo sutarties rūšis bus perduodama į 1-SD formą.
NPD - šiame lauke galite priskirti ,,NPD". Jei NPD nenurodysite, NPD nebus taikomas.
DU priskaitymo kor. sąskaita -  darbo užmokesčio priskaitymo kor. sąskaita;
GPM priskaitymo kor. sąskaita - GPM priskaitymo kor. sąskaita;
VSD priskaitymo kor. sąskaita - VSD priskaitymo kor. sąskaita;
DU sąnaudų kor. sąskaita - darbo užmokesčio sąnaudų kor. sąskaita;
Sodros sąnaudų kor. sąskaita - darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
GF sąnaudų kor. sąskaita - darbdavio sodros sąnaudų kor. sąskaita;
Įmonės banko kor. sąskaita - įmonės banko kor. sąskaita;
Įmonės kasos kor. sąskaita - įmonės kasos kor. sąskaita;
Mėn. alga - Mėnesinis darbuotojo atlyginimas;
Val. kaina - Valandos kaina;
Suminė darbo apskaita - jei suminė darbo laiko apskaita, pažymėkite varnele;
Trumpinti prieš šventes - jei trumpinti prieš šventinę dieną, pažymėkite varnele;
Darbo valandų per dieną skaičius - darbo valandų skaičius per dieną;
Darbo valandos šeštadieniais skaičius - darbo valandos šeštadienį;
Darbo valandos sekmadieniais skaičius - darbo valandos sekmadienį;
Valandos per savaitę - iš viso valandų per savaitę;
DU kodas - darbo užmokesčio priskaitymo kodas.


Pastaba. Kor. sąskaitos naudojamos pavyzdinės įmonės, kai rašysite kor. sąskaitas  įrašykite jas pagal savo įmonės sąskaitų planą.

Užpildžius Darbo sutarties punktų keitimas kortelės laukus, šie duomenys bus perkelti į darbuotojo darbo sutarties punktus. Taip pat galima nustatyti atostogų laikotarpį formoje Atostogos, bei individualų darbuotojo darbo grafiką Darbo grafikai.
Laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite ,,Išsaugoti“.

Užpildžius duomenis galite atspausdinti darbo sutartį, prašymą mokėti į sąskaitą, prašymas priimti į darbą ir asmens kortelę (joje matosi darbuotojo atostogų laikotarpis). Šiuos dokumentus galite atsispausdinti pdf, doc, xls formatais.

Pasirinkus dokumentą spauskite ,,Sugeneruoti".


Darbo užmokesčio skaičiavimas
Darbo užmokesčio skaičiavimas, nuo ko pradėti?

DU → Darbo užmokestis

Įėjus į modulį paspauskite mygtuką  – sukurti naują įrašą. Kuriant naują darbo užmokesčio įrašą už laikotarpį pasirinkite metus ir mėnesį už kurį skaičiuojate atlyginimą.

Pastaba. Jei norite kad iš tabelio ateitų duomenys, atkreipkite dėmesį, kad varnelė ties ,,Naudoti tabelį“ būtų pažymėta.

Darbuotojai lentelėje nuspauskite mygtuką Išrinkti darbuotojus“, bus išrinkti visi per nurodytą mėnesį dirbę nors vieną dieną darbuotojai, kuriems priskirta darbuotojų grupė su požymiu Darbuotojai pagal darbo sutartis“. Jei buvote išrinkę darbuotojus mėnesio pradžioje ir per šį mėnesį buvo priimtų naujų darbuotojų, kad atsirastų šie darbuotojai sąraše, reikia paspausti mygtuką Išrinkti darbuotojus“, arba pridėti patiems įrašą paspaudus mygtuką Sukurti naują įrašą“.

