Filling in the work schedule

FAQ / Filling in the work schedule

1. DU → Žinynai → Drabo grafikų žinynas

Modulyje „Darbo grafikų žinynas“ sukuriamas reikamas darbo grafikas: dienomis, savaitinis, savaitinis (keičiant kas savaitę), slenkantis.
Trukmė stulpelyje įrašomas darbo ir pietų laikas, t.y. susumuotas laikas. Darbuotojas dirba 8 val, pietų laikas 1 val, trukmė laukelyje įrašoma 9 val.

2. Personalas → Darbuotojai
Priskirkite sukurtą darbo grafiką reikiamam darbuotojui. Modulyje pasirenkite darbuotoją, įeinate į jo sutartį, pasirinkite skyrelį Darbo grafikai. Spauskite pridėti naują įrašą ir iš sąrašo pasirenkite sukurtą darbo grafiką. Pastaba: Nurodykite, nuo kurios savaitės dienos darbuotojas pradeda dirbti pagal darbo grafiką. Dažniausiai pirma mėnesio diena, jei darbuotojas pradėjo dirbti nuo kitos mėnėsio dienos, nes naujai priimtas, visvien nurodykite pirmą mėnesio dieną.

darbgrafpris

3. DU → Darbo grafikai

Modulyje sukurkite naują darbo grafiką paspaudus mygtuką sukurti
Atidarytame lange įveskite datą, nuo kurios bus naudojamas darbo grafikas. Pastaba: Darbo grafiko data turi būti mėnesio pirma diena, nes formuojamas mėnesiui į priekį. 
Įrašykite darbo grafiko numerį.
Spaudžiate mygtuką du_darbuotojas darbuotojo pasirinkimui, kuriam bus surašomas grafikas. Pasirenkate darbuotoją, spaudžiate išsaugoti ir du_surasytidarbografikus

darbgrafsuraš

Paspaudžiate mygtuką surašyti ir lentelėje apačioje atsiras užpildytas darbuotojo darbo grafikas.

 

Arba spaudžiate mygtuką visi2, pasirenkate reikalingą padalinį. Sukrenta visi to padalinio darbuotojai. Norint surašyti darbo grafikus visiems darbuotojams, spaudžiate mygtuką du_surasytidarbografikus ir visiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo grafiką, bus surašyti grafikai. Darbo grafikas spausdinamas paspaudus spausdinimo funkciją. Pastaba: Norėdami atspausdinti vieno darbuotojo darbo grafiką - lentelėje pasirinkite, kuriam norite spausdinti ir spauskite mygtuką „Spausdinti“.

4. DU → Tabeliai
Kai formuosite tabelį B1.lt programoje nepamirškite paspausti mygtuko „Drabo grafikas“, kad programa sukurtų tabelį darbo grafiko pagrindu.

5. DU → Darbo užmokestis

Kai bus skaičiuojamas atlyginimas, jei darbuotojas dirba pagal darbo grafiką reikia naudoti 110 arba 102 kodą darbo užmokesčio priskaitymo kodą.