Where to perform document overlay?

FAQ / Where to perform document overlay?

Dokumentai gali būti sudengiami:

  • Per Ataskaitos → Pardavimai/pirkimai;
  • Jei dokumentas buvo apmokėtas bankiniu pavedimu, dengimas vykdomas per banką;
  • Jei dokumentas buvo apmokėtas per kasą, dengimas vykdomas per kasą;
  • Naudojantis moduliu DK → Dokumentų sudengimas;
  • Jei įvestas per Bendrą žurnalą, tuomet dengimas vykdomas per Bendrą žurnalą;
  • Jei norite sudengimą daryti tarp kor. sąskaitų, dengimą registruokite per DK → Bendras žurnalas.

Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.