Kaip užregistruoti komplektavimą/iškomplektavimą?

DUK / Kaip užregistruoti komplektavimą/iškomplektavimą?

Komplektacija

Gamyba → Komplektavimas / Iškomplektavimas

Modulyje pridėti naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suvesti žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Gaminiai / Žaliavos“ spausti sukurti, atidaromas naujas langas išskirtas į „Gaminiai“ ir „Žaliavos“.

Skiltyje  „Gaminiai“ registruoti gaminį:

  • spausti ir nurodyti produktą kurį gaminate;
  • pagaminamą kiekį;
  • kainą, galite įrašyti „0“, nes gaminio savikaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
  • Įvedus gaminį spauskite išsaugojimo mygtuką .
Skiltyje „Žaliavos“

išrinkti naudojamas medžiagas:

  • spausti sukurti  ir nurodyti žaliavas, naudojamas gaminiui gaminti;
  • kiekį žaliavų, gaminiui pagaminti;
  • įvedus žaliavą spausti išsaugojimo mygtuką .


Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir išsaugokite informaciją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, užregistruos dvi skirtingos operacijos, Prekybos modulyje — prekių nurašymas, pirkimų modulyje — pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Iškomplektavimas atliekamas analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus, kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Prekės sukūrimas per gamybą
Prekių komplektas
Ilgalaikio turto komplektavimas
Komplektavimo funkcija
Sujungti pirktų prekių pozicijas
Dėl turto padalinimo į dalis
Kaip užregistruoti kelias korteles iš vienos ilgalaikio turto kortelės?
Kaip sukurti prekės kortelę, kad iš sandėlio teisingai nusirašytų žaliavų likučiai?
Noriu iš keleto kortelių sukurti vieną IT kortelę
Prekių rinkinio išskaidymas
Kaip registruoti gaminio dekomplektaciją?
Kaip registruoti gaminio komplektaciją?
Kaip gamyboje padaryti komplektavimo dokumentą?
Kaip galima būtų atlikti prekės komplekto išskaidymą atskiromis pozicijomis?
Kaip iškomplektuoti ir nurašyti produktus?
Atlikus iškomplektavimą, prekės neatsiranda sandėlyje?
Kaip išskaidyti prekę?
Kaip iškomplektuoti prekę?
Kaip sukomplektuoti prekę?
Kaip sukuti iš kelių prekių 1 komplektą?
Kaip sukuti iš kelių prekių vieną komplektą?