ДекларированиеФормирование деклараций для Sodra и VMi

Декларация


Формирование отчетов с финансовой или иной информацией о человеке или компании

НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Декларация

Генерация деклараций для SODRA и VMI

Особенности деклараций

Связывание корреспондентских счетов с данными VMI

Подсистемы i.MAS

Формирование реестров накладных и коносаментов в соответствии с требованиями VMI

Справочник

Справочник кодов подоходного налога с физических лиц
 
 

Видео урок

Учебный материал по управлению модулем Декларации
 

Вопросы/Ответы

Часто задаваемые вопросы клиентов и ответы
 

 


Deklaracijų generavimas

Sodrai:
 • 1-SD - pranešimas, teikiamas Sodrai vieną darbo dieną prieš įdarbinant asmenį savo įmonėje;
  • pasirinkite darbuotoją/darbuotojus, apie kuriuos norite pranešti sodrai.
 • 2-SD - pranešimas, teikiamas Sodrai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo sutarties su darbuotoju nutraukimo (galioja nuo 2017-07-01 iki 2018-12-31)
  • pasirinkite darbuotoją/darbuotojus, apie kuriuos norite pranešti sodrai.
  • nurodykite jei tai terminuota sutartis ar kaupia pap. Sodros proc.
  • Pastaba: šiai deklaracijai reikia suformuoti atleidimo įsakymą, kad į sistema žinotų, kokį atleidimo straipsnį įrašyti. Be įsakymo - deklaracijos negeneruoja.
  • Pastaba: nuo 2017-07-01 prieš generuojant deklaraciją, turite pažymėti (arba nežymėti) atitinkamai laukelius "Terminuotos darbo sutartys" ir "Su pap. SODRA proc." - priklauso kokią deklaraciją norite pateikti.
 • 9-SD - pranešimas teikiamas Sodrai tuo atveju, kai darbdavys suteikia arba atšaukia suteiktas Tėvystės atostogas arba Atostogas vaikui prižiūrėti;
  • pasirinkite darbuotoją, apie kuriuos norite pranešti sodrai.
 • 12-SD - pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius, kai darbuotojai darbdavio nedraudžiami Valstybiniu socialiniu draudimu (neapmokamos atostogos, mokymosi atostogos, kvalifikacijos kėlimo laikotarpiai ir pan.);
  • pasirinkite darbuotoją/darbuotojus, apie kuriuos norite pranešti sodrai.
  • Pastaba: į šią ataskaitą patenka iš įsakymų duomenys, viskas kas susiję su nemokamomis atostogomis ir pravaikštomis.
 • SAM - pranešimas už darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis. Teikiamas kiekvieną mėnesį. Už einamąjį mėnesį SAM pranešimą reikia pateikti iki kito mėnesio 15 d. Pvz.: už 2017 metų rugsėjo mėnesį SAM pranešimą reikia pateikti iki 2017 m. spalio 15 d. (galioja iki 2018-12-31)
  • pasirinkite už kokių metų ir kokį mėnesį norite teikti deklaraciją;
  • nurodykite, jei tai terminuota sutartis ar kaupia papildomą Sodros proc.
  • Pastaba: nuo 2017-07-01 prieš generuojant deklaraciją, turite pažymėti (arba nežymėti) atitinkamai laukelius "Terminuotos darbo sutartys" ir "Su pap. SODRA proc." - priklauso kokią deklaraciją norite pateikti.

Deklaracijose yra nurodomi standartiniai duomenys, tokie kaip įmonės pavadinimas, skyrius, EVRK kodas, kas užpildė ir kita. Visus šiuos duomenis reikia užpildyti vieną kartą parametruose. Užpildžius duomenis ir juos išsaugojus jie bus naudojami deklaracijose.

Taip pat reikia susieti korespondentines sąskaitas su VMI deklaracijų požymiais, kad teisingai būtų formuojama deklaracija.

