Program and accounting parameters

Settings

Program, API, accounting and other settings

System
Parameters affecting toverall program operating

Logos
Usege of company logo in documents

Warehouse
Basic settings of the inventory module

Sales
Basic settings of the sales module

Inventorisation
Basic settings of inventory module

Accounting
Program preparation parameters for company accounting

Declaration
Declaration submission parameters

Reports
Purchases/Sales report parameters

Salary parameters
Basic settings for salary calculation

Data exchange
Bank statement import parameters

Intrastat
Basic settings for Intrastat reports

Users/employees
Settings for employees and users working in the company

Calendar
Holidays, non-working days

API
Connecting integrations and program, settings

SAF-T
Basic settings of the SAF-T declaration

Additional
Various advanced settings for program usage

Questions/Answers
Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Sistema

 • Direktorius ar asmuo, kuris pasirašo įsakymuose ir kt.: parenkamas vienas asmuo;
 • Logotipai: įkelti įmonės logotipą, kuris bus matomas programoje. Patogu vedant skirtingų įmonių apskaitą. Taip pat Įkeliami įmonių logotipai atvaizduoti ant atspausdintų pardavimo, išankstinių sąskaitų ar piriėmimo - perdavimo aktų.
 • Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tekstas: įrašyti tekstą, kuris bus atvaizduojamas, el.laiško žinutėje siunčiant dokumentus el. paštu.
Įjungti arba išjungti šias funkcijas:
 • Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą;
 • Automatiškai aktyvuoti darbuotojo kabinetą visiems naujiems darbuotojams;
 • Galimybė klientui parsisiųsti elektroninę sąskaitą faktūrą (naudojant QR kodą popierinėje sąskaitoje).

Sandėlis

 • Sandėlis: pažymėti sandėlį, kuris bus automatiškai parenkamas, jei rankiniu būdu nebus nurodytas kitas. Reikalinga formuojant automatinius įrašus, susietus su sandėliu;
 • Nurašymas mėnesiais: galimybė įjungti arba išjungti prekių pardavimą mėnesio laikotarpyje, t.y. prekes galima parduoti anksčiau nei pirkta, tačiau tik mėnesio laikotarpyje.

Inventorizacija

 • Trūkumo operacijos rūšis: reikalinga iš žinyno pasirinkti operacijos rūšį, kuri bus naudojama, kai bus sukuriamas inventorizacijoje nustatyto trūkumo dokumentas;
 • Pertekliaus operacijos rūšis: reikalinga iš žinyno pasirinkti operacijos rūšį, kuri bus naudojama, kai bus sukuriamas inventorizacijoje nustatyto pertekliaus dokumentas.

Pardavimai

 • Pardavimo kaina: pasirinkti, kuri kaina bus atvaizduojama sąskaitoje;
 • Pardavimo sąskaitoje apmokėjimo terminas (dienomis): įrašyti dienų skaičių;
 • Pastabos pardavimo dokumentų apačioje: įrašyti tekstą, kuris bus matomas visada spausdinamuose dokumentuose.
Įjungti arba išjungti šias funkcijas:
 • Pardavimo dokumente rodyti „Apmokėti iki“;
 • Pardavimuose  arba Užsakymuose pagrindinė suma be PVM ir PVM apskaičiuojama nuo bendros sumos;
 • Įkelti visą prekės kortelės likutį pardavimo sąskaitoje.

SAF-T

Pradiniai nustatymai SAF-T rinkmenai suformuoti:

 • Kontaktinio asmens duomenys;
 • Ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos data;
 • Mokesčių apskaitos principas;
 • Pirkėjų ir tiekėjų skolų korespondentinės sąskaitos.
Pasirenkamas klasifikatorius pagal sąskaitų planą ir atliekamas susiejimas su naudojamo sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis. 

PASTABA: sistema automatiškai susieja ne visas korespondentines sąskaitas, todėl jas būtina susieti rankiniu būdu. 

Deklaravimas

Deklaracijų teikimas automatizuotai SODRAI ir VMI pagrindiniai nustatymai:
 • SODRA prisijungimai: įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį;
 • VMI prisijungimai: įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį.
Užpildyti bendruosius nustatymus deklaravimo ataskaitų teikimui. Taip pat papildomai aprašyti: 
 • FR0600 kalendorinių metų proporcinis PVM ataskaitos procentas: įrašyti kalendoriniams
  metams taikytiną, pagal pajamų kriterijų PVM įstatymo 60 str. 1 dalyje nustatyta tvarka
  apskaičiuotą, PVM atskaitos procentą;
 • FR0564 deklaracijai skirtos pardavimo rūšys: pasirinkti reikiamas jau programoje esančias operacijos rūšis.

