Program and accounting parameters

Settings


Program, API, accounting and other settings

START USING

System

Parameters affecting toverall program operating

Logos/Brands

Usege of company logo in documents

Warehouse

Basic settings of the inventory module

Sales

Basic settings of the sales module

Inventory

Basic settings of inventory module

Accounting

Program preparation parameters for company accounting

Declaration

Declaration submission parameters

Reports

Purchases/Sales report parameters

Salary parameters

Basic settings for salary calculation

Data exchange

Bank statement import parameters

Intrastat

Basic settings for Intrastat reports

Users/employees

Settings for employees and users working in the company

Calendar

Public holidays, free from work (non-working) days

API

Connecting integrations and program, settings

SAF-T

Basic settings of the SAF-T declaration

Additional

Various advanced settings for program usage

Questions/Answers

Frequently asked customers questions and answers

Sistema

 • Direktorius ar asmuo, kuris pasirašo įsakymuose ir kt.: parenkamas vienas asmuo;
 • Vidinis logotipas: įkelti įmonės logotipą kuris bus matomas programoje. Patogu vedant skirtingų įmonių buhalteriją.
 • Darbuotojų užklausų atvaizdavimas pagal nutylėjimą: atomatiškai užpildytas, koreguoti negalima;
 • Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tekstas pagal nutylėjimą: įrašyti tekstą kuris automatiškai bus užpldytas siunčiant dokumentą iš programos elektroniniu paštu;
Įjungti arba išjungti šias funkcijas:
 • Nerodyti LT kainas sąskaitoje;
 • Naudoti penkių taškų klientų vertinimo skalę CRM modulyje;
 • Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą;
 • Automatiškai aktyvuoti darbuotojo kabinetą visiems naujiems darbuotojams;
 • Galimybė klientui parsisiųsti elektroninę sąskaitą-faktūrą (naudojant QR kodą ant popierinės sąskaitos-faktūros).

Logotipai/brendai

Įkelti reikiamus logotipus. Reikalinga kai norima ant spasdinamų pirkimo arba pardavimo dokumentų matyti savo įmonės logotipus.

Sandelis

 • Sandėlis pagal nutylėjimą: pasirinkti sandėlį kuris bus parinktas jei rankiniu būdu nebus nurodytas kitas. Formuojant automatinius įrašus susietus su sandėliu;
 • Nurašymas mėnesiais: įjungti arba išjungti, prekių pardavimą mėnesio laikotarpyje, t.y. prekes galima parduoti anksčiau nei pirkta, tačiau tik mėnesio laikotarpyje.

Inventorizacija

 • Trūkumo operacijos rūšis: parinkti iš žinyno operacijos rūšį, kuri bus naudojama, kai bus sukuriamas inventorizacijoje nustatyto trūkumo dokumentas;
 • Pertekliaus operacijos rūšis: parinkti iš žinyno operacijos rūšį, kuri bus naudojama, kai bus sukuriamas inventorizacijoje nustatyto pertekliaus dokumentas.

Pardavimai

 • Pardavimo kaina: pasirinkti kuri kaina bus atvaizduojama sąskaitoje;
 • Pardavimo sąskaitoje apmokėjimo terminas (dienomis): įrašyti dienų skaičių;
 • Pardavimo spausdinamoje sąskaitoje nurodomas kiekio skaičius po kablelio: įvesti skaičių nuo 0 iki 3;
 • Pardavimo spausdinamoje sąskaitoje nurodomas kainos skaičius po kablelio: įvesti skaičių nuo 0 iki 3;
 • Pastabos pardavimo dokumentų apačioje: įrašyti tekstą kuris bus matomas spaudinant dokumentus;
Įjungiti arba išjungti šias funkcijas:
 • Pardavimo dokumente rodyti " Apmokėti iki" ;
 • Pardavimuose pagrindinė suma be PVM ir PVM apskaičiuojama nuo bendros sumos;
 • Užsakymuose pagrindinė suma be PVM ir PVM apskaičiuojama nuo bendros sumos;
 • Įkelti visą prekės kortelės likutį pardavimo sąskaitoje.

SAF-T

Pradiniai nustatymai SAF-T deklaracijos formavimui:

 • Klaisfikatoriai pagal sąskaitų planą;
 • Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris ir elektrninis paštas;
 • Ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos data;
 • Mokesčių apskaitos principas;
 • Pirkėjų ir tiekėjų skolų korespondentinės sąskaitos.Deklaravimas

Deklaracijų teikimo SODRAI ir VMI pagrindiniai nustaymai:
 • SODRA prisijungimai: įvesti vartotoją ir slaptažodį;
 • VMI prisijungimai: įvesti vartotoją ir slaptažodį;
Bendri nustatymai:
 • Socialinio draudimo kodas: įrašyti kodą;
 • EVRK kodas: įrašyti kodą;
 • Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė: įvesti duomenis;
 • Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: įvesti duomeins;
 • SODRA skyrius: pasirinkti iš esamo sąrašo;
 • Savivaldybė: pasirinkti iš esamo sąrašo;
 • FR0600 Kalendorinių metų proporcinis PVM ataskaitos procentas: įrašyti kalendoriniams
  metams taikytiną, pagal „pajamų“ kriterijų PVM įstatymo 60 str. 1 dalyje nustatyta tvarka
  apskaičiuotą, PVM atskaitos procentą.
 • FR0564 deklaracijai skirtos pardavimo rūšys: pasirinkti reikiamas jau programoje sukurtas operacijos rūšis.

