PayTraq

Integruoti sprendimai apima sąskaitų faktūrų išrašymą, pirkimų valdymą, atsargų valdymą, darbą su mokėjimais, buhalterinę apskaitą su dvigubo įrašo apskaitos sistema, darbo užmokesčio apskaitą, ilgalaikį ir nematerialųjį turtą, darbą su paskolomis ir kitą.

* Informacija paimta iš PayTarq buhalterinės apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Palygink PayTarq tam tikras funkcijas su kitomis programomis

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.
Bazinis paketas3
Min. kaina2 už bazinį paketą3
5€/mėn.
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API

Informacija atnaujinta: 2018-06-14
– Informacija tikslinama.

1 Nereikia įdiegti. Veikia be „Remote“
2 Kainos nurodytos be PVM.
3 Bazinį paketą sudaro dvylika pagrindinių modulių: Klientai / Sandėlis / DK / Bankas / Kasa / Ataskaitos / Darbuotojai / Gamyba / Ilgalaikis turtas / Dokumentai / Darbo užmokestis (apskaita, deklaracijos) / i.MAS.
4 Derinasi prie mobiliujų įrenginių (responsive)
5 Atvira registracija. Darbo pradžia po 30 sek.
6 Veikia lietuvių, anglų, rusų kalbomis

Jei esate programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu info@b1.lt.