Surašius visus darbuotojus, galite priskaityti pagrindinį atlyginimą visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu, paspauskite ant violetinio mygtuko Suskaičiuoti atlyginimą“. Jei visi skaičiavimai pavyko, gausite pranešimą ir jei atsirado klaida, pavyzdžiui, nepriskirtas DU kodas, nueikite į darbuotojo kortelę ir priskirkite kodą Personalas → Darbuotojai. 

Suskaičiavus atlyginimą paspauskite Išsaugoti“

B1.lt vartotojams yra suteikta galimybė suskaičiuoti tik pagrindinį atlyginimą, be atostoginių ir kitų priedų. Norėdami priskaityti kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruokite priskaitymą. Norėdami priskaičiuoti įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę, paspauskite ant darbuotojo įrašo du kartus, ir priskaitymai lentelėje pasirinkite  – sukurti naują įrašą, pasirinkite atitinkamą DU kodą.

Darbo užmokesčio kodaiAtskaitymai“ lange prie Pajamų mokestis“ nurodyta data (pagal nutylėjimą dabartinė data). Šia data bus įrašytos pajamų mokesčio sumos į bendrą žurnalą. Pagal šią datą taip pat bus formuojama GPM312 ir GPM313 deklaracijos. Kai išmokate atlyginimą įeikite į darbuotojo kortelę ir įrašykite darbo užmokesčio išmokėjimo datą. Įrašius datą paspauskite mygtuką Išsaugoti“.
Kai visi priskaitymai padaryti, sugrįžkite į pradinę lentelę ir surašykite šias sumas į bendrą žurnalą. Surašomi pažymėtų darbuotojų duomenys. Jei norite surašyti visų darbuotojų duomenis, pažymėkite visus darbuotojus ir spauskite Surašyti į BŽ“. Po surašymo duomenų koreguoti nebegalima, jei norite koreguoti, turite ištrinti surašytus duomenis. Tai galima padaryti pasirinkus darbuotojus (-ą) ir nuspaudus Šalint iš BŽ“. Šių duomenų nebus galima koreguoti, kai bus surašyti darbuotojai į bendrą žurnalą.

Norėdami patikrinti kokios kor. sąskaitos užsiregistravo, pažymėkite įrašą ir spauskite ant rodyklės mygtuko Rodyti / slėpti dvejybinius įrašus“.

 

Kaip paskaičiuoti dienpinigius?

Norint skaičiuoti dienpinigius, pirmiausia nustatykite reikiamus parametrus:

1. DU → Žinynai → DU kodai
Užpildykite DU kodui 666 kor. sąskaitą (neapmokestinami dienpinigiai), kuri atitiks komandiruotpinigius, pvz.: 4xxx arba avansinės apyskaitos (24XX).komandiruotpinigiai

2. Sistema → Parametrai → DU parametrai
Modulyje „Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaitą“ laukelyje įrašykite sąnaudų kor. sąskaitą.

3. Dokumentai → Įsakymai → Dienpinigiai
Modulyje įveskite šalis ir komandiruotės vienos dienos įkainį.
dienpin

4. Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras
Suformuokite komandiruotės įsakymą, nurodant kiek dienų darbuotojas buvo komandiruotėje.

5. DU→ Drabo užmokestis 
Darbuotojo kortelėje prie „Priskaitymai“ dienpinigius įvedate su DU kodu 666. Pasirinkus įsakymą, atkelia surašytus dienpinigius. Jei nėra įsakymo, bet norite įvesti dienpinigius, tai galite įvesti patys rankiniu būdu.
Kaip skaičiuoti darbo užmokestį, kai darbo užmokestis skaičiuojamas pagal dienos įkainį?

Darbo užmokesčiui skaičiuoti pagal dienos įkainį rekomenduojame naudoti vieną iš šių DU priskaitymo kodų:

 • 1011::Pagrindinis atlyginimas (dienomis) - informacija ateis iš tabelio;
 • 110::DU suminis - tada darbo užmokesčio dydį, dirbtas valandas ir dienas reikės suvesti ranka.
Kaip išmokėti komandiruotpinigius?

Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ norint nurodyti DU kodą „366 - Išmokėti neapmokestinami komandiruotpinigiai“, reikia:

1. Parametrai DU parametrai
Laukelyje „Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita“ nurodykite kor. sąskaitą.

2. DU Žinynai DU
Suraskite kodą „666 - Neapmokestinami komandiruotpinigiai“ ir priskirkite kor. sąskaitą.

du_kodai

3. Bankas Bankas
Atlikite mokėjimą darbuotojui, kuriam buvo priskaičiuoti „Neapmokestinami komandiruotpinigiai“, pasirinkus nurodytą kor. sąskaitą. 


4. DU Darbo užmokestis
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ pasirinkite DU kodą „366 - Išmokėti neapmokestinami komandiruotpinigiai“. Laukelyje „Dokumentas“ pasirinkite mokėjimą iš banko ir nurodykite sumą.

Kaip paskaičiuoti Sodros mokesčius, dirbantiems mažiau nei MMA?
Sugeneruotoje SAM deklaracijoje reikės susiskaičiuoti skirtumą ir pakeisti, o tą skirtumą įsivesti per bendrą žurnalą.
Kaip užregistruoti avanso (darbo užmokesčio) išmokėjimą?

DU Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie lango „Atskaitymai“ spauskite „+“. Atsidariusiame lange užpildykite laukus:

 • DU kodas, pasirinkite kodą 33 :: Avansas
 • Dokumentas, spauskite ant pieštuko, pasirinkite sumą. Ši suma ateina iš Bankas Bankas modulio suformuoto avanso išmokėjimo.
 • Suma, įrašykite sumą.

Spauskite „Išsaugoti“.


Kaip užregistruoti atlyginimo išmokėjimą, kad išmokėjimas ateitų į GPM313 deklaraciją?

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ prie 31 kodo  „Pajamų mokestis“ įrašykite kokia data buvo išmokėtas atlyginimas.
Pagal šią datą į GPM313 ateis išmokėta suma.

Kaip užregistruoti komandiruotę, kad ji patektu į GPM312?

Kaip užregistruoti komandiruotę, kad ji patektu į GPM312?

Komandiruotes galite užregistruoti per įsakymą ir darbo užmokestis modulį.

1. Užregistruokite dėl komandiruotės įsakymą.

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

2. Priskaitykite komandiruotpinigius

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo priskaitymo informacijoje prie „Priskaitymai“ su 666 kodu „Neapmokestinami komandiruotpinigiai“ pasirinkite užregistruotą įsakymą, arba tiesiogiai priskirkite ir spauskite „+Pridėti komandiruotpinigius“.

Pastaba. Į GPM312 komandiruotpinigiai patenka tie, kurie buvo užregistruoti per darbo užmokestį. Jei vedate per kitur, nepatenka. Taip pat jei komandiruotpinigiai metų pabaigai nebuvo išmokėti, atlikite koregavimus GPM312 deklaracijoje.

Kaip užregistruoti išskaičiavimą pagal vykdomuosiuos raštus?

1.Susikurkite naują kor. sąskaitą.

DK → Sąskaitų planas

Papildykite sąskaitų planą kor. sąskaita, kur registruosite antstoliui mokėtiną sumą.

2.Užregistruokite antstoliui mokėtiną sumą.

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ užregistruokite naują įrašą. Spauskite „+“ pasirinkite iš skilties DU kodas – 41 Vykdomieji raštai, įrašykite sumą, kor. sąskaitą ir klientą.

Pastaba. Išskaičiavimai pagal vykdomuosius raštus programa pati nepaskaičiuoja, juos skaičiuojate ir įrašote rankiniu būdu.

 

Kaip priskaityti darbo užmokestį visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu?

Pasiruošimui:

1. Darbuotojui priskirkite darbo užmokesčio kodą.

Personalas → Darbuotojai

Kiekvienam darbuotojui nustatykite darbo užmokesčio priskaitymui naudojamą kodą.