Deklaracijose yra nurodomi standartiniai duomenys, tokie kaip: įmonės pavadinimas, skyrius, EVRK kodas, užpildęs asmuo ir kita. Šie duomenys užpildomi vieną kartą parametrų parinktyse. Suvesti ir išsaugoti duomenys bus atvaizduojami deklaracijose.

Buhalterija

Iš sąskaitų plano pasirenkamos korespondentinės sąskaitos, ar operacijų ryšys naudojamos buhaleriniams įrašams registruoti, tokiems kaip:

 • Neleidžiami atskaitymai;
 • PVM 96 straipsnio surašymui (pirkimo išskaičiavimams reikalinga korespondentinė sąskaita);
 • Suvestinė sąskaita (sąskaita, kuri bus naudojama automatiniam 5,6 klasės korespondentinėms sąskaitoms sudengti);
 • Teigiamo / Neigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita;
 • Gamybos operacijos rūšis; 
 • Ilgalaikio turto modernizavimui formuojamo dokumento operacijos rūšis;
 • Mokėtino GPM (ne su darbo santykiais) korespondentinė sąskaita (iš korespondentinių sąskaitų žinyno parenkama kredito sąskaita, kuri bus naudojama ne su darbo santykiais susijusių sandorių, GPM apskaitymui (B klasės pajamoms));
 • Mokėtino GPM (ne su darbo santykiais) debeto korespondentinė sąskaita (iš korespondentinių sąskaitų žinyno parenkama debeto sąskaita, kuri bus naudojama ne su darbo santykiais susijusių sandorių, apskaitymui).

Darbo užmokesčio parametrai

Būtini nustatymai darbo užmokesčio skaičiavimui:

 • VMI klientas;
 • SODRA klientas;
 • Komandiruočių sąnaudų korespondentinė sąskaita: iš sąskaitų plano pasirinkti korespondentinę sąnaudų sąskaitą.

Duomenų mainai

Banko išrašų importavimui atlikti, reikia aprašyti :

 • Bendrieji nustatymai pagrindinius laukus.
 • Mokėjimų nustatymai: naudojamas automatiniam įplaukų importui iš elektroninių parduotuvių.

Ataskaitos

Nustatymai turintys įtakos ataskaitų atvaizdavimo informacijai:

 • Pardavimai /pirkimai, skolų ataskaitos;
 • Automatinis skolų priminimas;
 • OSS nustatymai;

Intrastat

Nustatymas, turintis įtakos ataskaitai t.y. puslapinė poraštė Įvestas tekstas, bus matomas ataskaitoje.

Vartotojai/darbuotojai

Susieti arba atsieti įmonėje dirbančio asmens kortelę su jo turima vartotojo paskyra. Galima priskirti krovinio tipą numatytąja parinktimi.

Kalendorius

Visų metų šventinės, darbo ir nedarbo dienos, kurias galima koreguoti pagal savo įmonės vidaus taisykles ir pridėti naują datą.

API — atvirojo ryšio sąsaja

Sujungti su bet kurią el. parduotuvę, CRM, POS ar kita sistemą, naudojant standartinius įskiepius arba API dokumentaciją. 

Suvedus visą informaciją suteikiamas API raktas ir API slaptažodis.
Kaip sujungti?

Duomenų mainai iš Creditonline.eu

Atlikus sinchronizavimo nustatymus duomenys automatiškai ištraukiami iš CreditOnline sistemos, apdorojami, sudengiami ir sugeneruojamos ataskaitos B1.lt sistemoje.

Elektroninių parduotuvių integracija

Nustatyti el.parduotuvės parametrus integracijai aktyvuoti:

EbayKaip sujungti?
AmazonKaip sujungti?
Etsy — Kaip sujungti?
Shopify — Kaip sujungti?
Verskis —  Kaip sujungti?
WoocommerceKaip sujungti?
Norite naujos integracijos? 

 

Automatinis banko išrašo importas

Nustatyti pagrindinius sincronizavimo nustatymus pagal pasirinktą banką.

PayseraKaip sujungti?
SwedbankKaip sujungti?

Kasos aparatų integracija

Nustatyti kasos parametrus integracijai aktyvuoti:

Kasos aparataiKaip sujungti?
Raso kasos aparatai
Kaip sujungti?
R-Keeper kasaKaip sujungti?

CV požymiai

Sukurti penkis požymius, kurie bus matomi modulyje, suvedant gyvenimo aprašymų informaciją į programą.

