Parametrai

Parametrai modulis

Modulyje nustatomi parametrai:

 • Direktorius ar asmuo, kuris pasirašo įsakymuose ir kt.
 • Vidinis logotipas
 • Darbuotojų užklausų atvaizdavimas pagal nutylėjimą
 • Nerodyti LT kainas sąskaitoje
 • Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tekstas pagal nutylėjimą
 • Naudoti penkių taškų klientų vertinimo skalę CRM modulyje
 • Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą
 • Automatiškai aktyvuoti darbuotojo kabinetą visiems naujiems darbuotojams


Klientų klausimai

Logotipo dydis nėra ribojamas. Ant sąskaitos vaizduojamo logotipo dydis: Ilgis - 200px ir aukšis proporcingas aukščiui. Pvz.: Kelsite logo 400x400px, tai ant sąskaitos tilps 200x200px. arba 

Rekomendacijos: Geriausia kelti kvadrato formos Logo ir, kad aplink Logo būtų kuo mažiau balto fono.

Nuėję ParametraiSistema pasirinkite varnelę „Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą“. Šiame modulyje galėsite rinktis įjungti ar išjungti modulius:
- Finansinės atskaitomybės straipsniai (iki 2016)
- Darbuotojai (iki 2019)
- Kasmetinės atostogos (iki 2017)
- Darbo užmokestis (iki 2019)
Pakoregavus nustatymą, būtinai paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Siunčiant sąskaitas iš B1.lt programos galite nustatyti tekstą, kuris bus automatiškai užpildytas sąskaitos siuntimo el. paštu žinutėje.

Kaip tai padaryti?
1. Parametrai → Sistema
Modulyje laukelyje „Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tekstas pagal nutylėjimą“ įrašykite tekstą, kurį norėsite siųsti klientui. Užpildžius spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“.

2. Sandėlis → Prekyba
Suformavus pardavimo sąskaitą paspauskite mygtuką „Siųsti el. paštu“, nustatytas tekstas bus užpildytas žinutės lange.

Sistema

Modulyje nustatomi parametrai:

 • Direktorius ar asmuo, kuris pasirašo įsakymuose ir kt.
 • Vidinis logotipas
 • Darbuotojų užklausų atvaizdavimas pagal nutylėjimą
 • Nerodyti LT kainas sąskaitoje
 • Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tekstas pagal nutylėjimą
 • Naudoti penkių taškų klientų vertinimo skalę CRM modulyje
 • Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą
 • Automatiškai aktyvuoti darbuotojo kabinetą visiems naujiems darbuotojams

Buhalterijos parametrai

Šiame modulyje nustatomi parametrai:

 • PPK Debeto kor. sąskaita
 • PPK Kredito kor. sąskaita
 • Neleidžiami atskaitymai
 • PVM st. 96 straipsnio surašymui
 • Suvestinė sąskaita
 • Neigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita
 • Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita
 • Valiutos pirkimo sąnaudos
 • Valiutos pirkimo pajamos
 • Gamybos operacijos rūšis
 • Komplektacijos / dekomplektacijos operacijos rūšis
 • Ilgalaikio turto modernizavimui formuojamo dokumento operacijos rūšis
 • Mokėtino GPM ne su darbo santykiais kor. sąskaita
 • Mokėtino GPM ne su darbo santykiais DEBETO kor. sąskaita


PPK Debeto kor. sąskaita - pagal nutylėjimą į pinigų priėmimo kvitus atkeliama debeto korespondentinė sąskaita.
PPK Kredito kor. sąskaita - pagal nutylėjimą į pinigų priėmimo kvitus atkeliama kredito korespondentinė sąskaita.
Suvestinė sąskaita - iš korespondentinių sąskaitų žinyno parenkama sąskaita, kuri bus naudojama automatiniam 5,6 klasės kors. sąsk. sudengimui.
Neigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita - iš korespondentinių sąskaitų žinyno parenkama sąskaita, kuri bus naudojama atsiradus neigiamam valiutos pokyčiui.
Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita - iš korespondentinių sąskaitų žinyno parenkama sąskaita, kuri bus naudojama atsiradus teigiamam valiutos pokyčiui.
Valiutos pirkimo sąnaudos - iš korespondentinių sąskaitų žinyno parenkama sąskaita, kuri bus naudojama atsiradus sąnaudoms dėl banko maržos.
Valiutos pirkimo pajamos - iš korespondentinių sąskaitų žinyno parenkama sąskaita, kuri bus naudojama atsiradus pajamoms dėl banko maržos.
Gamybos operacijos rūšis - iš žinyno parenkama operacijos rūšis, kuri bus naudojama kuriant gamybos dokumentą.
Komplektacijos/dekomplektacijos operacijos rūšis - iš žinyno parenkama operacijos rūšis, kuri bus naudojama kuriant komplektacijos/dekomplektacijos dokumentą.
Ilgalaikio turto modernizavimui formuojamo dokumento operacijos rūšis - iš žinyno parenkama operacijos rūšis, kuri bus naudojama įvedant ilgalaikio turto modernizaciją.