SAF-T korespondentinių sąskaitų susiejimas

Klasifikatorių susiejimas su sąsakaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis. SAF-T klasifikatoriai matysis tik tada kai pagrindiniuose parametruose bus parinktas klasifikatorius.

PASTABA: sistema ne visas korespondentines sąskaitas susies automatiškai, todel jas būtina susieti rankiniu būdų. 

Buhalterija

Pasirenkamos korespondentinės sąskaitos iš sąskaitų plano:

 • Pinigų priėmimo kvitų Debeto kor. sąskaita (pagal nutylėjimą į pinigų priėmimo kvitus atkeliama debeto korespondentinė sąskaita);
 • Pinigų priėmimo kvitų Kredito kor. sąskaita (pagal nutylėjimą į pinigų priėmimo kvitus atkeliama kredito korespondentinė sąskaita);
 • Neleidžiami atskaitymai: (pagal nutylėjimą į pinigų priėmimo kvitus atkeliama debeto korespondentinė sąskaita);
 • PVM st. 96 straipsnio surašymui: (pagal nutylėjimą į pinigų priėmimo kvitus atkeliama kredito korespondentinė sąskaita);
 • Suvestinė sąskaita (parenkama sąskaita, kuri bus naudojama automatiniam 5,6 klasės korsespindentinių sąskaitų sudengimui);
 • Neigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita (parenkama sąskaita, kuri bus naudojama atsiradus neigiamam valiutos pokyčiui);
 • Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita (parenkama sąskaita, kuri bus naudojama atsiradus teigiamam valiutos pokyčiui);
 • Valiutos pirkimo sąnaudos (parenkama sąskaita, kuri bus naudojama atsiradus sąnaudoms dėl banko maržos);
 • Valiutos pirkimo pajamos (parenkama sąskaita, kuri bus naudojama atsiradus pajamoms dėl banko maržos);
 • Gamybos operacijos rūšis (parenkama operacijos rūšis, kuri bus naudojama kuriant gamybos dokumentą);
 • Komplektacijos / dekomplektacijos operacijos rūšis (parenkama operacijos rūšis, kuri bus naudojama kuriant komplektacijos/dekomplektacijos dokumentą)
 • Ilgalaikio turto modernizavimui formuojamo dokumento operacijos rūšis (parenkama operacijos rūšis, kuri bus naudojama įvedant ilgalaikio turto modernizaciją)
 • Mokėtino GPM ne su darbo santykiais korespondentinė sąskaita: (pagal nutylėjimą į pinigų priėmimo kvitus atkeliama kredito korespondentinė sąskaita);
 • Mokėtino GPM ne su darbo santykiais DEBETO korespondentinė sąskaita: (pagal nutylėjimą į pinigų priėmimo kvitus atkeliama debeto korespondentinė sąskaita);

Darbo užmokesčio parametrai

Būtini nustatymai:

 • Darbo pradžia: nurodyti darbo pradžios laiką;
 • Pertrauka nuo / iki: nurodyti pertraukos laiką;
 • VMI klientas: pasirinkti klientą iš jau įmonėje įvetų klientų kortelių;
 • SODRA klientas: pasirinkti klientą iš jau įmonėje įvetų klientų kortelių;
 • Komandiruočių sąnaudų korespondentinė sąskaita: pasirinkti korespondentinę sąskaitą iš sąskaitų plano.

Duomenų mainai

Banko išrašų importavimo pagrindiniai nustatymai:

 • Bendri nustatymai:
  • PayPal grąžinimų korespondentinė sąskaita: pasirinkti iš sąskaitų plano;
  • Mokesčių korespondentinė sąskaita:sąskaita: pasirinkti iš sąskaitų plano;
  • Kredito korespondentinė saskaita: pasirinkti iš sąskaitų plano;
  • Debeto korespondentinė sąskaita: pasirinkti iš sąskaitų plano;
 • Klientų nustatymai:
  • Klientas: pasirinkti iš įmonėję esamų klientų sąrašo;
  • Įmokos kodas: įrašyti kodą;
  • Kredito korespondentinė sąskaita: pasirinkti iš sąskaitų plano;
  • Debeto korespondentinė sąskaita: pasirinkti iš sąskaitų plano;
 • Mokėjimų nustatymai: nustatymai reikalingi automatiniams banko išrašų importui iš elektroninių parduotuvių.