Papildomi darbuotojo požymiai

Sukurti dešimt požymių ir failų pavadinimų, kurie reikalingi, kai prie darbuotojo kortelės reikia įkelti papildomą dokumentą.

Papildomi prekių požymiai

Sukurti tris papildomus prekės požymius ir pasirinkti, ar juos naudoti spausdiniuose. Pagal papildomus požymius prekes galima filtruoti.

Sąskaitų faktūrų siuntimas el. paštu

Aktyvuoti sąskaitų ir kitų dokumentų siuntimą išoriniu SMPT serveriu.

„InformDebtor“

Įvesti skolintojo elektroninį paštą kuriuo norima registruotis tarptautinėje skolų valdymo sistemoje.

Dažnai užduodami klausimai

Sistema:

How to show old modules?

Parametrai → Nustatymai → Sistema pasirinkite varnelę „Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą“. Šiame modulyje galėsite rinktis įjungti ar išjungti modulius:
- Finansinės atskaitomybės straipsniai (iki 2016)
- Darbuotojai (iki 2019)
- Kasmetinės atostogos (iki 2017)
- Darbo užmokestis (iki 2019)
Pakoregavus nustatymą, būtinai paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

How to set up an email message when sending an invoice from B1.lt program?

Siunčiant sąskaitas iš B1.lt programos galite nustatyti tekstą, kuris bus automatiškai užpildytas sąskaitos siuntimo el. paštu žinutėje.

Kaip tai padaryti?
1. Parametrai → Nustatymai → Sistema
Modulyje laukelyje „Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tekstas pagal nutylėjimą“ įrašykite tekstą, kurį norėsite siųsti klientui. Užpildžius spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“.


2. Sandėlis → Prekyba
Suformavus pardavimo sąskaitą paspauskite mygtuką „Siųsti el. paštu“, nustatytas tekstas bus užpildytas žinutės lange.

How to enable / disable the QR code on the invoice?

Ši funkcija suteikia galimybę sąskaitos gavėjui nuskenuoti QR kodą ir parsisiųsti elektroninę sąskaitos faktūros versiją.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją užeikite į Parametrai → Nustatymai → Sistema ir uždėkite arba nuimkite varnelę ties ,,Galimybė klientui parsisiųsti elektroninę sąskaitą-faktūrą (naudojant QR kodą ant popierinės sąskaitos-faktūros)“.

 

Sending letters from the B1.lt program, where to determine the subject and sender of the letter?

Siunčiant sąskaitas iš B1.lt programos galite nustatyti laiško temą ir įrašyti informaciją kas siunčia laišką, kuris bus automatiškai užpildytas sąskaitos siuntimo el. paštu žinutėje.

1.Parametrai → Sistema
Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško siuntėjas (sender) – įrašykite duomenys kas siunčia laišką, bus užpildytas laiške kaip siuntėjas
Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tema (subject) – įrašykite laiško temą

Pastaba, jei šiuos duomenis neužpildysite siuntėjo vardas ateis kaip įmonės pavadinimas.

2. Sandėlis → Prekyba
Suformavus pardavimo sąskaitą paspauskite mygtuką „Siųsti el. paštu“, nustatytas tekstas bus užpildytas žinutės lange.


Logotipai/brendai:
What size logo can I upload for my invoice?

Įkraunamo logotipo dydis pixeliais — nėra ribojamas.
Rekomenduojamas formatas —„png“  (galimi „jpg“  ir kiti formatai).
Ant sąskaitos vaizduojamo logotipo dydis:

 • plotis — 200px
 • aukšis — proporcingas logotipo matmenims. Pvz.:
  • logotipui 400x400px, ant sąskaitos matysis 200x200px. 
  • logotipui 400x200px, ant sąskaitos matysis 200x100px.

Rekomendacijos: Geriausia kelti kvadrato formos Logo ir, kad aplink Logo būtų kuo mažiau balto fono

Logo in the invoice, where to upload?
Logotipas įkeliamas Parametrai → Nustatymai → Sistema ir logotipai

Deklaravimas:

Darbo užmokestis:
How to set Wage parameters?

Parametrai → Nustatymai → DU parametrai

Laukelyje „VMI klientas“ priskiriama kliento kortelė „Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM“;
Laukelyje „Sodra klientas“ priskiriama kliento kortelė „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos„;
LaukelyjeKomandiruočių sąnaudų kor. sąskaita“ nurodoma sąnaudų kor. sąskaita dienpinigių registravimui.Ataskaitos:
What to do if when creating Excel report, it's created on different pages?

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → Bendri nustatymai

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.

Why don't I see any data in my debt management reports? All reports are empty.

Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos nurodykite kor. sąskaitas pagal įmonėje naudojamą sąskaitų planą.

Nes šie nustatymai ataskaitai formuoti atlikti pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei pirkėjų skoloms ar skolas tiekėjams registruojate kitose kor. sąskaitose, tuomet nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.

How do I activate automatic debt reminder?
 1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
 2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 
Nustatyti korespondentines sąskaitas, įrašų išrinkimui
Nustatyti dienų vėlavimo skaičių priminimo siuntimui apie neapmokėtas sąskaitas. Užpildžius 3 laukelius, vadinasi priminimo laiškas siunčiamas 3 kartus nurodytų vėluojamų dienų intervalais.

   3.  Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.
Pastaba.
 • Jeigu atliktas dalinis sąskaitos apmokėjimas ir atliktas sudengimas – laiškas siunčiamas likutinei sąskaitos sumai;
 • Jeigu dalis sąskaitų apmokėta ir jau yra papildomai naujų neapmokėtų sąskaitų – siunčiamas priminimo laiškas pagal užpildytą periodiškumą bendrai likutinei neapmokėtų sąskaitų sumai;
How do I cancel an automatic debt reminder for a selected customer?
 1. Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
 2. Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
 3. Išsaugoti.
PASTABA: klientams kuriems bus nuiimta varnelė nebus siunčiamas automatinis skolų priminimas, tačiau per Ataskaitos → Skolų valdymas galėsite rankiniu būdu išsiųsti priminimą apie neapmokėtas sąskaitas.
How do I send a debt reminder manually?
 1. Ataskaitos → Skolų valdymas → Pasirinkti neapmokėtas sąskaitas apie kurias norite priminti klientams. Spaudžiate „Priminti el.paštu“. 


 2. Atsidariusioje lentelėje spausti „Siųsti“.
PASTABA: prieš siunčiant priminimą įsitikinkite, kad Klientai → Klientai modulyje yra nurodytas elektroninis paštas kliento kortelėje.

Duomenų mainai:
Error "Failed to import data. Cause: The recipient's account cannot be identified in USD (or EUR, GBP)"?

Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai → Mokėjimų nustatymai

Patikrinkite kaip aprašyti Mokėjimų nustatymai”. Užsakymas negali sinchronizuotis, nes nesuranda valiutos, kad užsakymas ateitų į B1.lt sistemą. Mokėjimų nustatymai” modulyje tai pačiai el. parduotuvei aprašykite skirtingas valiutas: EUR, USD, GBP ir t.t.

How to describe "Data Exchange"?
Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai
Šį nustatymą rekomenduojama atlikti, jei planuojama importuoti banko išrašus į programą, kad pagal nutylėjimą priskitri atitinkamas kor.sąskaitas piniginei operacijai fiksuoti.

Užpildyti laukus: 
Mokesčių kor. sąskaita importuojant išrašus – parenkama banko komisinių kor.sąskaita;
Kredito kor. sąskaita importuojant išrašus – parenkama kor sąskaita, kuri bus naudojama dengti Skolas tiekėjams arba kitos išmokėtos sumos;
Debeto kor. sąskaita importuojant išrašus – parenkama kor. sąskaita, kuri bus naudojama dengianti Pirkėjų skolas arba registruoti gautas įplaukas;

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Vartotojai / darbuotojai:
How to link user with an employee card?

Parametrai → Nustatymai → Vartotojai / darbuotojai
1. Pasirinkti vartotoją, kuris turi prieigą prie programos ir spausti  mygtuką koregavimui atlikti:

2. Spaudžiant parinkti darbuotoją iš „Personalo“ modulio ir spausti „Išsaugoti“:

Jei susiejimas buvo atliktas neteisingai, susiejimą galima anuliuoti spaudžiant mygtuką „Atsieti“:

 • Pildant pardavimo ar pirkimo dokumentą programoje, vartotojas automatiškai parenkamas laukelyje „Darbuotojas“.
 • Darbuotojo kabinete pateikiama informacija susijusi su darbuotoju: Darbo sutartis, paskaičiuotas atlyginimas, taip pat turi galimybę teikti prašmus tiesiogiai iš programos.

Individuali veikla:
How to set the parameters for the Self-employed activity income-expenditure journal?

Parametrai  → Nustatymai  →  Individuali veikla (IV)

Užpildyti parametrus ataskaitos formavimui atlikti:
1. Įmokų apskaičiavimo metodas (šiuo metu nenaudojama):
1.1 Įmokas apskaičiuoja SoDra pagal bendras visų metų pajamų ir atskaitymų sumas;
1.2 Įmokas apskaičiuoja SoDra pagal atskiras kalendorinių mėnesių pajamų ir bendras visų metų atskaitymų sumas;

2. Individuali veikla pagal pažymą:
Įvesti spaudžiant mygtuką „+“ veiklas, kurios bus rodomos "Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnale".


