Globis

Internetinė buhalterinės apskaitos programa, skirta įmonės buhalterinių operacijų registravimui, jų apdorojimui ir ataskaitų formavimui. Jūs galėsite: vesti įmonės Bendrąjį žurnalą; formuoti avansines apyskaitas pagal atskaitingą asmenį; vesti įmonės apskaitą pagal projektus; formuoti Gautų sąskaitų faktūrų registrą; formuoti Panaudotų sąskaitų faktūrų registrą; spausdinti Kasos knygą, kasos pajamų, kasos išlaidų orderius; spausdinti Sąskaitų apyvartų žiniaraščių suvestinę; spausdinti buhalterines pažymas; spausdinti kiekvienos sąskaitos apyvartos žiniaraščius; formuoti Pelno (nuostolių) ataskaitą; formuoti Balansą.

* Informacija paimta iš Globis buhalterinės apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Palygink Globis tam tikras funkcijas su kitomis programomis

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.
Nemokama
(30 dienų)
(7 dienas)
Nereikia įdiegti. Veikia be „Remote“
Minimali kaina, Eur/mėn. už Bazinį paketą*
5 Eur/mėn.
10 Eur/mėn.
Skirtingos vartotojų teisės
Derinasi prie mobiliujų įrenginių (responsive)
Atvira registracija. Darbo pradžia po 30 sek.
Veikia lietuvių, anglų, rusų kalbomis
Atviras API
Paskutiniai atnaujinimai svetainėje
2018
2018

Informacija atnaujinta: 2018-06-14
– Informacija tikslinama.

* Bazinį paketą sudaro dvylika pagrindinių modulių: Klientai / Sandėlis / DK / Bankas / Kasa / Ataskaitos / Darbuotojai / Gamyba / Ilgalaikis turtas / Dokumentai / Darbo užmokestis (apskaita, deklaracijos) / i.MAS.

Jei esate Globis programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu info@b1.lt.