Įeikite į darbuotojo kortelę, Sutartys“ tabe.


Įėjus į sutarties duomenis, laukelyje DK kodas pasirinkite DU skaičiavimui naudojamą kodą. Pasirinkus kodą, paspauskite Išsaugoti“.

2. Darbo užmokesčio skaičiavimas.

DU → Darbo užmokestis

Skaičiuodami darbo užmokestį, sukūrus failą, už kurį laikotarpį skaičiuojate atlyginimą, paspauskite mygtuką prie Darbuotojai Išrinkti darbuotojus“ arba Sukurti naują įrašą“. Surašius visus darbuotojus, galite priskaityti pagrindinį atlyginimą visiems darbuotojams vieno mygtuko paspaudimu, paspauskite ant violetinio mygtuko Suskaičiuoti atlyginimą“. Jei visi skaičiavimai pavyko, gausite pranešimą ir jei atsirado klaida, pavyzdžiui, nepriskirtas DU kodas, nueikite į darbuotojo kortelę ir priskirkite kodą.

Suskaičiavus atlyginimą paspauskite Išsaugoti“
Pastaba. B1.lt vartotojams yra suteikta galimybė suskaičiuoti tik pagrindinį atlyginimą, be atostoginių ir kitų priedų. Norėdami priskaityti kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas įeikite į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruokite priskaitymą. Automatinis DU skaičiavimas galimas su 101, 1101 ir 102 kodu, jei naudojate suminį kodą programa nepaskaičiuos, reikės įeiti į kiekvieno darbuotojo kortelę ir užregistruoti priskaitymą.

Kaip užfiksuoti/atfiksuoti GPM?

Funkcija užfiksuoti GPM / atfiksuoti GPM galima naudoti, jei atostoginius išmokate prieš atostogas, tuomet nurodote datą prie GPM kada buvo išmokėti atostoginiai (nes ta data ir pateks į GPM deklaraciją ir nepamirškite užfiksuoti GPM).

Tada antroje eilutėje prie GPM išmokėjimo nurodote tą datą kada buvo išmokėtas atlyginimas. Tik nesumaišykite GPM'ų kuris yra atlyginimo, kuris prie atostogų.

Kaip B1.lt programoje užregistruoti mamadienius?

1.Sukurkite įsakymo požymį

Dokumentai  → Įsakymai  → Įsakymų požymiai

Naują įsakymo požymį įveskite paspaudus mygtuką ir atsidariusioje lentelėje užpildykite pavadinimą, seriją, parinkite vidinį požymį bei tabelio žymėjimą, kuris bus naudojamas formuojant tabelius.

2.Sukurkite mamadenio įsakymą

Dokumentai → Įsakymai → Įsakymų registras

Naują įsakymą registruokite paspaudus mygtuką . Pasirinkite įsakymo vidinį požymį Mamadienis/tėvadeinis“ ir užpildykite likusius laukus.

3. Darbo užmokesčio skaičiavimas

DU  →  Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje „Priskaitymaslentelėje skaičiuodami mamadienius pasirinkite „DU kodas 204:: Priskaitymas. Vidurkis (dienomis)“.

Individualus GPM procentas skaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį, kur jį nustatyti?

Personalas → Darbuotojai

Įeikite į darbuotojo kortelę pasirinkite „Sutartys” tabą, spragtelėkite ant darbuotojo darbo sutarties, įeisite į darbuotojo darbo sutartį. Laukelyje „Individualus GPM proc.” įrašykite darbuotojui taikomą individualų GPM procentą. Skaičiuojant atlyginimą programa pritaikys įrašytą GPM procentą.

Pastaba. Jei nebus nurodytas „Individualus GPM proc., reikšmę programa ims iš sisteminių nustatymų, kurie taikomi visiems darbuotojams DU → Žinynai → DU parametrai modulyje.

