Viola

Verslo ir buhalterinės apskaitos programa pateikia visą suminę-kiekinę informaciją įmonės buhalterinio balanso sudarymui: apskaito tiekėjų, pirkėjų, atskaitingų asmenų skolas; formuoja atsargų likučių ir apyvartos suvestines; skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir judėjimą; formuoja pajamų-sanaudų ir kitas analitines įmonės veiklos ataskaitas. Papildomas programinis modulis Viola ALGA skirtas darbo užmokesčio apskaitai: skaičiuoja darbuotojų darbo užmokesčio, priedų, nedarbingumo, atostogų išmokas; pajamų, soc. draudimo, sveikatos mokesčius; formuoja algų, pervedimų į banką žiniaraščius, soc. draudimo ir statistines formas. 

* Informacija paimta iš Viola buhalterinės apskaitos programos kūrėjų svetainės

Palygink Viola tam tikras funkcijas su kitomis programomis

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.
Bazinis paketas3
Min. kaina2 už bazinį paketą3
8€/mėn.
510€
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API

Informacija atnaujinta: 2018-06-14
– Informacija tikslinama.

1 Nereikia įdiegti. Veikia be „Remote“
2 Kainos nurodytos be PVM.
3 Bazinį paketą sudaro dvylika pagrindinių modulių: Klientai / Sandėlis / DK / Bankas / Kasa / Ataskaitos / Darbuotojai / Gamyba / Ilgalaikis turtas / Dokumentai / Darbo užmokestis (apskaita, deklaracijos) / i.MAS.
4 Derinasi prie mobiliujų įrenginių (responsive)
5 Atvira registracija. Darbo pradžia po 30 sek.
6 Veikia lietuvių, anglų, rusų kalbomis

Jei esate Viola programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu info@b1.lt.