Ataskaitos

Nustatymai turintys įtakos ataskaitų informacijai:

 • Vienas puslapis per lapą: įjungti/išjungti funkciją;
 • Pardavimai:
  • Sąskaitos: įvesti korespondentines sąskaitas;
  • Išanstiniai mokėjimai: įvesti korespondentines sąskaitas;
 • Pirkimai:
  • Pirkimai: įvesti korespondentines sąskaitas;
  • Išanstiniai mokėjimai: įvesti korespondentines sąskaitas;

Intrastat

Nustaymas turintis įtakos ataskaitai:

 • Puslapinė poraštė: įvesti tekstą kuris bus matomas ataskaitoje.

Vartotojai/darbuotojai

Susieti arba atsieti įmonėje dirbančio asmens kortelę su jo turima vartotojo paskyra. Galima priskirti krovinio tipą pagal nutylėjimą.

Kalendorius

Visų metų šventinės,darbo ir nedarbo dienos, kurias galima koreguoti pagal savo įmonės vidaus taisykles ir pridėti naują datą.

API - atviro ryšio sąsaja

Sujungti su bet kokia el. parduotuve, CRM, POS ar kita sistema, naudojant standartinius įskiepius arba API dokumentacija:

API nustatymai:

 • Bendri nustatymai: pavadinimas;
 • Buhalteriniai nustatymai: 
  • Sandėlis elektroninei prekybai: pasirinkti sandelį;
  • Pardavimo operacija:  pasirinkti operacijos rūšį; 
  • Prekės pozicija: pasirinkti sukurtą prekės poziciją su paslaugos požymių;
  • Nuolaidos pozicija: pasirinkti sukurtą prekės poziciją su paslaugos požymių;
  • Sąskaitą išrašantis darbuotojas: pasirinkti darbuotoją;
  • Nurašymo operacija: pasirinkti operacijos rūšį;
  • Dovanos pozicija: pasirinkti sukurtą prekės poziciją su paslaugos požymių;
  • Pristatymo pozicija: pasirinkti sukurtą prekės poziciją su paslaugos požymių;
  • Prekių paslaugų pozicija: pasirinkti pažymius;
 • Naudojami PVM tarifai: importuoti PVM tarifus
  • PVM mokėtojas: parinkti PVM tarifą;
  • Ne PVM mokėtojas: parinkti PVM tarifą;
  • Kiti (ne iš ES): parinkti PVM tarifą.
Suvedus visą informaciją suteikiamas API raktas ir API slaptažodis.
Kaip sujungi?

Duomenų mainai iš creditonline.eu

Sinchronizavimo nustatymai:

 • API serverio adresas: įvesti adresą;
 • API raktas: įrašyti rakto kodą;
 • Imti duomenis nuo datos: įvesti datą;
 • Rezervas: nurodyti rezervą;
 • Intervalas: užsipildo automatiškai;
 • Sekanti sinchronizacija: užsipildo automatiškai;
 • Parsiųsti visus klientus iš serverio: įjungti/išjungti funkciją
 • Sandelis: pasirinkti sandėlį;
 • Darbuotojas: priskirti darbuotoją;
 • Apmokėjimo operacijos rūšis: parinkti jau sukurta operacijos rūšį;
 • Mokėjimo paskirstymo rūšis: parinkti jau sukurta operacijos rūšį;
 • PVM: pasirinkti PVM tarifą;
 • Paskolos suteikimo korespondentinė sąskaita: pasirinkti kor.sąskaitą;
 • Registracijos paslauga: pasirinkti paslaugą;
 • Administracinis mokestis: pasirinkti mokestį;
 • Delspinigiai: pasirinkti delspinigius; 
 • Plūkanos: pasirinkti palūkanas;
 • Uždelsimo palūkanos: priskirti uždelsimo palūkanas;
 • Pagrindinis buh.bankas: nurodyti buh.banką;
 • Būsimų pajamų debeto korespondentinė sąskaita: įrašyti kor.sąskaita;
 • Būsimų pajamų kredito korespondentinė sąskaita: įrašyti kor.sąskaita;
 • Buh.bankai: pasirinkti perkeliamus bankus.

Elektroninių parduotuvių integracija

Nustatyti pagrindinius sincronizavimo nustatymus:

 • Bendri;
 • Prisijungimo;
 • Buhalteriniai;
 • Naudojami PVM tarifai.
eBay - Kaip sujungti?
AmazonKaip sujungti?
Etsy - Kaip sujungti?
ShopifyKaip sujungti?
VerskisKaip sujungti?
Norite naujos integracijos? -

 

Automatinis banko išrašo importas

Nustatyti pagrindinius sincronizavimo nustatymus pagal pasirintą banką.

Paysera - Kaip sujungti?
Swedbank - Kaip sujungti?

Kasos aparatų integracija

Nustatyti pagrindinius sincronizavimo nustatymus:

 • Bendri;
 • Buhalteriniai.
Kasos aparatai - Kaip sujungti?
Raso kasa
- Kaip sujungti?
R-Keeper - Kaip sujungti?

CV požymiai

Sukurti penkis požymius, kurie bus matomi modulyje vedant gyvenimo aprašymus į programą.

