What reports are available in General Ledgers?
Used in modules: General ledger reports

FAQ / What reports are available in General Ledgers?

Didžiosios knygos susijusias ataskaitas galima generuoti per:
Ataskaitos → DK ataskaitos pasirenkant vieną iš tinkamų šablonų.

Apyvarta:

 • Apyvarta (santrauka);
 • Apyvarta (santrauka) su suminėmis sąskaitomis;
 • Apyvarta (išplėstinė);
 • Debeto / Kredito apyvarta;
DK:
 • DK santrauka;
 • DK santrauka su suminėmis sąskaitomis;
 • DK santrauka pagal klientus;
 • DK santrauka pagal klientus (likučiai datai iki);
 • DK pilna;
 • DK mėnesinė, santrauka;
 • Bendras žurnalas;
 • BŽ sąrašas;
 • Pajamos / sąnaudos pamėnesiui (veikia tik su planu Ekspertas ir Partneris);
 • Skolų amžiaus lentelė;
 • Kaštų centrai (pagal sąskaitų plane priskirtą kor. sąskaitos sąsają);
 • Kaštų centrai (pagal BŽ įrašus);
Dokumentai:
 • Pirkimai pilna;
 • Pirkimai išplėstinė;
 • ES pirkimai (pagal kliento PVM tarifą);
 • Pirkimai pagal PVM;
Dokumentai:
 • Dokumentų kontrolė;
 • Dokumentų kontrolė iš BŽ;
 • Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (santrauka);
 • Tarpusavio atsiskaitymų derinimo (išplėstinis);
Avansinė apyskaita: 
 • Avansinė apyskaita – pasirinktam darbuotojui;
Nurašymo aktai:
 • Nurašymo aktas;
 • Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas;
Skolų valdymas:
 • Klientų / tiekėjų skolos ir įsipareigojimai;
 • Klientų įsipareigojimai (Pardavimai);
 • Įsipareigojimai tiekėjams (Pirkimai);
 • Klientų įsipareigojimai (Pardavimai / Data);
 • Įsipareigojimai tiekėjams (Pirkimai / Data);
 • Klientų įsipareigojimai (pagal klientus);
 • Įsipareigojimai tiekėjams (pagal klientus);

Ataskaitas formuoti galima .PDF .DOC .XLSX formatais. Vartotojai, turintys planą „Ekspertas“ arba „Partneris“, gali ataskaitas siųsti elektroniniu paštu tiesiai iš programos.
Taip pat visos ataskaitos turi filtravimą pagal atitinkamą požymį, pvz.: kor. sąskaitą, klientą, ir kt.