NANO

Nesudėtinga, greitai įsisavinama, su kuria Jūs galite: pajamuoti prekes į sandėlį; prekes išlaiduoti, nurašyti, grąžinti, išrašyti sąskaitas faktūras; nurašant žaliavas rankiniu būdu automatiškai pajamuoti pagamintą produkciją (komplektavimas) tam nenaudojant technologinių kortelių; matyti prekių likučius, atlikti jų inventorizaciją; vesti tiekėjų ir pirkėjų skolų apskaitą; vesti ilgalaikio turto apskaitą; vesti kasą ir bankus; vesti atskaitingų asmenų apskaitą; suformuoti didžiąją knygą. Didžiausias privalumas – neribotas įmonių, kurių apskaitą norite vesti, skaičius. 

* Informacija paimta iš NANO buhalterinės apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Palygink NANO tam tikras funkcijas su kitomis programomis

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.
Bazinis paketas3
Min. kaina2 už bazinį paketą3
8€/mėn.
299,99€
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API

Informacija atnaujinta: 2018-06-14
– Informacija tikslinama.

1 Nereikia įdiegti. Veikia be „Remote“
2 Kainos nurodytos be PVM.
3 Bazinį paketą sudaro dvylika pagrindinių modulių: Klientai / Sandėlis / DK / Bankas / Kasa / Ataskaitos / Darbuotojai / Gamyba / Ilgalaikis turtas / Dokumentai / Darbo užmokestis (apskaita, deklaracijos) / i.MAS.
4 Derinasi prie mobiliujų įrenginių (responsive)
5 Atvira registracija. Darbo pradžia po 30 sek.
6 Veikia lietuvių, anglų, rusų kalbomis

Jei esate NANO programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu info@b1.lt.