Papildomi darbuotojo požymiai

Sukurti dešimt požymių ir failų pavadinimų, kurie reikalingi, kai prie darbuotojo kortelės reikia įkelti papildomą dokumentą.

Papildomi prekių požymiai

Sukurti tris papildomus prekės poymius ir pasirinkti ar juos naudoti spausdiniuose. Pagal papildomus požymius prekes galima filtruoti.

Sąskaitų-faktūrų siuntimas el. paštu

Įjungti siuntimą per išorinį SMPT serverį:

 • SMTP serveris: įvesti serverį
 • Siuntėjas (elektroninis paštas iš kurio bus siunčiami laiškai): įrašyti elektroninį paštą;
 • Prievadas (port): įrašyti prievadą;
 • Šifravimas: pasirinkti šifravimą;
 • Vartotojas: įvesti vartotoją;
 • Slaptažodis: įvesti slaptažodį.

InformDebtor

Įvesti skolintojo elektroninį paštą kuriuo norima registruotis tarptautinėje skolų valdymo sistemoje.

Dažnai užduodami klausimai

Sistema:

How to show old modules?

Nuėję ParametraiSistema pasirinkite varnelę „Rodyti senus modulius / seną funkcionalumą“. Šiame modulyje galėsite rinktis įjungti ar išjungti modulius:
- Finansinės atskaitomybės straipsniai (iki 2016)
- Darbuotojai (iki 2019)
- Kasmetinės atostogos (iki 2017)
- Darbo užmokestis (iki 2019)
Pakoregavus nustatymą, būtinai paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

How to set up an email message when sending an invoice from B1.lt program?

Siunčiant sąskaitas iš B1.lt programos galite nustatyti tekstą, kuris bus automatiškai užpildytas sąskaitos siuntimo el. paštu žinutėje.

Kaip tai padaryti?
1. Parametrai → Sistema
Modulyje laukelyje „Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tekstas pagal nutylėjimą“ įrašykite tekstą, kurį norėsite siųsti klientui. Užpildžius spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“.

2. Sandėlis → Prekyba
Suformavus pardavimo sąskaitą paspauskite mygtuką „Siųsti el. paštu“, nustatytas tekstas bus užpildytas žinutės lange.

How to enable / disable the QR code on the invoice?

Ši funkcija suteikia galimybę sąskaitos gavėjui nuskenuoti QR kodą ir parsisiųsti elektroninę sąskaitos faktūros versiją.

Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją užeikite į Parametrai → Sistema ir uždėkite arba nuimkite varnelę ties ,,Galimybė klientui parsisiųsti elektroninę sąskaitą-faktūrą (naudojant QR kodą ant popierinės sąskaitos-faktūros)“.

 

Sending letters from the B1.lt program, where to determine the subject and sender of the letter?

Siunčiant sąskaitas iš B1.lt programos galite nustatyti laiško temą ir įrašyti informaciją kas siunčia laišką, kuris bus automatiškai užpildytas sąskaitos siuntimo el. paštu žinutėje.

1.Parametrai → Sistema
Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško siuntėjas (sender) – įrašykite duomenys kas siunčia laišką, bus užpildytas laiške kaip siuntėjas
Siunčiamos el. paštu sąskaitos laiško tema (subject) – įrašykite laiško temą
Pastaba, jei šiuos duomenis neužpildysite siuntėjo vardas ateis kaip įmonės pavadinimas.

2. Sandėlis → Prekyba
Suformavus pardavimo sąskaitą paspauskite mygtuką „Siųsti el. paštu“, nustatytas tekstas bus užpildytas žinutės lange.


Logotipai/brendai:
What size logo can I upload for my invoice?

Logotipo dydis nėra ribojamas. Ant sąskaitos vaizduojamo logotipo dydis: Ilgis - 200px ir aukšis proporcingas aukščiui. Pvz.: Kelsite logo 400x400px, tai ant sąskaitos tilps 200x200px. arba 

Rekomendacijos: Geriausia kelti kvadrato formos Logo ir, kad aplink Logo būtų kuo mažiau balto fono.


Deklaravimas:
What parameters are set in the declaration module?

Šiame modulyje nustatomi parametrai:

 • Soc. draudėjo kodas
 • EVRK kodas
 • Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas
 • Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė
 • Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel nr., el. pašto adresas
 • SODRA skyrius
 • Savivaldybė
 • FR0600-Kalendorinių metų proporcinis PVM ataskaitos procentas
 • FR0564 deklaracijai skirtos pardavimo operacijos rūšys
Soc. draudėjo kodas - nurodomas įmonės soc. draudėjo kodas, kuris bus įkeliamas į Sodros deklaracijas.
EVRK kodas - EVRK kodas kuris bus įkeliamas į VMI atitinkamas deklaracijas.
Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel nr., el. pašto adresas - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
SODRA skyrius - atitinkamas laukas iš Sodros deklaracijos.
Savivaldybė - atitinkamas laukas iš Sodros ir VMI deklaracijos.