VMI:
 • GPM313 - nuo 2018 m. sausio 1 d. mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija apie išmokėtas išmokas gyventojams, nuo kurių buvo išskaičiuotas ir/ arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis;
  • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija prie sumos bus priskirta ,,Išmokų klasė" ir ,,Išmokų kodas" ši suma pateks į GPM312 ir GPM313 deklaracijas.
  • generuojama pagal priskaitytas sumas ir nurodytą datą prie GPM atskaitymo.
 • FR0572 - mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (galiojo iki 2017-12-31);
  • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija..
 • FR0573 - metinė A klasės išmokų deklaracija (galiojo iki 2017-12-31);
  • pasirenkama, už kuriuos metus teikiama deklaracija;
  • nurodoma: ar įtraukti einamųjų metų gruodį?;  Ar įtraukti ankstesnių metų gruodį?
 • FR0564 - prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos sąjungos valstybes nares ataskaita (prieinama mokamo plano klientams);
  • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija;
  • nurodoma, jei norima Generuoti iš pardavimų registro?
 • FR0600 - mokestinio laikotarpio PVM deklaracija, teikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui;
  • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija.
  • galima atsispausdinti ES prekių/paslaugų, ne ES prekių pirkimo ataskaitą.
 • FR0671 - gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras už mokestinį laikotarpį (iki 2016.10.01);
  • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija;
  • nurodoma ar tai pirminė, patikslinta, ar patikslintos kai kurios eilutės deklaracija.
 • FR0672 - išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras už mokestinį laikotarpį (iki 2016.10.01);
  • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija;
  • nurodoma ar tai pirminė, patikslinta, ar patikslintos kai kurios eilutės deklaracija.
 • GPM312 - metinė pajamų mokesčio deklaracija.
  • pasirenkama, už kurį laikotarpį teikiama deklaracija.
  • generuojama pagal priskaitytas sumas ir nurodytą datą prie GPM atskaitymo.
  • generuojama iš bankas ir kasa modulio, tik jei bus priskirta ,,Išmokų klasė" ir ,,Išmokų kodas" (Pastaba, priskirdami sumas, nepamirškite aprašyti parametrus).

Pastaba: Prieš teikiant deklaracijas Sodrai ir VMI, būtinai atsidarykite ataskaitas su Abbyy eFormFiller programa ir pasitikrinkite, kokius duomenis norite perduoti. Tuo pačiu formoje bus perskaičiuojami suminiai laukai (jei tokie yra).

Deklaracijų požymiai

Modulis skirtas susieti kor. sąskaitas su VMI deklaracijų požymiais. Galima koreguoti, trinti arba sukurti naują požymį.

Žinynai

Informacija apie gyventojų pajamų mokečio (GAM312) kodus. Redaguoti ar koreguoti negalima.

Часто задаваемые вопросы

Как создать реестр i-SAF?

Pasiruošimui reikės:

1. Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.
Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Jei atliktas susiejimas, tuomet PVM klasifikatoriaus nebūtina nurodyti pirkimo ar pardavimo įraše prie ,,Padavimo pozicijos“. iSAF registrui duomenys išrenkami tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, tuomet klasifikatorius imamas iš "PVM tarifai" modulyje  priskirtas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

2. Aprašykite operacijos rūšis.

Jei pirkimo ar pardavimo dokumentas turi patekti į registrą, tai registruojant dokumentą, reikia priskirti operacijos rūšį, kurioje būtinai turi būti nurodytas  požymis  "Įtraukti į PVM registrą", taip pat nurodykite "PVM sąskaitos faktūros tipas", jei nebus nurodytas tipas, tai pagal nutylėjimą į registrą dokumeto tipas bus priskirtas "SF".

Nepamirškite, kad jei gaunate kreditinę sąskaitą, o priskiriate operacijos rūšį, kur paprastas pirkimas, tai į registrą pateks su neteisingu PVM sąskaitos faktūros tipu, todėl reikia susikurti atskirą operacijos rūšį.
Jei nenorite, kad patektų į registrą (pvz: kuro čekiai), tai susikurkite tokią operacijos rūšį, kur požymis ,,Įtraukti į PVM registrą" nebūtų nurodytas.

3. Suformuokite i.SAF registrą.
Deklaravimas → i.SAF
Norint sukurti naują dokumentą spauskite mygtuką sukurti naują sukurti. Pasirinkite, kokius duomenis teiksite ir už kokį laikotarpį.