3. Taikomas išlaidų atskaitymo metodas ir apskaitos principas: 
3.1 Įvesti metodui spausti mygtuką „+“;
3.2 Pasirinkti tinkamą atskaitymo metodą ir apskaitos principą:


3.3 Išlaidų atskaitymų metodas:
30 proc. nuo pajamų atskaitymo metodas – šiuo atveju, 30 proc. pajamų yra neapmokestinamos, t. y. apmokestinamos likusios 70 proc. pajamų. Naudojant šį metodą, nereikia rinkti išlaidas patvirtinančių dokumentų.
Faktinių išlaidų metodas – suma, kuri bus apmokestinama, apskaičiuojama, iš pajamų atėmus faktines išlaidas. Naudojant šį metodą, reikia turėti išlaidas patvirtinančius dokumentus.

3.4 Apskaitos principas:
Pinigų principas – pajamos pripažįstamos faktiškai pajamų gavimo momentu.
Kaupimo principas – pajamos pripažįstamos, kai pajamos uždirbamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką. Šį principą būtina rinktis asmenims, kurie savo veiklai yra priskyrę ilgalaikį turtą arba yra PVM mokėtojai. Pradėjus taikyti kaupimo principą, jis taikomas iki veiklos vykdymo pabaigos.

Pastaba. Už kuriuos metus suvesti nustatymai, tik tuos metus duoda pasirinkti "Gyventojo individualios veiklos pajamų–išlaidų apskaitos žurnale". Jei nėra suvesti nustatymai, tai nebus metų pasirinkimo iš viso ir nebus galima suformuoti ataskaitos.


Kasos aparatai:
Instructions for connection to Raso cash register

B1.lt programoje nustatykite pradinius parametrus.

1. Parametrai → Integracijos → Raso kasos aparatai
Įėjus į modulį spauskite mygtuką  ir spauskite .

Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus, parametrai susidaro iš kelių dalių: 

 • Bendri nustatymai
 • Buhalteriniai nustatymai

1.1. Bendri nustatymai
Kasos aparato pavadinimas - galite įvesti savo nuožiūra.
Parduotuvės kodas, IP adresas, portas, duomenų bazės pavadinimas, vartotojas, slaptažodis - šiuos duomenis turite gauti iš kasos aparato tiekėjo ir įrašykite.

1.2. Buhalteriniai nustatymai
Sandėlis - sandėlis iš kurio prekiausite.
Darbuotojas - pasirenkite darbuotoją, kurio duomenys bus matomi dienos lape, t. y. jo vardu bus sukuriamas dokumentas.
Operacija - sukurkite operaciją „Kasos pardavimai (dienos lapas)“.

SF pozicija - sukurkite kortelę Prekės pozicija (kasos pardavimas), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Užpildykite tris privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

SF op. rūšys - sukurkite operacijos rūšis sąskaitai faktūrai išrašyti. Kor. sąskaitų neįrašykite, kad nesudvigubintų pardavimų.

SF PVM tarifas - įrašykite sąskaitoms faktūroms išrašyti taikomą PVM tarifą. 
Ar automatiškai nurašyti? - uždėjus varnelę automatiškai bus nurašomos prekės iš pasirinkto sandėlio, kai prekė bus parduodama per kasos aparatą atėjus užsakymui į B1.lt programą.

Pastabos:
Būtina prekių kortelėje užpildyti pavadinimus, prekių kodus ir barkodus — jie turi būti unikalūs, kitaip sistema gaus iš kasos aparato klaidingus duomenis. Svarbiausias laukas barkodas.

Prekės kortelėje būtina nurodyti PVM kodus, kitaip į sistemą bus importuoti pardavimai be PVM. Nors B1.lt šis laukas nėra privalomas pildyti, kasos aparatui jis reikalingas užpildytas.
Prekių ir pardavimų sinchronizavimas vyksta vieną sykį per dieną (arba paspaudus mygtuką "Gauti duomenis"), kai parduotuvė užsidaro (serveris tuo metu turi būti įjungtas, kitaip sinchronizacija neveiks). Nuo kurios datos ateina informacija iš kasos aparato nustato kaos aparato tiekėjai. 