Darbo užmokestis:
Wage parameters

Modulyje nustatomi parametrai:

 • Darbo pradžia
 • Pertrauka nuo
 • Pertrauka iki
 • VMI klientas
 • Sodra klientas
 • Komandiruočių sąnaudų kor. sąskaita

VMI ir Sodros klientai turi būti įvesti Klientai → Klientai modulyje.


Ataskaitos:
How to set module parameters?

Modulyje nustatomi parametrai:

 • Vienas puslapis per lapą
 • Pardavimai. Sąskaitos
 • Pardavimai. Išankstiniai mokėjimai
 • Pirkimai
 • Pirkimai. Išankstiniai mokėjimai
Pažymėkite varnele „Vienas puslapis per lapą“, jei norite, kad formuojant ataskaitą xlsx formatu, būtų kiekvienas ataskaitos lapas atskirame Excel puslapyje.

Nustatymai reikalingi Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai, bei Ataskaitos → DK ataskaitos skolų valdymas ataskaitoms generuoti, kad ateitų į ataskaitos duomenys iš nurodytų kor. sąskaitų.

What to do if when creating Excel report, it's created on different pages?

Parametrai → Ataskaitos

Pažymėkite požymį varnele „Vienas puslapis per lapą“.

Why don't I see any data in my debt management reports? All reports are empty.

Šios ataskaitos buvo nustatytos pagal pavyzdinį sąskaitų planą, jei jūs pirkėjų skoloms ar skolos tiekėjams naudojate kitokias kor. sąskaitas, tai Sistema Parametrai Ataskaitos nurodykite reikiamas kor. sąskaitas.

How do I activate automatic debt reminder?
 1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
 2. Parametrai → Ataskaitos → Nustatyti po kiek dienų praėjus turi būti siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas:
 3. Išaugoti.

PASTABA: Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.

How do I cancel an automatic debt reminder for a selected customer?
 1. Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
 2. Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
 3. Išsaugoti.
PASTABA: klientams kuriems bus nuiimta varnelė nebus siunčiamas automatinis skolų priminimas, tačiau per Ataskaitos → Skolų valdymas galėsite rankiniu būdu išsiųsti priminimą apie neapmokėtas sąskaitas.
How do I send a debt reminder manually?
 1. Ataskaitos → Skolų valdymas → Pasirinkti neapmokėtas sąskaitas apie kurias norite priminti klientams. Spaudžiate „Priminti el.paštu“. 


 2. Atsidariusioje lentelėje spausti „Siųsti“.
PASTABA: prieš siunčiant priminimą įsitikinkite, kad Klientai → Klientai modulyje yra nurodytas elektroninis paštas kliento kortelėje.

Duomenų mainai:
Error "Failed to import data. Cause: The recipient's account cannot be identified in USD (or EUR, GBP)"?

Parametrai → Duomenų mainai

Patikrinkite kaip aprašyti Mokėjimų nustatymai”. Užsakymas negali sinchronizuotis, nes nesuranda valiutos, kad užsakymas ateitų į B1.lt sistemą. Mokėjimų nustatymai” modulyje tai pačiai el. parduotuvei aprašykite skirtingas valiutas: EUR, USD, GBP ir t.t.


Kasos aparatai:
Instructions for connection to Raso cash register

B1.lt programoje nustatykite pradinius parametrus.

1. Parametrai → Raso kasos aparatai
Įėjus į modulį spauskite mygtuką  ir spauskite .

Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus, parametrai susidaro iš kelių dalių: 

 • Bendri nustatymai
 • Buhalteriniai nustatymai

1.1. Bendri nustatymai
Kasos aparato pavadinimas - galite įvesti savo nuožiūra.
Parduotuvės kodas, IP adresas, portas, duomenų bazės pavadinimas, vartotojas, slaptažodis - šiuos duomenis turite gauti iš kasos aparato tiekėjo ir įrašykite.

1.2. Buhalteriniai nustatymai
Sandėlis - sandėlis iš kurio prekiausite.
Darbuotojas - pasirenkite darbuotoją, kurio duomenys bus matomi dienos lape, t. y. jo vardu bus sukuriamas dokumentas.
Operacija - sukurkite operaciją „Kasos pardavimai (dienos lapas)“.

SF pozicija - sukurkite kortelę Prekės pozicija (kasos pardavimas), prekės požymį pasirinkite paslaugą. Užpildykite tris privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute. Aprašę laukus, spauskite ,,Išsaugoti“.

SF op. rūšys - sukurkite operacijos rūšis sąskaitai faktūrai išrašyti. Kor. sąskaitų neįrašykite, kad nesudvigubintų pardavimų.

SF PVM tarifas - įrašykite sąskaitoms faktūroms išrašyti taikomą PVM tarifą. 
Ar automatiškai nurašyti? - uždėjus varnelę automatiškai bus nurašomos prekės iš pasirinkto sandėlio, kai prekė bus parduodama per kasos aparatą atėjus užsakymui į B1.lt programą.

Pastabos:
Būtina prekių kortelėje užpildyti pavadinimus, prekių kodus ir barkodus — jie turi būti unikalūs, kitaip sistema gaus iš kasos aparato klaidingus duomenis. Svarbiausias laukas barkodas.

