Importas iš buh. programų

Duomenys

Importas B1.lt programoje

Duomenų priėmimas per API

Klientai

Klientų kortelės

Pardavimai

Rankinis

Pardavimai per kasos aparatą

Rankinis

Pirkimai

Rankinis

Kapitalas. Avansinė apyskaita. Nepaskirstytas pelnas. Debitoriniai/kreditoriniai įsipareigojimai.

Per bendrą žurnalą

Kuriama

Korespondencijų sąskaitų planas

Rankinis

Bankas

XML importas

Kuriama

Kasa

Per kasą

Kuriama

Personalas

Rankinis

Prekių likučiai

Prekių likučiai

Ilgalaikis turtas įvedamas

Per ilgalaikį turtą

Kuriama

Įsakymai, darbo sutartys

Rankinis

Kuriama

Klientų sutarčių registras

Rankinis

Atostogos

Rankinis

Kuriama

Pastabos:

API raktas, leidžiantis sujungti su el. parduotuvėmisPOS kasos aparatais ar kitomis CRM programomis užsakomas papildomai: 20€/mėn. Norint importuoti duomenis per mūsų API www.b1.lt/doc/api/ jums reikės programuotojų pagalbos (informaciją reikės ištraukti iš senosios programos, apdoroti ir įkelti į B1.lt)