2. Prekių kortelės.
Jei turite failą su prekės kortelėmis galite jį importuoti į B1.lt programą, tai galite padaryti per Duomenų importas → Prekių kortelės modulį.
Prekių kortelės sinchronizuosis į Raso kasos aparatą jei Žinynai → Prekių kortelės → Prekės prekės kortelėje bus įrašytas „Barkodas“, tik tokios su barkodais prekės pateks į kasos aparatą. Prekės pavadinimo ilgis ne daugiau 80 simbolių. Kasos aparate jos bus aktyvios, jei prekė B1.lt programoje bus pažymėta varnelė „Aktyvi“.
Pastaba. Prekių likučiai į kasos aparatą nėra atiduodami, tik prekių kortelės su barkodais.

Jei įmonė naudoja prekių grupes, taip pat pažymėkite varnele Žinynai → Prekių kortelės → Prekių grupės kad įrašas galiojantis.

3. Kasos pardavimai
Sandėlis → Kasos pardavimai
Sinchronizuoti kasos pardavimai (dienos lapas) iš Raso kasos aparato į B1.lt ateina į Sandėlis → Kasos pardavimai modulį ir Sandėlis → Prekyba. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašę prekę ranka.
„Tipas“ laukelyje galite pamatyti kokia operacija atėjo iš Raso kasos aparato: pardavimas, grąžinimas ar SF. Šie sugeneruoti dokumentai taip pat užsiregistruoja Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis, galite pamatyti juos šiame modulyje su jūsų sukurta operacija -Sinchronizuoti kasos pardavimai (dienos lapas) šiame modulyje pamatysite kokios prekės nusirašė, taip pat galite patikrinti kor. sąskaitas. Pajamas gautas iš kasos aparato rekomenduojame registuoti per DK Bendras žurmalas. Nes atėjus užsakymas iš kasos aparato nusirašo tik prekės, pajamas reikia užregistruoti ranka.

4. Kaip sutvarkyti grąžinimo operacijas
Į modulį Sandėlis → Kasos pardavimai ateina grąžinimai iš kasos aparato. Įrašai būna baltos spalvos, kad įrašą padaryti pilkos spalvos, t.y. sutvarkyti reikia užregistruoti pardavimo grąžinimo operaciją ir sukurtą dokumentą priskirti prie grąžinimo įrašo. 
Žinymai → Sandėlio → Operacijos rūšys sukurkite operaciją.


Sandėlis → Pardavimų grąžinimas sukurkite grąžinimo operaciją, tiekėjas nurodykite savo įmonę. Prie grąžinimo pozicijų laukelyje „Grąžinimo kaina“ įrašykite grąžinimo sumą. Patikrinkite kaip užsiregistravo dvejybinis įrašas. 

Sandėlis → Kasos pardavimai modulyje atidarykite grąžinimo operaciją ir priskirkite naujai sukurtą grąžinimo dokumentą. Dokumento numeris turi atsirasti laukelyje: „Pirkimo dokumentas“, „Pirkimo dok. serija“ ir „Pirkimo dok. nr.“.

How to connect B1.lt with ASPA cash register?

1. Atidarykite nuorodą https://jdk.java.net/archive/ ir parsisiųskite 13.0.2 (build 13.0.2+8) windows/x64 ZIP archyvą.

2. Sukurkite naują aplankalą pavadinimu ,,Java“, kur saugosite išarchyvuotą failą. Kelias turi atrodyti taip: C:\Program Files\Java.
3. Išarchyvuokite Java aplankale ,,windows/x64 ZIP archyvą“. Kelias iki Java.exe turi atrodyti taip: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.1\bin\java.exe.

Nustatykite kelią:

4. Atidarykite „Variables“ nustatymus.

Paspauskite „Start“ meniu mygtuką  ir įrašykite „Variables“.

5. Atsidarys langas ,,System Properties“. Spauskite mygtuką ,, Environment Variables“

6. Sukurkite naują kintamąjį, atsidariusiame lange spauskite ,,New“.

7. Atsidariusiame lange ,,New System Variable“, įrašykite reikšmes:

Name: JAVA_HOME.

Value: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2

Įrašę laukus, spauskite OK“.

8. Atsidariusiame lange „Environment Variables“, pažymėkite ant Path ir paspauskite ,,Edit...“ mygtuką.

9. Atsidariusiame lange „Edit environment variable“, spauskite ant mygtuko „New“

Aktyvuosis eilutė ir įrašykite į ją reikšmę: %JAVA_HOME%\bin. Įrašę reikšmę, spauskite „OK“.

10. Atidarykite „Command Prompt“.

Paspauskite „Start“ meniu mygtuką  ir įrašykite „Command Prompt“

11. Atsidariusiame lange „Command Prompt“, įrašykite „Java -version“ ir patikrinkite, ar viskas teisingai sukonfigūruota.

