Globis ir B1.lt — tam tikrų funkcijų palyginimas

B1.lt tam tikrų funkcijų palyginimas su Globis

Buhalterinė programa Globis ir B1.lt tam tikrų funkcijų palyginimas

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta, kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.

B1.lt Globis
Bazinis paketas3
Min. kaina2 už bazinį paketą3
15€/mėn.
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API7

Informacija atnaujinta: 2022-02-15.

Jei esate Globis programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu [email protected].

Išbandyk B1.lt privalumus

Registruokis
30 dienų nemokamai

Kaip perkelti buhalterijos duomenis iš programos Globis į B1.lt?

1. Papildykite sąskaitų planą.

2. Importuokite klientų sąrašą į B1.lt programą.3. Importuokite prekių likučius į B1.lt programą.4. Užregistruokite ilgalaikį turtą.5. Įkelkite banko likučius.6. Įkelkite visus likusius įrašus per DK->Bendras žurnalas.

Globis buhalterinė programa

Globis buhalterinė programa
Internetinė buhalterinės apskaitos programa, skirta įmonės buhalterinių operacijų registravimui, jų apdorojimui ir ataskaitų formavimui. Jūs galėsite: vesti įmonės Bendrąjį žurnalą; formuoti avansines apyskaitas pagal atskaitingą asmenį; vesti įmonės apskaitą pagal projektus; formuoti Gautų sąskaitų faktūrų registrą; formuoti Panaudotų sąskaitų faktūrų registrą; spausdinti Kasos knygą, kasos pajamų, kasos išlaidų orderius; spausdinti Sąskaitų apyvartų žiniaraščių suvestinę; spausdinti buhalterines pažymas; spausdinti kiekvienos sąskaitos apyvartos žiniaraščius; formuoti Pelno (nuostolių) ataskaitą; formuoti Balansą. 
Programos Globis platinimu rūpinasi įmonė VŠĮ „Žinių kodas“.

* Informacija paimta iš Globis buhalterinės apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Atsiliepimai apie programą Globis