Kaip B1.lt programoje užregistruoti pajamas natūra?

DU → Darbo užmokestis

Darbuotojo kortelėje prie „Priskaitymai“ priskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 777 „Pajamos natūra“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą ir informaciją išsaugokite. Pastaba. Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).
Darbuotojo kortelėje prie „Atskaitymai“ atskaitykite sumą pasirinkdami darbo užmokesčio kodą 40 „Kiti atskaitymai“. Atsidariusioje lentelėje įveskite sumą, kor. sąskaitą ir įrašykite klientą.
Pastaba. Užregistravus šias operacijas patikrinkite ar teisingai užregistravote operacijas ir kor. sąskaitas.


Tabelis
Kaip suformuoti tabelį?

DU → Tabeliai

Pasirinkite metus ir mėnesį už kurį norite suformuoti tabelį, toliau spauskite mygtuką Atidaryti“.

Atsidariusiame lange į tabelį susirašė visi darbuotojai, kurie dirba pagal darbo sutartį. Norėdami užpildyti tabelio duomenis spauskite mygtuką Veiksmas → Surašyti.

Patikrinus surašytus duomenis galite atspausdinti tabelį paspaudus mygtuką Veiksmas → Spausdinti.

Pastaba. Norėdami pakoreguoti tabelį paspaudus du kartus ant vienos dienos galite įrašyti reikiamas reikšmes, t.y. valandas ir tabelio žymėjimą.

Neina užpildyti tabelio, neišrenka darbuotojų.
Darbuotojai į tabelį yra išrenkami tik tie, kuriems priskirta Darbuotojų grupė su nurodytu požymiu „Darbuotojai pagal darbo sutartis“. Taip pat darbuotojas turi būti dirbantis įmonėje. 
Tabelio pildymas rankiniu būdu

DU → Tabeliai
Kiekvieno darbuotojo kiekvieną dieną galima užpildyti ir rankiniu būdu:

tabeliai

Pažymėkite langelį, kuriame įvesite darbo laiką, kaip parodyta pavyzdyje ir atidarytoje kortelėje įveskite duomenis:

tabelpild

Pavydžiui, iš sąrašo „Žymėjimas“ pasirinkite FD - Faktiškai dirbtas laikas ir 8 darbo valandas. Įrašą išsaugome ir taip užpildome kiekvieną dieną.

Tabelis pagal darbo grafiką

DU → Tabeliai
pasirenkami metai, mėnuo, už kurį bus formuojamas tabelis. Pasirenkamas padalinys bei priskirtas grafikas. Spaudžiame Atidaryti. Atsidaro neužpildytas tabelis. Pasirenkame mygtuką Veiksmas → Surašyti, pasirenakame iššokusiame lange Taip. Tabelis užsipildo. Pvz.:

tabelis

Pastabos:

 • Kai tabelis yra pildomas iš darbo grafiko, tai daugiau į nieką (įsakymai, nedarbingumo pažymėjimai ir pan.) nekreipia dėmesio, tik iš grafiko. Jei norite, kad grafike atsirastų liga ar atostogos, tai reiktų perrašyti grafiką arba tiesiog tabelyje pakeiskite.
 • Jei nėra pasirinkime darbo grafiko, DUDarbo grafikai patikrinkite ar jis suformuotas pirmai mėnesio dienai.
Kaip suformuoti tabelį?

DU → Tabeliai

Pasirinkite metus ir mėnesį už kurį norite suformuoti tabelį, toliau spauskite mygtuką Atidaryti“.

Atsidariusiame lange į tabelį susirašė visi darbuotojai, kurie dirba pagal darbo sutartį. Norėdami užpildyti tabelio duomenis spauskite mygtuką Veiksmas → Surašyti.

Patikrinus surašytus duomenis galite atspausdinti tabelį paspaudus mygtuką Veiksmas → Spausdinti.

