Viola и B1.lt — сравнение некоторых функций

Сравнение некоторых функций между бухгалтерскими программами B1.lt и Viola

Бухгалтерская программа Viola и B1.lt сравнение некоторых функций

Ниже предоставленная информация предназначена для информирования потребителей о характеристиках продукта B1.lt. Информация не предназначена для всестороннего сравнения B1.lt и других продуктов. Это нельзя понимать как полное объективное сравнение, и то, что продукт B1.lt по всем характеристикам превосходит другие.

B1.lt Viola
Базовый пакет3
Минимальная цена2 за базовый пакет3
10€/мес.
448€
Работает в облаке1
Разные права пользователей
Адаптивный4
Открытая регистрация5
Доступна на 3 языках6
Открытый API7

Информация обновлена: 2020-10-20.

Если вы являетесь создателем Viola программы и вы обнаружили неточности, просим сообщить вас по эл. почте [email protected].

Попробуйте преимущества B1.lt

Зарегистрироваться
30 дней бесплатно

Как перенести бухгалтерские данные из Viola в B1.lt?

1. Заполните план счетов.

2. Заимпортируйте список клиентов в B1.lt.
3. Заимпортируйте остатки товаров в программу B1.lt.
4. Зарегистрируйте основные средства.
5. Заполните остатки по банку.
6. Перенесите все оставшиеся записи через DK->Главная книга.

Viola бухгалтерская программа

Verslo ir buhalterinės apskaitos programa pateikia visą suminę-kiekinę informaciją įmonės buhalterinio balanso sudarymui: apskaito tiekėjų, pirkėjų, atskaitingų asmenų skolas; formuoja atsargų likučių ir apyvartos suvestines; skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir judėjimą; formuoja pajamų-sanaudų ir kitas analitines įmonės veiklos ataskaitas. Papildomas programinis modulis Viola ALGA skirtas darbo užmokesčio apskaitai: skaičiuoja darbuotojų darbo užmokesčio, priedų, nedarbingumo, atostogų išmokas; pajamų, soc. draudimo, sveikatos mokesčius; formuoja algų, pervedimų į banką žiniaraščius, soc. draudimo ir statistines formas. 

* Informacija paimta iš Viola buhalterinės apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Отзывы о программе Viola