Kaip užregistruoti prekių likučius perkeliant apskaitą į B1.lt programą?

DUK / Kaip užregistruoti prekių likučius perkeliant apskaitą į B1.lt programą?

Prekių likučių įkėlimui galite naudoti du pasirinkimus:
1 variantas
Importuoti paruoštą excel, kuriame surašote prekių korteles ir likučius. Vadovaudamiesi nuosekliomis instrukcijomis įkeliate į B1.lt programą paruoštą excel failą:
Duomenų importas → Prekių likučiai

2 variantas
1. Sukurkite operaciją prekių likučių įkėlimui
Žinynai → Sandėlis → Operacijos rūšys
Spauskite „+“, sukurkite naują operaciją „Likučių įvedimas prekės“. Nurodykite kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX, nurodykite atsargų kor. sąskaitą). Dešinėje pusėje nurodykite aktyvi ir pirkimas.
Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galėsite nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos.
Pastaba. Jei perkeliate buhalterinius likučius iš kitos programos, vadovaukitės taisykle, klientą nurodykite savo įmonę. Perkeliant likučius įrašus registruokite tą pačia data ir vienoje pusėje nurodykite kor. sąskaitą 99. Tik registruojant ilgalaikio turto įsigijimą, turtą registruokite kada tas turtas buvo įsigytas.

2. Sukurkite prekių korteles
Žinynai → Prekių kortelės→ Prekės
Sukurkite prekės kortelę su prekės požymiu „Prekės“. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Užregistruokite likučius
Sandėlis → Pirkimai
Spauskite „+“ ir sukurkite operaciją likučių įkėlimui. Pasirinkite sandėlį, kur laikysite užregistruotas prekes, operaciją pasirinkite kur sukūrėte pirmame žingsnyje. Klientą pasirinkite savo įmonę. Prie „Pozicijos“ pasirinkite prekių korteles kur sukūrėte antrame žingsnyje, pasirinkus prekę įrašykite vienetus ir kainą.

Pastaba. Būtina prekių apskaitymui naudoti kor. sąskaitą su Kiekiniu prekės požymiu: DK → Sąskaitų planas ties atsargų kor. sąskaita pažymėkite varnelę „Atsargos“.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip vyksta prekių likučių importas?
Kur yra likučių įkėlimas?
Kaip perkelti prekių likučius?
Kaip sukelti prekių likučius?
Kaip registruoti prekių likučius?
Prekių likučių importas iš failo, kaip tai padaryti?
Prekių likučių importas iš excel failo, kur yra programoje?
Kaip suvesti prekių likučius į programą?
Kaip registruojami prekių likučiai?
Kaip importuoti prekių likučiu iš kitos programos?
Kaip suvesti pradinius įmonės prekių likučius?
Kaip suimportuoti pradinius prekių likučius iš exel?
Kaip sukelti pradinius prekių likučius iš exel?
Kaip sukelti pradinius prekių likučius iš exel failo?
Kaip suimportuoti pradinius prekių likučius iš exel failo?
Kaip rankiniu būdu įvesti prekių likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje?
Kaip rankiniu būdu sukelti prekių likučius?
Kaip registruojami pradiniai prekių likučiai?
Kaip suvesti prekių likučius?
Kaip suvesti sandėlio likučius?