 

Duomenų mainai

Modulyje nustatomi parametrai:

 • Duomenų mainai
 • Mokėjimų nustatymai

Parametrai skirti duomenų importui iš kitų sistemų.

Duomenų mainai - užpildomos korespondentinės sąskaitos naudojamos banko išrašu importo metu. Importuojant išrašus jeigu pavyksta surasti klientą - sistema iš pradžių ieško "klientų nustatymų" lentelėje kokia kor. sąskaita panaudoti. Jeigu toje lentelėje nerastas įrašas - naudojama atitinkama kor. sąskaita iš "bendrų nustatymų".
Mokėjimų nustatymai - įvedami mokėjimų nustatymai, reikalingi automatiniams banko išrašų importams iš el. parduotuvių.

Parametrai → Duomenų mainai

Patikrinkite kaip aprašyti Mokėjimų nustatymai”. Užsakymas negali sinchronizuotis, nes nesuranda valiutos, kad užsakymas ateitų į B1.lt sistemą. Mokėjimų nustatymai” modulyje tai pačiai el. parduotuvei aprašykite skirtingas valiutas: EUR, USD, GBP ir t.t.

Kasos aparatų parametrai

Modulis skirtas aktyvuoti prisijungimą prie Kasos aparato.

Pastaba: Sinchronizuotus Kasos pardavimus rasite Sandėlis → Kasos pardavimai

Parametrai → Kasos aparatai
Pajungus kasos aparata, norint kad visi pardavimai per kasos aparata parkeliautų į B1.lt sistemą reikia nustatyti reikalingus punktus.

1. Pradžioje pasiruošti prekės kortelę (jei bus parduotą ne vieną konkreti prekė iš sandėlio). Žinynai Prekių kortelės Prekės


2. Sukurti dienos ataskaitai operacijos rūšį. Žinynai Sandėlio Operacijos rūšis

3. Tada nustatome iš kokio sandėlio prekės bus nurašomos ir ar tai bus daroma automatiniu būdu. (Atminkite - prekės nusirašys tik tokiu atvejų jei bus pakankamas likutis sandėlyje)


Laukelyje „Prekių / paslaugų požymiai“ perkelkite reikiamus laukus į kairę pusę.

1. Atidarykite nuorodą https://jdk.java.net/13/ ir parsisiųskite windows/x64 ZIP archyvą.

2. Sukurkite naują aplankalą pavadinimu ,,Java“, kur saugosite išarchyvuotą failą. Kelias turi atrodyti taip: C:\Program Files\Java.
3. Išarchyvuokite Java aplankale ,,windows/x64 ZIP archyvą“. Kelias iki Java.exe turi atrodyti taip: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.1\bin\java.exe.

Nustatykite kelią:

4. Atidarykite variables.

Paspauskite Start meniu mygtuką  ir įrašykite variables.

5. Atsidarys langas ,,System Properties“. Spauskite mygtuką ,, Environment Variables“

6. Sukurkite naują kintamąjį, atsidariusiame lange spauskite ,,New“.

7. Atsidariusiame lange ,,New System Variable“, įrašykite reikšmes:

Name: JAVA_HOME.

Value: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2

Įrašę laukus, spauskite OK“.

8. Atsidariusiame lange „Environment Variables“, pažymėkite ant Path ir paspauskite ,,Edit...“ mygtuką.

9. Atsidariusiame lange „Edit environment variable“, spauskite ant mygtuko „New“

Aktyvuosis eilutė ir įrašykite į ją reikšmę: %JAVA_HOME%\bin. Įrašę reikšmę, spauskite „OK“.

10. Atidarykite Command Prompt.

Paspauskite Start meniu mygtuką  ir įrašykite Command Prompt.

11. Atsidariusiame lange „Command Prompt“, įrašykite java -version patikrinimui ar viskas teisingai sukonfigūruota.

Turi parodyti:

    java version "13.0.1" 2019-10-15

    Java(TM) SE Runtime Environment (build 13.0.1+9)

    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 13.0.1+9, mixed mode, sharing)

Jeigu neparodo, įsitikinkite, kad nustatymai teisingai suformuoti. Taip pat kompiuterio perkrovimas gali padėti.