Užpildžius duomenis spaudžiate žalią mygtuką „Sugeneruoti".
Programa surenka sąskaitas ir suformuoją failą, „Dokumentai" lange galite matyti patekusias sąskaitas. Jei kliento kortelėje nebus nurodytas PVM kodas, sąskaita į šį registrą gali nepatekti, pasitikrinkite ar įrašytas PVM kodas. Jei klientas neturi PVM kodo, o reikia kad sąskaita patektų į registrą, kliento kortelėje prie PVM kodas nurodykite ND.
Sugeneravus duomenis automatiškai yra sugeneruojamas Dalies numeris (PartNumber), tai aktualus numeris duomenų teikimui. Pastaba. Jei į i.MAS sistemą bus pateikiama rinkmena su tuo pačiu numeriu, tai senas įrašas VMI bus ištrinamas ir perrašomas naujai pateiktu. 
Jei norite pergeneruoti sąskaitas, spauskite mygtuką Pergeneruoti dokumentus", tada visi esantys įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo. 
Jei norite sugeneruoti rinkmeną, kurią įkelsite į i.MAS, spauskite Sugeneruoti XML failą". Pastaba. Nepamirškite, kad įkėlus bylą į VMI sistemą, reikia patvirtinti įkeltą registrą.

Eilučių detalizacimas:
Eil. Nr.
- sąskaitoje, kurioje yra ne vienas PVM klasifikatorius, bus rodoma tiek eilučių, kiek PVM klasifikatorių panaudota, tačiau eil. nr. bus vienodas prie tokių dokumentų.
PVM SF tipas - PVM sąskaitos faktūros tipas, gaunamas iš operacijos rūšies. Pastaba: Jei Operacijos rūšyje nurodytas ne toks tipas ir jį pakeitėte, registre tai nepasikeičia - reikia iš naujo Pergeneruoti dokumentus.
Išrašymo data - dokumento data.
PVM data - į apskaitą įtrauktos PVM sumos data.
Klientas - iš klientų lentelės gauta informacija. Jei reikia pakeisti kliento duomenis, galima pakeisti kliento kortelėje ir tie duomenys atsinaujins registre. Pastaba: VMI tikrina pagal registrų centro pateiktus duomenis. Todėl, jei kliento pavadinimas nesutaps, tai i.MAS sistemoje matysite oranžinius pranešimus, bet tai tik informavimas, su tokiais pranešimais registrus galėsite patvirtinti.

Jokie dokumento duomenys neatsinaujins, jei juos keisite registravimo formose. Tam, kad atsinaujintų - turite iš naujo generuoti dokumentus.

Galite redaguoti dokumento eilutę:
 • Jei reikia pakoreguoti centus, pvz.: į registrą pateko PVM suma didesnė vienu centu, nei turėtų būti; Arbayra naudojami keli PVM klasifikatoriai ir prie vienos eilutės reikia pridėti vieną centą, o iš kitos eilutės atimti.
 • Jei yra specialaus apmokestinimo sąskaita ir reikia nurodyti.
4. Importuokite suformuotą sąskaitų registrą į VMI sistemą.
Как включить стоимость товаров, приобретенных в ЕС, в декларацию по НДС (пункт 21)?
Į 23, 24, 21 deklaracijos laukelius pareina sumos, jei klientui yra pažymėta, kad ne lietuvis ir pirkimo momentu prie pozicijos nurodoma, ar tai "ES prekės ar ES paslaugos", ar "ne ES prekės".
Как сформировать декларацию FR0564 2019 года, формируя только 2020 год?

B1 sistemoje nėra galimybės generuoti ankstesnių metų formų, o tik einamas galiojančias deklaracijas.

Как формировать отчеты FR?

Kad galėtumete suformuoti FR ataskaitas, pirma susiekite kor. sąskaitas su FR ataskaitų straipsniais.

1. Deklaravimas → Deklaracijų požymiai

4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis turi patekti į FR0671, FR0600 deklaracijas. Taip pat lentelėje įvedame įrašą nurodant sąsają į FR0600 deklaracijos konkretų lauką.

deklpož

Taip reikia atlikti su visomis korespondentinėmis sąskaitomis, iš kurių duomenų bus generuojamos deklaracijos. Pavyzdys:


2. Kai susietos kor. sąskaitos galite formuoti deklaracijas Deklaravimas → Deklaracijų generavimas modulyje.

Как мне записать сумму, чтобы она вошла в декларацию GPM312 или GPM313?

Pasiruošimui reikės:

1. Sukurkite VMI klientą klientų sąraše.

Klientai → Klientai

Sukurkite VMI klientą klientai modulyje, įrašykite įmonės kodą. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei toks klientas yra sukurtas, šį punktą praleiskite.


2. Aprašykite DU parametrus.

Parametrai → Nustatymai → DU parametrai

Priskirkite sukurtą VMI klientą laukelyje ,,VMI klientas“. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei šis laukas yra užpildytas, šį punktą praleiskite.