Prekės kortelėje būtina nurodyti PVM kodus, kitaip į sistemą bus importuoti pardavimai be PVM. Nors B1.lt šis laukas nėra privalomas pildyti, kasos aparatui jis reikalingas užpildytas.
Prekių ir pardavimų sinchronizavimas vyksta vieną sykį per dieną (arba paspaudus mygtuką "Gauti duomenis"), kai parduotuvė užsidaro (serveris tuo metu turi būti įjungtas, kitaip sinchronizacija neveiks). Nuo kurios datos ateina informacija iš kasos aparato nustato kaos aparato tiekėjai. 

2. Prekių kortelės.
Jei turite failą su prekės kortelėmis galite jį importuoti į B1.lt programą, tai galite padaryti per Duomenų importas → Prekių kortelės modulį.
Prekių kortelės sinchronizuosis į Raso kasos aparatą jei Žinynai → Prekių kortelės → Prekės prekės kortelėje bus įrašytas „Barkodas“, tik tokios su barkodais prekės pateks į kasos aparatą. Prekės pavadinimo ilgis ne daugiau 80 simbolių. Kasos aparate jos bus aktyvios, jei prekė B1.lt programoje bus pažymėta varnelė „Aktyvi“.
Pastaba. Prekių likučiai į kasos aparatą nėra atiduodami, tik prekių kortelės su barkodais.

Jei įmonė naudoja prekių grupes, taip pat pažymėkite varnele Žinynai → Prekių kortelės → Prekių grupės kad įrašas galiojantis.

3. Kasos pardavimai
Sandėlis → Kasos pardavimai
Sinchronizuoti kasos pardavimai (dienos lapas) iš Raso kasos aparato į B1.lt ateina į Sandėlis → Kasos pardavimai modulį ir Sandėlis → Prekyba. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašę prekę ranka.
„Tipas“ laukelyje galite pamatyti kokia operacija atėjo iš Raso kasos aparato: pardavimas, grąžinimas ar SF. Šie sugeneruoti dokumentai taip pat užsiregistruoja Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis, galite pamatyti juos šiame modulyje su jūsų sukurta operacija -Sinchronizuoti kasos pardavimai (dienos lapas) šiame modulyje pamatysite kokios prekės nusirašė, taip pat galite patikrinti kor. sąskaitas. Pajamas gautas iš kasos aparato rekomenduojame registuoti per DK Bendras žurmalas. Nes atėjus užsakymas iš kasos aparato nusirašo tik prekės, pajamas reikia užregistruoti ranka.

4. Kaip sutvarkyti grąžinimo operacijas
Į modulį Sandėlis → Kasos pardavimai ateina grąžinimai iš kasos aparato. Įrašai būna baltos spalvos, kad įrašą padaryti pilkos spalvos, t.y. sutvarkyti reikia užregistruoti pardavimo grąžinimo operaciją ir sukurtą dokumentą priskirti prie grąžinimo įrašo. 
Žinymai → Sandėlio → Operacijos rūšys sukurkite operaciją.


Sandėlis → Pardavimų grąžinimas sukurkite grąžinimo operaciją, tiekėjas nurodykite savo įmonę. Prie grąžinimo pozicijų laukelyje „Grąžinimo kaina“ įrašykite grąžinimo sumą. Patikrinkite kaip užsiregistravo dvejybinis įrašas. 

Sandėlis → Kasos pardavimai modulyje atidarykite grąžinimo operaciją ir priskirkite naujai sukurtą grąžinimo dokumentą. Dokumento numeris turi atsirasti laukelyje: „Pirkimo dokumentas“, „Pirkimo dok. serija“ ir „Pirkimo dok. nr.“.

How to connect B1.lt with ASPA cash register?

1. Atidarykite nuorodą https://jdk.java.net/archive/ ir parsisiųskite 13.0.2 (build 13.0.2+8) windows/x64 ZIP archyvą.

2. Sukurkite naują aplankalą pavadinimu ,,Java“, kur saugosite išarchyvuotą failą. Kelias turi atrodyti taip: C:\Program Files\Java.
3. Išarchyvuokite Java aplankale ,,windows/x64 ZIP archyvą“. Kelias iki Java.exe turi atrodyti taip: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.1\bin\java.exe.

Nustatykite kelią:

4. Atidarykite variables.

Paspauskite Start meniu mygtuką  ir įrašykite variables.

5. Atsidarys langas ,,System Properties“. Spauskite mygtuką ,, Environment Variables“

6. Sukurkite naują kintamąjį, atsidariusiame lange spauskite ,,New“.

7. Atsidariusiame lange ,,New System Variable“, įrašykite reikšmes:

Name: JAVA_HOME.

Value: C:\Program Files\Java\jdk-13.0.2

Įrašę laukus, spauskite OK“.