12. B1.lt svetainėje ,,Integracijos“ prie kasos aparatai ir POS sistemos „ASPA POS sistema GAMA“ parsisiųskite programą, spauskite ant Parsisiųsti programą, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/b1-static/pos/b1s-14-bin.zip.

13. Išarchyvuokite parsiųstą *.jar failą į Jums patogiausią vietą.

14. Tada pažymėkite failą su dešiniu mygtuku, atsidariusiame lange spauskite Create shortsut“.

15. Ant naujo failo, t.y., ant „Shortsut“ pažymėkite failą su dešiniu mygtuku, atsiradusiame lange pasirinkite Properties“.

16. Atsidariusiame lange „Shortsut“, į Target lauką įrašykite - javaw -jar ir spauskite OK“.

17. b1_data_sync turėtų visada būti įjungtas, kai kompiuteris paleidžiamas.

Be atidaryto lango duomenys nebus sinchronizuojami į B1.lt. Kada norėsite dirbti, paleiskite b1_data_sync
18. b1_data_sync lange įrašykite iš B1.lt programos Parametrai → Kasos aparatai sukonfiguruotą „API raktas“ ir „API slaptažodis“, išsaugokite.

CV požymių parametrai

Modulyje nustatomi CV požymiai

 • Požymis 1
 • Požymis 2
 • Požymis 3
 • Požymis 4
 • Požymis 5

Požymiai, kurie bus matyti modulyje vedant gyvenimo aprašymus.

Failų saugyklos parametrai

Modulyje nustatomi failų saugyklos parametrai:

 • Įjungti
 • Naudoti išorinį Amazon S3 saugyklą

Nustatymas reikalingas, kad galėtumėte naudotis failų saugyklos funkcija sistemoje (PardavimaiPirkimaiSutartys ir pan.). Norėdami kelti dokumentus, varnele pažymėkite lentelėje "Įjungti" ir išsaugokite nustatymą. Paslauga prienam tik Eksperto ir Partnerio plano vartotojams.

Intrastat parametrai

Puslapinė poraštė: įvedamas tekstas, kuris bus spaudinamas intrastat ataskaitų puslapio apačioje po tekstu.

Kalendoriaus parametrai

Modulis skirtas peržiūrėti metų kalendorių, kuriame surašytos metų šventinės dienos, papildomos poilsio dienos, papildomos darbo dienos. Kalendorių galima redaguoti pagal įmonės veiklą, paspaudus mygtuką Pridėti naują datą galima įvesti papildomas poilsio dienas ir pan., nurodant konkrečią datą, pasirenkant tipą ir paspaudus Išsaugoti

Duomenų mainai iš creditOnline.eu

Modulis skirtas nustatyti visus reikiamus parametrus sinchronizacijai su CreditOnline.eu sistema.

Pastaba: pranešimus apie sėkmingas ar nesėkmingas sinchronizacijas iš CreditOnline.eu rasite Paskyra=>Žinutės

Sąskaitų-faktūrų siuntimas el. paštu

Parametrai → Sąskaitų-faktūrų siuntimas el. paštu

Įėjus į modulį pažymėkite varnele Įjungti siuntimą per išorinį SMTP serverį”, jei norite siųsti laiškus iš savo el. pašto. Norėdami siųsti laiškus per B1.lt el. paštą, nuimkite varnelę.
Pažymėjus varnele aktyvuojami papildomi laukai.

Užpildykite šiuos laukus:
SMTP serveris – SMTP serverio adresas;
Prievadas (Port) – nurodykite prievadą (dažniausiai jis būna 25, 465 arba 587, pvz. prie TLS šifravimo paprastai būna 587 prievadas);
Vartotojas (Username) – vartotojo prisijungimo vardas;
Siuntėjas (el. paštas iš kurio siunčiama) – el. paštas iš kurio bus siunčiami laiškai;
Šifravimas (Encryption) – galite rinktis tarp 3 kodavimų: TLS, SSL arba Plain;
Slaptažodis (Password) – įveskite slaptažodį.

Užpildykite laukus pagal savo el. pašto parametrus. Spauskite mygtuką „Išsaugoti”.

Pastaba: kaip pavyzdį, pridedame Gmail instrukciją kaip gauti duomenis, kad galėtumėte užpildyti laukus: https://support.cloudways.com/configure-gmail-smtp/
(atkreipkite dėmesį, kad Gmail turi atskira SMTP slaptažodį, kuris skiriasi nuo pašto dėžutes slaptažodžio: https://security.google.com/settings/security/apppasswords)