Кассовые операции, документы кассовых операций

Касса

Учёт и ведение кассовой наличности в бухгалтерском учете компании

Касса
Регистрация полученных или уплаченных денег

Кассовые чеки
Оформление документов для получения денег

Справочник
Дополнительная информация по работе с модулем Касса

Визуальный урок
Учебный видеоматериал модуля «Касса»

Kasa

Pildoma su grynaisiais pinigais susijusi informacija: gautų ir išmokėtų pinigų registravimas, orderių spausdinimas, pateikiama visų įmonėje esamų ir užregistruotų kasų operacijų informacija. Šią informaciją galima filtruoti pagal norimus laukelius: seriją, kasą, klientus ir kt..

Pinigų priėmimo kvitai

Kvitai naudojami gryniesiems pinigams priimti ir patvirtinti mokėjimo faktą. Skiltyje pateikiama informacija apie visus užregistruotus kvitus, juos galima filtruoti pagal datą, klientą, sumą ir kt.

Žinynas

Skiltyje reikia suvesti Kasos modulio informaciją, tokią kaip:
darbuotojai, dirbantys su kasos moduliu ir galintys atlikti įrašus;
 • darbuotojai, dirbantys su kasos moduliu ir galintys atlikti įrašus;
 • turimų kasos aparatų sujungimas su korespondentinėmis sąskaitomis;
 • pajamų bei išlaidų orderių serijos ir numeracijos nustatymas.

Pastaba: Kiekvienai kasai privaloma nurodyti abi atsakomybes: tiek buhalteriui, tiek kasininkui. Jei tai yra tas pats asmuo, įrašai turi būti du.

Часто задаваемые вопросы

Как ввести начальный остаток денежных средств?
1. Kasa → Žinynai

Nustatykite visus reikiamus parametrus: Atsakingi asmenys, Kasų žinynas, Kasos serija ir nr. 
Atsakingi asmenys – užregistruokite kasininką ir buhalterį.
Kasų žinynas – kor. sąskaitą sujunkite su pavadinimu. Nustatykite valiutą. Jei kor. sąskaitos neturite DK → Sąskaitų planas, sukurkite naują.
Kasos serija ir nr. – nustatykite seriją.

2. Kasa → Kasa
Kasą, kuria norite dirbti, galite pasirinkti laukelyje „Kasa“. Pasirinkus kasą, atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai leidžiantys sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Sukurti (D) – sukurti kasos pajamų orderį (KPO), sukurti (K) – sukurti kasos išlaidų orderį (KIO), mygtukas „Spausdinti“ – spausdinti kasos pajamų arba išlaidų orderį.

kasa

Norėdami įvesti pradinį likutį, pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.
Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas – iš kliento sąrašo pasirinkite  Jūsų įmonę;
Data – įrašykite datą, kurios dienos didžiosios knygos likučius norite įkelti.

Norėdami sukurti naują įrašą, prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“.
Kor. sąskaita – nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma – įrašykite nurodytos datos banko sąskaitos likutį.

Užpildžius laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą, galite patikrinti, kokios kor. sąskaitos buvo užregistruotos.

Как ввести движение между кассовыми аппаратами компании или кассовым аппаратом и банком?

Darant judėjimą tarp kasos sąskaitų (kasos ir banko), rekomenduojame:

Kurti tik Kredito įrašą, o Debeto įrašas susikurs automatiškai pagal Kredito įrašo pozicijoje nurodytą kor. sąskaitą.

 

Что означает общая ошибка «В кассе не указаны ответственные лица »?

Kasa → Žinynai → Atsakingi asmenys modulyje reikia priskirti darbuotojus:
1. Spausti žalią pliusą „Sukurti naują įrašą“.
2. Užpildyti reikiamą informaciją ir priskirti kasininką:
3. Išsaugoti. 
4. Spausti žalią pliusą „Sukurti naują įrašą“.
5. Užpildyti reikiamą informaciją ir priskirti buhalterį:

6. Išsaugoti.
PASTABA: kiekvienoje kasoje turi būti priskirtas kasininkas ir buhalteris. Asmenys gali būti tie patys arba skirtingi.

Как оформить акт о получение денег?
Kasa → Pinigų priėmimo kvitas:
 1. Spausti žalią pliusą „Pridėti naują įrašą".
 2. Užpildyti privalomus laukus.

  PASTABA: Kad įvesta operacija būtų užregistruota BŽ, rekomenduojame užpildyti korespondentines sąskaitas.
 3. Prie „Pozicijos“ spausti žalią pliusą „Pridėti naują įrašą".
 4. Spausti pieštuką ir pasirinkti dokumentą pagal kurį yra gaunami pinigai:
 5. Išaugoti.
 6. Spausdinti.

PASTABA:  Jei klientas moka avansą ir dar nėra išrašytas pardavimo dokumentas, rekomenduojame užpildyti laukelį „Sumokėti už“.

 

Как распечатать кассовую книгу?
 1. Pasirenkame modulį „Kasa“ → „Kasa“ → Pasirenkame kasos kor.sąskaitą → Spaudžiame mygtuką „Spausdinti“.
 2. Atsidariusiame lange pasirenkame reikiamą šabloną → Pasirenkama ataskaitos spausdinimo periodą → Spaudžiame „Sugeneruoti“.
Почему я получаю сообщение «Нет завершенного изменения валютного счета корреляционного счета»?
Registruojant Banko ar Kasos moduliuose piniginių lėšų perkėlimą iš vienos įmonės banko atsiskaitomosios sąskaitos į kitą ar iš Kasos įnešant pinigines lėšas į Banką, gaunamas pranešimas, kad "Nėra užpildytos valiutos įtakos pasikeitimo kor. sąskaitos".
Reikia patikrinti: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija ar užpildyti laukeliai:

Как пользоваться модулем Касса

Краткое наглядное пособие о том, как:

 1. Описать параметры кассы;
 2. Назначить ответственных лиц;
 3. Создавать дебетовые/кредитовые поручения;
 4. Проверять корреспондентские счета;
 5. Распечатывать документы.