Pastaba. Norėdami pakoreguoti tabelį paspaudus du kartus ant vienos dienos galite įrašyti reikiamas reikšmes, t.y. valandas ir tabelio žymėjimą.

Kodėl darbuotojas ateina į administracijos padalinio tabelį, nors darbuotojas priskirtas prie kito padalinio?
Jei duomenys buvo išrinkti, t.y. surašytas tabelis prieš tai kai buvo pakeista, tai sistema užfiksavo pirmą variantą. Ištrinkite tą darbuotoją iš tabelio ir per naują surašykite tabelį.

Darbo grafikai
Darbo grafiko užpildymas
1. DU → Žinynai → Drabo grafikų žinynas
Modulyje drabo grafikų žinynas sukuriamas reikamas darbo grafikas.
Trukmė stulpelyje įrašomas darbo ir pietų laikas, t.y. susumuotas laikas. Darbuotojas dirba 8 val, pietų laikas 1 val, trukmė laukelyje įrašoma 9 val.

2. Personalas → Darbuotojai
Priskirkite sukurtą darbo grafiką reikiamam darbuotojui. Modulyje pasirenkite darbuotoją, įeinate į jo sutartį, pasirinkite skyrelį Darbo grafikai. Spauskite pridėti naują įrašą ir iš sąrašo pasirenkite sukurtą darbo grafiką. Pastaba: Nurodykite, nuo kurios savaitės dienos darbuotojas pradeda dirbti pagal darbo grafiką. Dažniausiai pirma mėnesio diena, jei darbuotojas pradėjo dirbti nuo kitos mėnėsio dienos, nes naujai priimtas, visvien nurodykite pirmą mėnesio dieną.

darbgrafpris

3. DU → Darbo grafikai
Modulyje sukurkite naują darbo grafiką paspaudus mygtuką sukurti
Atidarytame lange įveskite datą, nuo kurios bus naudojamas darbo grafikas. Pastaba: Darbo grafiko data turi būti mėnesio pirma diena, nes formuojamas mėnesiui į priekį. 
Įrašykite darbo grafiko numerį.
Spaudžiate mygtuką du_darbuotojas darbuotojo pasirinkimui, kuriam bus surašomas grafikas. Pasirenkate darbuotoją, spaudžiate išsaugoti ir du_surasytidarbografikus

darbgrafsuraš

Paspaudžiate mygtuką surašyti ir lentelėje apačioje atsiras užpildytas darbuotojo darbo grafikas.

 

Arba spaudžiate mygtuką visi2, pasirenkate reikalingą padalinį. Sukrenta visi to padalinio darbuotojai. Norint surašyti darbo grafikus visiems darbuotojams, spaudžiate mygtuką du_surasytidarbografikus ir visiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo grafiką, bus surašyti grafikai. Darbo grafikas spausdinamas paspaudus spausdinimo funkciją. Pastaba: Norėdami atspausdinti vieno darbuotojo darbo grafiką - lentelėje pasirinkite, kuriam norite spausdinti ir spauskite mygtuką „Spausdinti“.

4. DU → Tabeliai
Kai formuosite tabelį B1.lt programoje nepamirškite paspausti mygtuko „Drabo grafikas“, kad programa sukurtų tabelį darbo grafiko pagrindu.

5. DU → Darbo užmokestis

Kai bus skaičiuojamas atlyginimas, jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti 110 arba 102 kodą darbo užmokesčio priskaitymo kodą.

 


Darbo užmokesčio spausdiniai
Kaip suformuoti DU ataskaitą su komandiruotpinigiais ?
DU DU spausdinimai
Laukelyje „Šablonas“ pasirinkite kokią ataskaitą norite suformuoti.

Laukelyje „Neapmok. kom.“ pasirinkite ar norite suformuoti ataskaitą: Be neap. komandiruotpinigių, su neap. komandiruotpinigiais arba tik neap. komandiruotpinigiai.
Laukelyje „Metai“ - įrašykite metus, „Mėnuo“ - įrašykite mėnesį ir spauskite mygtuką „Spausdinti“.

