Rivilė

Rivilė Gama buhalterinė programa
Rivilė Gama sistema, apimanti buhalterinę, finansinę, klientų (CRM) ir verslo valdymo apskaitą. Rivilė Gama turi įprastas grafinės Windows terpės "interfeiso" galimybes, o Kliento/Serverio (Client/Server-SQL)  technologija bei transakcijų mechanizmas užtikrina duomenų patikimumą ir stabilumą. Rivilė Gama buhalterinė programa pritaikyta Lietuvos vartotojui. Yra daugiavartotojiška sistema, tenkinanti įvairaus dydžio kompanijų reikalavimus. Rivilė Gama sistemoje galima matyti įmonės balansą iš karto po operacijos patvirtinimo. Rivilė Gama programa suderinama su sistemomis, aptarnaujančiomis kasos aparatus, kompiuterines svarstykles bei POS.

Buhalterinės apskaitos programoje Rivilė GAMA veikia vieningas sutarčių valdymo mechanizmas. Buhalterinės apskaitos ir klientų (CRM) bei verslo valdymo programoje Rivilė GAMA vartotojas gali pats (be programuotojo pagalbos) papildyti ekrano laukus savais laukais, kur būtų vedama papildoma informacija. Prie apskaitos programos Rivilė GAMA gali jungtis brūkšninių kodų skaitytuvai, taip pat nešiojami brūkšninių kodų skaitytuvai-kaupikliai. Sistemoje Rivilė GAMA prekėms galima laisvai pasirinkti keletą matavimo vienetų, t.y. pirkti, parduoti galima bet kokiais matavimo vienetais, tarp kurių aprašomi tarpusavio santykiai.

* Informacija paimta iš Rivilė buhalterinės programos kūrėjų svetainės.

Palygink Rivilė tam tikras funkcijas su kitomis programomis

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.
Bazinis paketas3
Min. kaina2 už bazinį paketą3
8€/mėn.
35€/mėn.
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API

Informacija atnaujinta: 2018-06-14
– Informacija tikslinama.

1 Nereikia įdiegti. Veikia be „Remote“
2 Kainos nurodytos be PVM.
3 Bazinį paketą sudaro dvylika pagrindinių modulių: Klientai / Sandėlis / DK / Bankas / Kasa / Ataskaitos / Darbuotojai / Gamyba / Ilgalaikis turtas / Dokumentai / Darbo užmokestis (apskaita, deklaracijos) / i.MAS.
4 Derinasi prie mobiliujų įrenginių (responsive)
5 Atvira registracija. Darbo pradžia po 30 sek.
6 Veikia lietuvių, anglų, rusų kalbomis

Jei esate Rivilė programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu info@b1.lt.