8. Atsidariusiame lange „Environment Variables“, pažymėkite ant Path ir paspauskite ,,Edit...“ mygtuką.

9. Atsidariusiame lange „Edit environment variable“, spauskite ant mygtuko „New“

Aktyvuosis eilutė ir įrašykite į ją reikšmę: %JAVA_HOME%\bin. Įrašę reikšmę, spauskite „OK“.

10. Atidarykite Command Prompt.

Paspauskite Start meniu mygtuką  ir įrašykite Command Prompt.

11. Atsidariusiame lange „Command Prompt“, įrašykite java -version patikrinimui ar viskas teisingai sukonfigūruota.

Turi parodyti:

    java version "13.0.1" 2019-10-15

    Java(TM) SE Runtime Environment (build 13.0.1+9)

    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 13.0.1+9, mixed mode, sharing)

Jeigu neparodo, įsitikinkite, kad nustatymai teisingai suformuoti. Taip pat kompiuterio perkrovimas gali padėti.

12. B1.lt svetainėje ,,Integracijos“ prie kasos aparatai ir POS sistemos „ASPA POS sistema GAMA“ parsisiųskite programą, spauskite ant Parsisiųsti programą, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/b1-static/pos/b1s-14-bin.zip.

13. Išarchyvuokite parsiųstą *.jar failą į Jums patogiausią vietą.

14. Tada pažymėkite failą su dešiniu mygtuku, atsidariusiame lange spauskite Create shortsut“.

15. Ant naujo failo, t.y., ant „Shortsut“ pažymėkite failą su dešiniu mygtuku, atsiradusiame lange pasirinkite Properties“.

16. Atsidariusiame lange „Shortsut“, į Target lauką įrašykite - javaw -jar ir spauskite OK“.

17. b1_data_sync turėtų visada būti įjungtas, kai kompiuteris paleidžiamas.

Be atidaryto lango duomenys nebus sinchronizuojami į B1.lt. Kada norėsite dirbti, paleiskite b1_data_sync
18. b1_data_sync lange įrašykite iš B1.lt programos Parametrai → Kasos aparatai sukonfiguruotą „API raktas“ ir „API slaptažodis“, išsaugokite.

How to set cash register settings B1.lt?
Parametrai → Kasos aparatai
Pajungus kasos aparata, norint kad visi pardavimai per kasos aparata parkeliautų į B1.lt sistemą reikia nustatyti reikalingus punktus.

1. Pradžioje pasiruošti prekės kortelę (jei bus parduotą ne vieną konkreti prekė iš sandėlio). Žinynai Prekių kortelės Prekės


2. Sukurti dienos ataskaitai operacijos rūšį. Žinynai Sandėlio Operacijos rūšis

3. Tada nustatome iš kokio sandėlio prekės bus nurašomos ir ar tai bus daroma automatiniu būdu. (Atminkite - prekės nusirašys tik tokiu atvejų jei bus pakankamas likutis sandėlyje)


Laukelyje „Prekių / paslaugų požymiai“ perkelkite reikiamus laukus į kairę pusę.
What are the steps to take before connecting a Strauja?
 1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys → Sukuriama operacijos rūšis „Kasos lapas“ → Spaudžiame „Išsaugoti“:
 2. Žinynai → Prekių kortelės → Prekės → sukuriame prekės kortelę „Pardavimas su čekiu“ su požymiu „Paslaugos“ → Spaudžiame „Išsaugoti“:
 3. Parametrai → Kasos aparatai → Spaudžiame mygtuką „Užsakyti paslaugą“.
 4. Atsidariusiame lange supildote visus privalomus laukus → Spaudžiame „Išsaugoti“: 
 5.  Atsidaro lentelė su API raktu ir slaptažodžiu, gautus kodus perduokite „Strauja“ kasos specialistams. 
PASTABA: nurodytos korespondentinės sąskaitos yra pavyzdinės.

Integracijos:
Sending invoices by e-mail

Parametrai → Sąskaitų-faktūrų siuntimas el. paštu

Įėjus į modulį pažymėkite varnele Įjungti siuntimą per išorinį SMTP serverį”, jei norite siųsti laiškus iš savo el. pašto. Norėdami siųsti laiškus per B1.lt el. paštą, nuimkite varnelę.
Pažymėjus varnele aktyvuojami papildomi laukai.

Užpildykite šiuos laukus:
SMTP serveris – SMTP serverio adresas;
Prievadas (Port) – nurodykite prievadą (dažniausiai jis būna 25, 465 arba 587, pvz. prie TLS šifravimo paprastai būna 587 prievadas);
Vartotojas (Username) – vartotojo prisijungimo vardas;
Siuntėjas (el. paštas iš kurio siunčiama) – el. paštas iš kurio bus siunčiami laiškai;
Šifravimas (Encryption) – galite rinktis tarp 3 kodavimų: TLS, SSL arba Plain;
Slaptažodis (Password) – įveskite slaptažodį.

Užpildykite laukus pagal savo el. pašto parametrus. Spauskite mygtuką „Išsaugoti”.