DU mokėjimo žiniaraščio XML failo generavimas į banką.

Kad sugeneruotų XML failą, kurį galima būtų importuoti į banką, kad suformuotų mokėjimus visiems darbuotojams, reikia:

 • Einame DU → DU spausdinimai,
  • Pasirenkame ataskaitą Išmokėjimo žiniaraštis;
  • Nurodome iš, kurios įmonės banko sąskaitos bus atlikti mokėjimai;
  • Spaudžiame Generuoti.

Pastaba: kiekvieno darbuotojo darbo sutartyje turi būti nurodyta banko sąskaita. 

du_išrašas

 • Suformuojamas XML failas. Pvz.:

xml

 

 

Kaip atspausdinti darbo užmokesčio žiniaraštį su dienpinigiais?

1. Darbo užmokesčio žiniaraštį galima atsispausdinti su dienpinigiais ir be jų.

DU → DU spausdinimai

Pasirinkite šabloną „Priskaitymų suvestinė“, prie eilutės Neapmok. kom. pasirinkite iš trijų galimų:

 • BE neap. komandiruotpinigių
 • SU neap. komandiruotpinigiais
 • TIK neap. komandiruotpinigius


2. Spauskite spausdinti.

Kaip suformuoti darbo užmokesčio ataskaitą apie išmokėtą ir neišmokėtą darbo užmokestį?

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „Priskaitymų suvestinė (su DK)”.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio ir kiti priskaitymai, atskaitymai, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.

Kaip suformuoti darbuotojo darbo užmokesčio ataskaitą pasirinktam periodui?

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „DK suvestinė”.

Norėdami suformuoti ataskaitą laukeliuose „Nuo” ir „Iki” įveskite datą už kurį periodą norite suformuoti suvestinę.

Ataskaitoje matosi neišmokėtas darbo užmokestis mėnesio pradžioje, darbo užmokesčio priskaitymai ir atskaitymai už periodą, skolos likutis mėnesio pabaigoje.

Pastaba. Kad duomenys būtų atvaizduojami teisingai, nepamirškite paskaičiuotą darbo užmokestį surašyti į DK → BŽ bendras žurnalas.

Kaip suformuoti atsiskaitymo lapelį darbuotojui?

DU → DU spausdinimai

Įėjus į modulį, pasirinkite ataskaitą „Lapeliai” arba „Lapeliai (atskirose lapuose)” ir spauskite myktuką „Spausdinti”.

Suformuojama ataskaita:


Žinynai
Darbo užmokesčio kodai (paaiškinimai).

DU Žinynai DU kodai

Šiame modulyje aprašomi darbo užmokesčio kodai, kurie naudojami darbo užmokesčio priskaitymui. Taip pat pažymėta, kurie kodai neįeina į VDU skaičiavimą.

