The VAT invoice does not show the amount in jars when the currency is GBP (British Pounds). Just write "null" in that place.
Used in modules: Sales, Currencies

FAQ / The VAT invoice does not show the amount in jars when the currency is GBP (British Pounds). Just write "null" in that place.

Sistema supranta tris galūnes -as, -a, -is. Jei jūs parašėte galūnę -ai (svarai) - tai tada sistema nesupranta kaip turi rašyti, vienas piniginis vienetas yra anglijos svaras. Pakoreguoti galūnę galima: Žinynai → Valiutos