Pastaba: kaip pavyzdį, pridedame Gmail instrukciją kaip gauti duomenis, kad galėtumėte užpildyti laukus: https://support.cloudways.com/configure-gmail-smtp/
(atkreipkite dėmesį, kad Gmail turi atskira SMTP slaptažodį, kuris skiriasi nuo pašto dėžutes slaptažodžio: https://security.google.com/settings/security/apppasswords)

How to connect B1.lt to Informdebtor.com?
 1. Turėti sutartį su InformDebtor.
 2. Parametrai → InformDebtor
 3. Elektroninis paštas užsipildo automatiškai, pagal Jūsų paskyrą:
 4. Išsaugoti.
 
 
 
How to connect B1.lt with Creditonline.eu?
 1. Sudarykite sutartį su Creditonline.eu
 2. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

  Spauskite žalią mygtuką ,,+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijoje, tokiais įrašais registruosis sumos apskaitoje.

  • Sukurkite naują operaciją Paskolos mokėjimai su reikiamais nustatymais.
 3. Žinynai → Sandėlio → Prekės kortelės → Prekės 

  Spauskite žalią mygtuką ,,+“ sukurti naują įrašą.

  • Sukurkite naują prekę Registracijos mokestis su požymiu „Paslauga“;
  • Sukurkite naują prekę Delspinigiai su požymiu „Paslauga“;
  • Sukurkite naują prekę Administracinis mokestis su požymiu „Paslauga“;
  • Sukurkite naują prekę Palūkanos su požymiu „Paslauga“;
  • Sukurkite naują prekę Uždelsimo palūkanos su požymiu „Paslauga“;

   PASTABA: nurodykite korespondentines sąskaitas pagal savo įmonės apskaitos taisykles.
 4. Pasiimkite API raktą iš Creditonline.eu
  Programa: API → API vartotojai (nematant modulio, kreiptis į EGROUP EU).
  • Paspauskite „Naujas“;
  • Paspauskite ant ikonėlės šalia API rakto, kad būtų sugeneruotas naujas. Šį raktą perduokite serviso tiekėjui. Įrašykite vartotojo vardą, kad būtų lengviau identifikuoti servisą, pvz, domeno pavadinimas;
  • Įrašykite IP adresą, kurį naudoja servisas. Jį gaunate iš serviso;
  • Pasirinkite duomenų saugojimo lygį, pagal kurį bus saugoma užklausų informacija API žurnale. Kuo detalesni duomenys saugomi, tuo daugiau sistemos resursų bus sunaudojama. Yra galimybė senesnius žurnalo įrašus trinti;
  • Įrašykite automatinio prisijungimo adresą. Jis naudojamas jungiantis prie kliento zonos iš pasirinkto kliento profilio. Norint naudotis šia funkcija, pirma turi būti sukonfigūruota tam skirta API funkcija;
  • Įrašykite ir paspauskite ant „Teisių“ stulpelio. Įjunkite „all (visus), arba parinkite tik būtinas API funkcijas tam vartotojui.
   PASTABA: prieš kviečiant eksporto komandą, sistemoje turi būti sukonfigūruoti eksportai.
 5. B1.lt programoje Parametrai → Duomenų mainai iš Creditonline.eu
  • Supildote reikiamus laukus:
   PASTABA: nurodykite korespondentines sąskaitas pagal savo įmonės apskaitos taisykles.
  • Spauskite mygtuką „Išsaugoti".
How to re-import orders from e-shop platform?

1. Sandėlis → „E-prekyba“ modulyje pažymėkite užsakymus, kuriuos norite ištrinti ir spauskite mygtuką „Trinti pasirinktus įrašus“. Atsidariusioje lentelėje spauskite mygtuką „Taip“. Bus ištrinti susieti pardavimo, nurašymo dokumentia ir banko įrašai. Trynimas gali užtrukti, nes programa tikrina susietus įrašus.
3. Parametrai → „eBay“, „Amazon“, „Shopify“, „Etsy“, „Pigu.lt“, „Varlė.lt“ ar „Verskis“ nustatykite datą nuo kada iš naujo kelti užsakymus į B1.lt.
4. Išsaugokite pakeitimus ir spauskite mygtuką „Gauti duomenis“.


Bendri klausimai:
Does B1.lt provide full integration services for e-commerce?

Taip, rekomenduojame užsisakyti „Lengvą startą“:

 • Padarysime mokymus, padėsime padaryti pradinius nustatymus B1.lt ir paleisti sujungimą su el. parduotuve ar kasos aparatu.
 • Esant poreikiui, padėsime su įskiepio įdiegimu.
 • Paslaugos kaina 300 € (vienkartinis mokestis), 150 € grįžta į Jūsų B1.lt balansą.
Who can use the 'Automatic Debt Reminder' feature?
Modulis „Skolų valdymas“ yra prienamas vartotojams kurie yra:
 • Bandomojo plano „Ekspertas (trial) vartotojai;
 • Plano „Ekspertas“ vartotojai;
 • Plano „Partneris“ vartotojai;
 • B1.lt partnerių klientai.
Kaip pasikeisti planą?