Turi parodyti:

    java version "13.0.1" 2019-10-15

    Java(TM) SE Runtime Environment (build 13.0.1+9)

    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 13.0.1+9, mixed mode, sharing)

Jei šios informacijos nerodo, įsitikinkite, ar teisingai suformuoti nustatymai. Taip pat gali padėti kompiuterio perkrovimas.

12. B1.lt svetainėje parsisiųskite sinchronizavimo programą (skyriuje „Kaip tai veikia“).

13. Išarchyvuokite parsiųstą *.jar failą į Jums patogiausią vietą.

14. Tada pažymėkite failą su dešiniu mygtuku, atsidariusiame lange spauskite Create shortsut“.

15. Ant naujo failo, t.y., ant „Shortsut“ pažymėkite failą su dešiniu mygtuku, atsiradusiame lange pasirinkite Properties“.

16. Atsidariusiame lange „Shortsut“, į Target lauką įrašykite - javaw -jar ir spauskite OK“.

17. b1_data_sync turėtų visada būti įjungtas, kai kompiuteris paleidžiamas.

Be atidaryto lango duomenys nebus sinchronizuojami į B1.lt. Kai norėsite dirbti, paleiskite b1_data_sync.
18. b1_data_sync lange įrašykite iš B1.lt programos Parametrai → Kasos aparatai sukonfiguruotą „API raktas“ ir „API slaptažodis“, išsaugokite.

How to set cash register ASPA/SPS settings B1.lt?
Parametrai → Integracijos → Kasos aparatai
Pajungus ASPA/SPS kasos aparatą, norint kad visi pardavimai per kasos aparata parkeliautų į B1.lt sistemą reikia nustatyti reikalingus punktus.

1. Pradžioje pasiruošti prekės kortelę (jei bus parduotą ne vieną konkreti prekė iš sandėlio). Žinynai Prekių kortelės Prekės


2. Sukurti dienos ataskaitai operacijos rūšį. Žinynai Sandėlio Operacijos rūšis

3. Tada nustatome iš kokio sandėlio prekės bus nurašomos ir ar tai bus daroma automatiniu būdu. (Atminkite - prekės nusirašys tik tokiu atvejų jei bus pakankamas likutis sandėlyje)


Laukelyje „Prekių / paslaugų požymiai“ perkelkite reikiamus laukus į kairę pusę.
What are the steps to take before connecting a Strauja?
 1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys  Sukuriama operacijos rūšis „Kasos lapas“ → Spaudžiame „Išsaugoti“:
 2. Žinynai → Prekių kortelės → Prekės  sukuriame prekės kortelę „Pardavimas su čekiu“ su požymiu „Paslaugos“ → Spaudžiame „Išsaugoti“:
 3. Parametrai → Integracijos → Kasos aparatai  Spaudžiame mygtuką „Užsakyti paslaugą“.
 4. Atsidariusiame lange supildote visus privalomus laukus → Spaudžiame „Išsaugoti“: 
 5.  Atsidaro lentelė su API raktu ir slaptažodžiu, gautus kodus perduokite „Strauja“ kasos specialistams. 
PASTABA: nurodytos korespondentinės sąskaitos yra pavyzdinės.
PASTABA: Naujos integracijos nepalaikomos.

Integracijos:
Sending invoices by e-mail

Parametrai → Nustatymai → Sąskaitų-faktūrų siuntimas el. paštu

Įėjus į modulį pažymėkite varnele Įjungti siuntimą per išorinį SMTP serverį”, jei norite siųsti laiškus iš savo el. pašto. Norėdami siųsti laiškus per B1.lt el. paštą, nuimkite varnelę.
Pažymėjus varnele aktyvuojami papildomi laukai.

Užpildykite šiuos laukus:
SMTP serveris – SMTP serverio adresas;
Prievadas (Port) – nurodykite prievadą (dažniausiai jis būna 25, 465 arba 587, pvz. prie TLS šifravimo paprastai būna 587 prievadas);
Vartotojas (Username) – vartotojo prisijungimo vardas;
Siuntėjas (el. paštas iš kurio siunčiama) – el. paštas iš kurio bus siunčiami laiškai;
Šifravimas (Encryption) – galite rinktis tarp 3 kodavimų: TLS, SSL arba Plain;
Slaptažodis (Password) – įveskite slaptažodį.

Užpildykite laukus pagal savo el. pašto parametrus. Spauskite mygtuką „Išsaugoti”.

