How to cover sales document via API bank record?
Used in modules: Integrations

FAQ / How to cover sales document via API bank record?

Kuriant banko operaciją galima kartu atlikti ir pardavimo dokumento sudengimą, naudoti API tašką api/bank/sale-invoice/payment (laukų reikalavimai plačiau aprašyti API dokumentacijoje).

 Laukas   Tipas    Aprašymas
 saleId required  Number

   Pardavimo dokumento ID iš B1 sistemos

 paymentId required  String

   Unikalus banko pavedimo numeris

 paymentDate required  String

   Pavedimo data

 sum required  Number

   Pavedimo suma

 tax required  Number

   Pavedimo mokesčio suma, gali būti ir nulis

 currency required  Integer

   Valiutos simbolis, pvz EUR

 purpose required  String

   Pavedimo paskirtis 


Kuriant įrašą būtina nustatyti sąsają jūsų integracijos su bankų žinynu:
 Parametrai Nustatymai  Duomenų mainai   kortelėje „Mokėjimų nustatymai“:

 Būtina priskirti:

  • banko mokesčių kor. sąskaitą (jei bus nurodoma pavedimo mokesčio suma, tai su šia kor. sąskaita bus sukurtas banko mokesčio įrašas B1.lt programoje).
  • Valiutą;
  • banką, į kurį bus įrašytas mokėjimo įrašas.

Pastaba. API taškas pagal unikalų banko pavedimo numerį suras įrašą ir nedubliuos, ir jo neatnaujins.