Kaip registruoti gamybą iš technologinių kortelių?
Naudojamas moduliuose: Gamyba iš technologinių kortelių

DUK / Kaip registruoti gamybą iš technologinių kortelių?

Gamyba → Gamyba iš technologinių kortelių

Veiksmų eiga:

Preš registruojant gamybos įrašą patikrinti ar aprašyti gamybos parametrai nustatymuose: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija;
1. Įrašo registravimui spausti .
2. Užpildyti:
  Gaminių sandėlis: parinkti sandėlį iš sąrašo, į kurį perkelti pagamintą gaminį;
  Žaliavų sandėlis: parinkti sandėlį iš sąrašo, iš kurio imti žaliavas ar medžiagas gaminio gamininimui;
3. Laukelyje „Gaminiai“ spausti sukurti;
3.1 į laukelį „Prekės“ įvesti gaminio pavadinimą arba spaudžiant „Pieštuką“ pasirinkti gaminio technologinę kortelę:
3.2 nurodyti pagaminamų gaminių kiekį ir spausti „Išsaugoti“:

Po išsaugojimo automatiškai atliekamas žaliavų išrinkimas iš pasirinkto žaliavų sandėlio gaminio gamybai.
Taip pat galima atsispausdinti gamybos aktą, spaudžiant mygtuką „Spausdinti“.

4. Gamybos įrašą „Išsaugoti“.

5. Patikrinti kor. sąskaitas po gamybos įrašo išsaugojimo.

Pastaba. Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, sukuriami du įrašai: prekybos modulyje – prekių nurašymas, pirkimų modulyje – pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.