Grynųjų pinigų operacijos, kasos operacijų dokumentai

Kasa


Grynųjų pinigų fiksavimas ir valdymas įmonės buhalterijoje

PRADĖKITE NAUDOTIS

Kasa

Gautų ar išmokėtų pinigų registravimas

Pinigų priėmimo kvitai

Dokumento registravimas pinigų gavimui

Žinynas

Papildoma informacija darbui su kasos moduliu

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai
 

Vaizdinė pamoka

Kasos modulio mokomoji medžiaga
 
 
 

Kasa

Vedama visa informacija susijusi su grynais pinigais. Gautų ir išmokėtų pinigų registravimas ir orderių spausdinimas. Pateikiama visų įmonėje esamų kasų operacijų informacija, kuri buvo užregistruota, ją galima filtruoti pagal norimus laukelius: serija, kasa, klientas ir kitus laukelius.

Pinigų priėmimo kvitai

Naudojami gryniesiems pinigams priimti ir patvirtinti mokėjimo faktą. Pateikiama informacija apie visus užregistruotus kvitus, juos galima filtruoti pagal: datą, klientą, sumą ir kitą.

Žinynas

Reikiamos ir papildomos informacijos suvedimas:

 • Atsakingi asmenys: darbuotojai dirbantys su kasos moduliu ir galintis daryti įrašus;
 • Kasų žinynai: turimų kasos aparatų sujungimas su korespondentinėmis sąskaitomis;
 • Kasos serijos ir nr.: pajamų ir išlaidų orderių serijos ir numeracijos nustatymas.

Pastaba: Kiekvienai kasai privaloma nurodyti abi atsakomybes: tiek buhalteris, tiek kasininkas. Jei tai yra tas pats asmuo, įrašai vis tiek turi būti du.


Kaip naudotis kasos moduliu

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Apsrašyti kasos parametrus;
 2. Priskirti atsakingus asmenis;
 3. Sukurti debeto/kredeto orderius;
 4. Patikrinti korespondentines sąskaitas;
 5. Atsispausdinti dokumentus.

Dažnai užduodami klausimai

Ką reiškia kasos dokumentuose „Užrakintas“?

„Užrakintas“ reiškia kol nenuimtas šis statusas, tol niekas negali pakoreguoti dokumento.

Kaip įvesti pradinį kasos likutį?

1. Kasa → Žinynai
Atsakingi asmenys, Kasų žinynas, Kasos serijos ir nr. nustatykite visus reikiamus parametrus:
Atsakingi asmenys - užregistruokite kasininką ir buhalterį.
Kasų žinynas - kor. sąskaitą sujunkite su pavadinimu. Nustatykite valiutą. Jei kor. sąskaitos neturite DK → Sąskaitų planas sukurkite naują.
Kasos serija ir nr. - nustatykite seriją.

2. Kasa → Kasa
Pasirinkite su kokia kasa dirbsite „Kasa“ laukelyje. Pasirinkus kasą atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Sukurti (D) - sukurti kasos pajamų orderį (KPO), sukurti (K) - sukurti kasos išlaidų orderį (KIO), atitinkamai mygtukas spausdinti - spausdinamas kasos pajamų arba išlaidų orderis.

kasa
Pradiniui likučiui įvesti pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.
Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas - pasirinkite iš kliento sąrašo jūsų įmonę;
Data - įrašykite datą, kokios dienos didžiosios knygos likučius keliate.

Prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir sukurkite naują įrašą:
Kor. sąskaita - nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma - įrašykite banko likutį koks buvo tai datai.

Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą galite paspausti mygtuką ir patikrinti kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.

Kaip įvesti judėjimą tarp įmonės kasų, arba kasos ir banko?

Darant judėjimą tarp kasos sąskaitų (kasos ir banko), rekomenduojame:

Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.

 

Kaip įnešti grynus pinigus iš banko sąskaitos į kasą?
Banko modulyje reikia kurti K - kredito įrašą ir į kasą automatiškai įkris D - debeto įrašas. 
Visi piniginiai judėjimai tarp įmonės sąskaitų (bankai, kasa) formuojami tik kredito per įrašą.
Ką reiškia bendra klaida „Kasai nenurodyti atsakingi asmenys“?

Kasa → Žinynai → Atsakingi asmenys modulyje reikia priskirti darbuotojus:
1. Spausti žalią pliusą „Sukurti naują įrašą“.
2. Užpildyti reikiamą informaciją ir priskirti kasininką:
3. Išsaugoti. 
4. Spausti žalią pliusą „Sukurti naują įrašą“.
5. Užpildyti reikiamą informaciją ir priskirti buhalterį:

6. Išsaugoti.
PASTABA: kiekvienoje kasoje turi būti priskirtas kasininkas ir buhalteris. Asmenys gali būti tie patys arba skirtingi.

Kaip registruoti pinigų priėmimo kvitą?
Kasa → Pinigų priėmimo kvitas:
 1. Spausti žalią pliusą „Pridėti naują įrašą".
 2. Užpildyti privalomus laukus.

  PASTABA: Kad įvesta operacija būtų užregistruota BŽ, rekomenduojame užpildyti korespondentines sąskaitas.
 3. Prie „Pozicijos“ spausti žalią pliusą „Pridėti naują įrašą".
 4. Spausti pieštuką ir pasirinkti dokumentą pagal kurį yra gaunami pinigai:
 5. Išaugoti.
 6. Spausdinti.

PASTABA:  Jei klientas moka avansą ir dar nėra išrašytas pardavimo dokumentas, rekomenduojame užpildyti laukelį „Sumokėti už“.