Rivilė

Sistema, apimanti buhalterinę, finansinę, klientų (CRM) ir verslo valdymo apskaitą. Ji turi įprastas grafinės Windows terpės "interfeiso" galimybes, o Kliento/Serverio (Client/Server-SQL)  technologija bei transakcijų mechanizmas užtikrina duomenų patikimumą ir stabilumą. Programa pritaikyta Lietuvos vartotojui. Yra daugiavartotojiška sistema, tenkinanti įvairaus dydžio kompanijų reikalavimus. Sistemoje galima matyti įmonės balansą iš karto po operacijos patvirtinimo. Vartotojas gali pats (be programuotojo pagalbos) papildyti ekrano laukus savais laukais. Programa suderinama su sistemomis, aptarnaujančiomis kasos aparatus, kompiuterines svarstykles bei POS. 

* Informacija paimta iš Rivilė buhalterinės programos kūrėjų svetainės.

Palygink Rivilė tam tikras funkcijas su kitomis programomis

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.
Bazinis paketas3
Min. kaina2 už bazinį paketą3
5€/mėn.
35€/mėn.
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API

Informacija atnaujinta: 2018-06-14
– Informacija tikslinama.

1 Nereikia įdiegti. Veikia be „Remote“
2 Kainos nurodytos be PVM.
3 Bazinį paketą sudaro dvylika pagrindinių modulių: Klientai / Sandėlis / DK / Bankas / Kasa / Ataskaitos / Darbuotojai / Gamyba / Ilgalaikis turtas / Dokumentai / Darbo užmokestis (apskaita, deklaracijos) / i.MAS.
4 Derinasi prie mobiliujų įrenginių (responsive)
5 Atvira registracija. Darbo pradžia po 30 sek.
6 Veikia lietuvių, anglų, rusų kalbomis

Jei esate Rivilė programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu info@b1.lt.