Kasa


Kasos operacijos

PRADĖKITE NAUDOTIS

Kasa

Modulis skirtas įvesti/koreguoti kasos operacijas

Atsargos

Modulis skirtas registruoti visas pinigų priėmimo operacijas.

Atsakingi asmenys

Modulis skirtas suvesti atsakingų už kasas asmenų informaciją.

Kasų žinynas

Modulis skirtas suvesti informaciją apie buhalterines kasos sąskaitas.

Kasos serijos ir nr.

Modulis skirtas sukurti kasos serijas ir numerius

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Kasa

Modulis skirtas įvesti/koreguoti kasos operacijas.

 • Kasa: pateikiamos visos kasos operacijos, galima filtruoti pagal datą, klientą, sumą, seriją ir pan. 
 • Val. svyravimas: skirta suskaičiuoti kintančių valiutų skirtumo santykio pokyčius;
  • Prašome nurodyti parametrus - pasirenkama kasa ir data.
 • Pasirinkus kasą sukuriamas D (KPO) arba K (KIO) įrašas: pasirenkamas Klientas, užpildomi reikiami duomenys ir pastabos.
 • Pozicijos: pasirenkama Kor. sąskaita, Dengiamo dokumento nr., įvedama Suma.

 

Pinigų priėmimo kvitai

Modulis skirtas registruoti visas pinigų priėmimo operacijas.

 • Pinigų priėmimo kvitai: Pateikiami visos pinigų priėmimo operacijos, galima filtruoti pagal datą, klientą, numerį ir pan.
  • pasirinkus pridėti naują Pinigų priėmimo kvitą - užpildomi reikiami duomenys;
  • Pozicijos - pasirenkamas Pardavimo dokumentas.

Atsakingi asmenys

Modulis skirtas suvesti atsakingų už kasas asmenų informaciją.

 • Atsakingi asmenys: pateikiami visi Atsakingi asmenys, galima filtruoti pagal darbuotoją, kasą, atsakomybę.
 • pasirinkus pridėti naują Atsakingą asmenį- įvedama data, pasirenkamas darduotojas, kasa, už kurią bus atsakingas, bei nurodoma jo atsakomybė.

Pastaba: Kiekvienai kasai privaloma nurodyti abi atsakomybes: tiek buhalteris, tiek kasininkas. Jei tai yra tas pats asmuo, įrašai vis tiek turi būti du.

Kasų žinynas

 • Šis modulis skirtas suvesti informaciją apie įmonės naudojamas buhalterines kasos sąskaitas.

  • Kasų žinynas: pateikiamos visos įmonės kasos sąskaitos, galima filtruoti pagal kor. sąskaitą, pavadinimą, valiutą;
   • pasirinkus pridėti naują kasos sąskaitą - pasirinkite kor. sąskaitą, įveskite pavadinimą, iš žinynų pasirinkite valiutą. 

Kasos serijos ir nr.

Modulis skirtas sukurti kasos serijas ir numerius, kurie bus naudojami kasos dokumentuose.

 • Kasos serijos ir nr.: pateikiamos visos įmonės kasos sąskaitos, kurioms priskirta serijos ir nr., galima filtruoti pagal kasą, išlaidų ar pajamų orderių seriją ar ilgį.
  • pasirinkus pridėti naują kasos seriją ir nr. - pasirinkite kasą, įveskite išlaidų ar pajamų orderių seriją ir ilgį.

Dažnai užduodami klausimai

„Užrakintas“ reiškia kol nenuimtas šis statusas, tol niekas negali pakoreguoti dokumento.

1. Kasa → Žinynai
Atsakingi asmenys, Kasų žinynas, Kasos serijos ir nr. nustatykite visus reikiamus parametrus:
Atsakingi asmenys - užregistruokite kasininką ir buhalterį.
Kasų žinynas - kor. sąskaitą sujunkite su pavadinimu. Nustatykite valiutą. Jei kor. sąskaitos neturite DK → Sąskaitų planas sukurkite naują.
Kasos serija ir nr. - nustatykite seriją.

2. Kasa → Kasa
Pasirinkite su kokia kasa dirbsite „Kasa“ laukelyje. Pasirinkus kasą atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Sukurti (D) - sukurti kasos pajamų orderį (KPO), sukurti (K) - sukurti kasos išlaidų orderį (KIO), atitinkamai mygtukas spausdinti - spausdinamas kasos pajamų arba išlaidų orderis.

kasa
Pradiniui likučiui įvesti pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.
Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas - pasirinkite iš kliento sąrašo jūsų įmonę;
Data - įrašykite datą, kokios dienos didžiosios knygos likučius keliate.

Prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir sukurkite naują įrašą:
Kor. sąskaita - nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma - įrašykite banko likutį koks buvo tai datai.

Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą galite paspausti mygtuką ir patikrinti kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.

Darant judėjimą tarp kasos sąskaitų (kasos ir banko), rekomenduojame:

Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.

 

Banko modulyje reikia kurti K - kredito įrašą ir į kasą automatiškai įkris D - debeto įrašas. 
Visi piniginiai judėjimai tarp įmonės sąskaitų (bankai, kasa) formuojami tik kredito per įrašą.