Importas iš buh. programų

Duomenys

Importas B1.lt programoje

Duomenų priėmimas per API

Likučių įvedimas

Klientai

Klientų kortelės

Rankinis

Pardavimai

 

Rankinis

Pardavimai per kasos aparatą

Kuriama

Rankinis

Pirkimai

Kuriama

Rankinis

Kapitalas. Avansinė apyskaita. Nepaskirstytas pelnas. Debitoriniai/kreditoriniai įsipareigojimai.

 

Kuriama

Per bendrą žurnalą

Korespondencijų sąskaitų planas

 

Kuriama

Rankinis

Bankas

XML importas

Kuriama

Per banką

Kasa

 

Kuriama

Per kasą

Personalas

Kuriama

Kuriama

Rankinis

Prekės

Prekių kortelės

Kuriama

Rankinis

Ilgalaikis turtas įvedamas 

 

Kuriama

Per ilgalaikį turtą

Įsakymai, darbo sutartys

 

Kuriama

Rankinis

Klientų sutarčių registras

 

Rankinis

Atostogos

 

Kuriama

Rankinis

Pastabos:

API raktas, leidžiantis sujungti su el. parduotuvėmisPOS kasos aparatais ar kitomis CRM programomis užsakomas papildomai: 20€/mėn. Norint importuoti duomenis per mūsų API www.b1.lt/doc/api/ jums reikės programuotojų pagalbos (informaciją reikės ištraukti iš senosios programos, apdoroti ir įkelti į B1.lt)