Pastaba: kaip pavyzdį, pridedame Gmail instrukciją kaip gauti duomenis, kad galėtumėte užpildyti laukus: https://support.cloudways.com/configure-gmail-smtp/
(atkreipkite dėmesį, kad Gmail turi atskira SMTP slaptažodį, kuris skiriasi nuo pašto dėžutes slaptažodžio: https://security.google.com/settings/security/apppasswords)

How to re-import orders from e-shop platform?

Veiksmų seka:
1. Modulyje „Sandėlis“ → „E-prekyba“ pažymėkite užsakymus, kuriuos norite ištrinti ir spauskite mygtuką „Trinti pasirinktus įrašus“.
Atsidariusioje lentelėje spauskite mygtuką „Taip“. Bus ištrinti susieti pardavimo, nurašymo dokumentai ir banko įrašai. Trynimas gali užtrukti, nes programa tikrina susietus įrašus.
2. „Parametrai“ → Integracijos → „eBay“, „Amazon“, „Shopify“, „Etsy“, „Pigu.lt“, „Varlė.lt“ ar „Verskis“ nustatykite datą, nuo kada iš naujo įkelti užsakymus į B1.lt.
3. Išsaugokite pakeitimus ir spauskite mygtuką „Gauti duomenis“.


Bendri klausimai:
Does B1.lt provide full integration services for e-commerce?

Taip, rekomenduojame užsisakyti „Lengvą startą“:

 • Padarysime mokymus, padėsime padaryti pradinius nustatymus B1.lt ir paleisti sujungimą su el. parduotuve ar kasos aparatu.
 • Esant poreikiui, padėsime su įskiepio įdiegimu.
 • Paslaugos kaina 300 € (vienkartinis mokestis), 150 € grįžta į Jūsų B1.lt balansą.
Who can use the 'Automatic Debt Reminder' feature?
Modulis „Skolų valdymas“ yra prieinamas vartotojams kurie yra:
 • Bandomojo plano „Ekspertas (trial) vartotojai;
 • Plano „Ekspertas“ vartotojai;
 • Plano „Partneris“ vartotojai;
 • B1.lt partnerių klientai.
Kaip pasikeisti planą?
What to do when a program is slow?

Ką daryti, jei programa veikia lėtai?
Visada apie Jums pastebėta lėtą programos veikimą praneškite į B1.lt konsultavimo skiltį pridėdami:

 1. Įrašytą video medžiagą su data ir laiku. Įrašas gali būti filmuotas telefonu ar  kompiuterinėmis programėlėmis;
 2. Tam tikros įmonės gali veikti šiek tiek lėčiau dėl duomenų kiekio, struktūros ar generuojamų failų, todėl būtinai įvardinkite įmonės pavadinimą, vartotojo paskyros paštą, atliekamus veiksmus, bei modulį kuriame lėtėjimas buvo pastebėtas;
 3. Ekrano nuotrauką kurioje matytųsi Jūsų interneto sparta (pvz.: https://fast.com/).

P.S. Čia dėl įdomumo, kiek pakeitimų daroma, kad kiekvienam B1.lt veiktų greitai (Sausio 1 — sausio 26)
 • 2022-01-26 Dvigubai padidintas DB rašymo/skaitymo greitis. Analitikoje daugiau stabdymų nepastebėta.
 • 2022-01-23 Dvigubai padidintas serverio našumas. Vidutinis apkrovimas (loadAverage) sumažėjo 10 kartų (nuo 6 iki 0.6);
 • 2022-01-21 Dvigubai padidintas serverio našumas — greitesniam ataskaitų generavimui;
 • 2022-01-20 Optimizuoti programos parametrai — kad programa išlaikytų net dvigubai padidėjusį online vartotojų srautą. Gruodžio mėnesį serveris buvo 12 kartų trumpai nepasiekiamas, o per sausio mėnesį — nei karto;
 • 2022-01-19 Nustatyti ir užblokuoti vartotojai pažeidinėjantys API naudojimo taisykles, dėl kurių elgesio serveriai buvo išnaudojami bei programa lėtėjo; 
 • 2022-01-13 Duomenų cache'as perkeltas į atskirą AWS ElasticCache servisą;
 • 2022-01-11 Srauto optimizavimui ir papildomai apsaugai nuo DDos pajungtas Cloudflare;
 • 2022-01-01 Duomenų bazės perkeltos iš EC2 į Amazon RDS (failover atspari duomenų bazė). 
What are the possible reasons for the slow running of the program?
1. Patikrinkite interneto greitį jūsų aplinkoje
2. Pabandykite pasirinkti kitą naršyklę
3. Išvalykite cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop
4. Restartuokite atidarytą puslapį