Check of users with a Partner plan
Used in modules: Dashboard

FAQ / Check of users with a Partner plan

Siekiant skatinti skaidrų plano „Partneris“ naudojimą B1.lt administratoriai savo nuožiūra gali tikrinti vartotojus.

  1. B1.lt administratoriai gali paprašyti ryšio su „Partneriu“ įrodančių dokumentų (atsitiktine tvarka). Dokumentai turi būti pateikiami per 5 darbo dienas per konsultavimo sistemą.  
    • darbo sutarties paskutinis lapas;
    • paslaugų teikimo sutartis;
  2. Patikrinimo metu nustačius neteisėtą plano priskyrimą bus paskaičiuotas „Eksperto“ plano mokestis už visą "Partneris" plano naudojimo laikotarpį.
Pastaba:

Prieš pateikiant sutartį, iš jos pašalinti informaciją, kuri gali būti laikoma konfidencialia.