Cash transactions, cash transaction documents

Cash register


Cash recording and management in company accounting

START USING

Cash register

Registration of money received or paid

Cash receipts

Document registration for receiving money

Directory

Additional information for working with the cash register module

Video lesson

Cash register module training material

Kasa

Šioje skiltyje pildoma su grynaisiais pinigais susijusi informacija: gautų ir išmokėtų pinigų registravimas, orderių spausdinimas, pateikiama visų įmonėje esamų ir užregistruotų kasų operacijų informacija. Šią informaciją galima filtruoti pagal norimus laukelius: seriją, kasą, klientus ir kt..

Pinigų priėmimo kvitai

Šie kvitai naudojami gryniesiems pinigams priimti ir patvirtinti mokėjimo faktą. Skiltyje pateikiama informacija apie visus užregistruotus kvitus, juos galima filtruoti pagal datą, klientą, sumą ir kt.

Žinynas

Skiltyje galima suvesti reikiamą ir papildomą modulio informaciją, tokią kaip:

 • Atsakingi asmenys — darbuotojai, dirbantys su kasos moduliu ir galintys atlikti įrašus;
 • Kasų žinynai — turimų kasos aparatų sujungimas su korespondentinėmis sąskaitomis;
 • Kasos serijos ir nr. — pajamų bei išlaidų orderių serijos ir numeracijos nustatymas.

Pastaba: Kiekvienai kasai privaloma nurodyti abi atsakomybes: tiek buhalteriui, tiek kasininkui. Jei tai yra tas pats asmuo, įrašai vis tiek turi būti du.

Frequently asked questions

What does "Locked" mean in the cash register documents?

„Užrakintas“ reiškia, kad niekas negali pakoreguoti dokumento.

How to enter the initial cash balance?
1. Kasa → Žinynai

Nustatykite visus reikiamus parametrus: Atsakingi asmenys, Kasų žinynas, Kasos serija ir nr. 
Atsakingi asmenys — užregistruokite kasininką ir buhalterį.
Kasų žinynas — kor. sąskaitą sujunkite su pavadinimu. Nustatykite valiutą. Jei kor. sąskaitos neturite DK → Sąskaitų planas, sukurkite naują.
Kasos serija ir nr. — nustatykite seriją.

2. Kasa → Kasa
Kasą, kuria norite dirbti, galite pasirinkti laukelyje „Kasa. Pasirinkus kasą, atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai leidžiantys sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Sukurti (D) — sukurti kasos pajamų orderį (KPO), sukurti (K) — sukurti kasos išlaidų orderį (KIO), mygtukas „Spausdinti“ — spausdinti kasos pajamų arba išlaidų orderį.

kasa

Norėdami įvesti pradinį likutį, pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.
Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas — iš kliento sąrašo pasirinkite  Jūsų įmonę;
Data — įrašykite datą, kurios dienos didžiosios knygos likučius norite įkelti.

Norėdami sukurti naują įrašą, prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“.
Kor. sąskaita — nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma — įrašykite nurodytos datos banko sąskaitos likutį.

Užpildžius laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą, galite patikrinti, kokios kor. sąskaitos buvo užregistruotos.

How to enter the movement between the company's cash registers, or cash register and bank?

Darant judėjimą tarp kasos sąskaitų (kasos ir banko), rekomenduojame:

Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.

 

What does the general error “Responsible persons are not indicated at the cash register” means?

Kasa → Žinynai → Atsakingi asmenys modulyje reikia priskirti darbuotojus:
1. Spausti žalią pliusą „Sukurti naują įrašą“.
2. Užpildyti reikiamą informaciją ir priskirti kasininką:
3. Išsaugoti. 
4. Spausti žalią pliusą „Sukurti naują įrašą“.
5. Užpildyti reikiamą informaciją ir priskirti buhalterį:

6. Išsaugoti.
PASTABA: kiekvienoje kasoje turi būti priskirtas kasininkas ir buhalteris. Asmenys gali būti tie patys arba skirtingi.

How to draw up an act of receipt of money?
Kasa → Pinigų priėmimo kvitas:
 1. Spausti žalią pliusą „Pridėti naują įrašą".
 2. Užpildyti privalomus laukus.

  PASTABA: Kad įvesta operacija būtų užregistruota BŽ, rekomenduojame užpildyti korespondentines sąskaitas.
 3. Prie „Pozicijos“ spausti žalią pliusą „Pridėti naują įrašą".
 4. Spausti pieštuką ir pasirinkti dokumentą pagal kurį yra gaunami pinigai:
 5. Išaugoti.
 6. Spausdinti.

PASTABA:  Jei klientas moka avansą ir dar nėra išrašytas pardavimo dokumentas, rekomenduojame užpildyti laukelį „Sumokėti už“.

 

How to print a cash book?
 1. Pasirenkame modulį „Kasa“ → „Kasa“ → Pasirenkame kasos kor.sąskaitą → Spaudžiame mygtuką „Spausdinti“.
 2. Atsidariusiame lange pasirenkame reikiamą šabloną → Pasirenkama ataskaitos spausdinimo periodą → Spaudžiame „Sugeneruoti“.
Why do I get the message "There is no completed currency impact change cor. account"?
Registruojant Banko ar Kasos moduliuose piniginių lėšų perkėlimą iš vienos įmonės banko atsiskaitomosios sąskaitos į kitą ar iš Kasos įnešant pinigines lėšas į Banką, gaunamas pranešimas, kad "Nėra užpildytos valiutos įtakos pasikeitimo kor. sąskaitos".
Reikia patikrinti: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija ar užpildyti laukeliai:

How to use the cash register module

A short visual tutorial on how to:

 1. Define the parameters of the cash register;
 2. Assign responsible persons;
 3. Create debit/credit orders;
 4. Check correspondent accounts;
 5. Print documents.