Kodas           Pavadinimas

101                Pagrindinis atlyginimas (valandomis)

1011              Pagrindinis atlyginimas (dienomis)

110                DU suminis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)

102                Valandinis (jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti)

103                Naktinis

104                Šventinis

105                Kenksmingos sąlygos

106                Labai kenksmingos sąlygos

107                Viršvalandžiai

108                Viršvalandžiai (savaitgalį)

109                Darbas poilsio dienomis

110                DU suminis

113                Procentai nuo sumos

121                Atostogos einamos (neįeina)

123                Atostogos busimos (neįeina)

124                Kompensacija už nepanaudotas atostogas (neįeina)

130                Nedarbingumas einamas (neįeina)

131                Nedarbingumas praeitas (neįeina)

140                Išeitinė pašalpa (neįeina)

150                Neapmokestinama pašalpa (mirus šeimos nariui) (neįeina)

201                Pavadavimas

202                Vienkartinė priemoka

203                Priemoka

204                Priskaitymas. Vidurkis (dienomis) (dažniausiai naudojamas mamadieniams apskaityti) (neįeina)

205                Premija (nesiskaičiuoja į VDU) (neįeina)

266                Priedas už konfidencialumą

400                Prastova (forse major) (neįeina)

500                Prastova (neįeina)

555                Apmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)

666                Neapmokestinami komandiruotpinigiai (neįeina)

777                Pajamos natūra (neįeina). Nuo šios sumos bus priskaičiuojami visi mokesčiai (GMP ir Sodra).

888                Kompensuojamos išlaidos neapmokestinamos mokesčiais (neįeina)

Ką reiškia Būsimos atostogos (123 kodu)?
DU kodas „123:: Atostogos būsimos“ naudojamas, kai reikia paskaičiuoti atostoginius už ateinantį mėnesį. SAM ataskaitoje atostoginių suma bus išskirstyta pagal DU kodus.
PASTABA: svarbu nepamiršti, kad pasirinkus kodą „123:: Atostogos būsimos“ reikia parinkti mėnesį kada darbuotojas atostogaus.

Bendra informacija
Įmonėje dirba užsieniečiai, kuriems taikomas kitoks SD tarifas nei Lietuvos gyventojams. Kur tai aprašyti?
Personalas Darbuotojai
Jei įmonėje dirba darbuotojai iš užsienio, kurie turi laikiną „D viza“ galima priskirti individualų sodros procentą.
Darbuotojo kortelėje laukelyje „Sodros proc.“ paspauskite - „Sukurti naują įrašą“. Atsidariusiame lange nurodykite datą nuo kada priskiriate naują Sodros procentą ir „Tarifas“  laukelyje įrašykite naują sodros procentą ir išsaugokite.
DU priskaitymų suvestinėje nerodo VMI ir Sodros banko atsikaitomosios sąskaitų numerių?

Klientai → Klientai → Surasti kliento kortelę ir ją redaguoti → skiltyje „Banko sąskaitos“ patikrinti ar įvesta atsiskaitomoji banko sąskaita su požymiu „Pagrindinė“.

Kodėl DU dokumentuose neatsiranda einamąjį mėnesį išmokėta suma už tą patį mėn.?
Darbo užmokestis atsietas nuo išmokėjimų. Jei išmokate, tai DU atskaityme įrašius 38 kodą - likutis išmokėjimui taps 0. Tai yra aktualu, jei reikia spausdinti einamąjį išmokėjimo žurnalą ir neturi patekti tie išmokėjimai, kurie buvo išmokėti vidurį mėnesio.
Nauja GPM skaičiavimo formulė nuo 2021 m.

B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2021-01-01 d.
Jei skaičiuojant atlyginimą prie Atskaitymai“ pajamų mokesčio data bus 2021 m., programa taikys naują formulę.

Pastaba. Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę, paskaičiuokite atlyginimą. Prie „Atskaitymai“ įrašykite seną datą, o prie „Priskaitymai“ atidarykite priskaitymą ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti“. Patikrinkite ar programa perskaičiavo, t.y. pasikeitė pajamų mokesčio suma.

Kaip naudotis darbo užmokečio ir personalas moduliais

Trumpa video pamoka kaip: 

 1. Pasiruošti sąskaitų planą;
 2. Nustayti darbo užmokečio parametrus žinyne;
 3. Nustatyti pagrindinius paramterus modulyje "Parametrai"
 4. Registruoti darbuotoją;
 5. Aktyvuoti papildomus darbuotojų požymius;
 6. Sukurti darbo sutartį;
 7. Aprašyti įsakymo požymius;
 8. Registruoti įsakymą;
 9. Formuoti, surašyti arba redaguoti tabelį;
 10. Skaičiuoti darbo užmokestį;
 11. Spausdinti darbo užmokečio dokumentus.