3. Aprašykite buhalterija parametrus.

Paramertai NustatymaiBuhalterija
Modulyje užpildykite du privalomus laukus reikalingus GPM deklaracijai, čia nurodomos tik GPM sumoms naudojamoms kor. sąskaitos:
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą mokėtinas GPM nesusijęs su darbo santykiais.
,,Mokėtino GPM ne su darbo santykiais Debeto kor. sąskaita“ – įrašykite kor. sąskaitą į kokias sąnaudas apskaitote tokias sumas, pvz. GPM sąnaudos ne nuo darbo užmokesčio sąnaudų.

Įrašę kor. sąskaitas, paspauskite ,,Išsaugoti“. Kokias kor. sąskaitas įrašysite, jų įrašai užregistruoti ant šių kor. sąskaitų, pateks į deklaraciją.


4. Kodų reikšmės.

Deklaravimas → Žinynai → GPM312 kodai

Šiame saraše galite pamatyti GPM deklaracijų kodus ir jų aprašymus.

5. Bankas (kasa) modulyje pažymėkite sumą, kurią norite, kad patektų į GPM312 ir GPM312 deklaraciją.

Bankas → Bankas
Kasa → Kasa

Kai bus nustatyti parametrai aprašyti 1-5 punkte, galima banke ir kasoje pažymėti sumą, kad ji patektų į deklaraciją. Pasirinkus ,,+Sukurti (K)" įrašą, užregistruojate mokėjimą prie ,,Pozicijos” pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką ,,Mokesčiai”

Atsidariusiame lange užpildykite laukus.

Arba kai išskaičuojami mokesčiai pažymėkite varnele Išskaičiuoti mokesčius“ ir mokesčių tarifas.

Užpildę lentelės laukus paspauskite mygtuką Išsaugoti". Kai prie sumos bus priskirta „Išmokų klasė“ ir „Išmokų kodas“ ši suma pateks į GPM312 ir GPM313 deklaracijas.
Pastaba. Jei sumos bus registruojamos per DU  „Darbo užmokestis“ modulį, per Bankas „Bankas“ išmokų klasės ir išmokų kodo priskirti nereika.
Į GPM313 deklaraciją patenka tik tokie mokėjimai, kuriems nurodytas požymis „išmoka turi patekti į GPM312 deklaraciją“ ir požymis „Išskaičiuoti mokesčius“.
Į GPM312 patenka visi mokėjimai, kuriems nurodyta „Išmoka turi patekti į GPM312 deklaraciją“.

Документ не внесен в реестр i.SAF

Žinynai → Sandėlio → i.SAF

Sugeneravus i.SAF registrą pastebite, kad trūksta dokumentų, tuomet rekomenduojame patikrinti:

 • Ar naudojama operacijos rūšis turi požymį "Traukti į PVM registrą?"
 • Ar Klientai → Klientai modulyje kliento (tiekėjo) kortelėje yra įvestas PVM mokėtojo kodas?
 • Ar Pirkimo/Pardavimo dokumente įvestas PVM klasifikatorius?

Jei radote neatitikimą ir atlikote koregavimus, tuomet dar kartą atidarykite suformuotą įrašą Žinynai → Sandėlio → i.SAF ir spasukite mygtuką Pergeneruoti dokumentus", tada visi esantys įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo.
Почему не формируются счета/отчеты?

Bandant sugeneruoti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar ataskaitą spausdinimui bei i.SAF xml failą, lange matomas pranešimas: „Ataskaita įtraukta į generavimo eilę... 0%“
Patikrinkite ar su kita interneto naršykle sąskaitos ar ataskaitos generavimas veikia.
Dažniausiu atveju problema išsprendžiama kai išvalomas interneto naršyklės Cashe ir cookies.
Plačiau paskaityti galite kaip išvalyti slapukus jei naudojate Chrome naryklę: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=lt&co=GENIE.Platform%3DDesktop


Как пользоваться модулем Декларация

Краткое наглядное пособие о том, как:

 1. Сформировать декларацию GPM313 в модуле заработной платы;
 2. Сформировать декларацию FR600;
 3. Указать страну заказчика;
 4. Сформировать декларацию i.SAF;
 5. Изменить классификацию НДС в аккаунте.

Налоговый учет

 

1. Теория расчета выручки GPM

00:38 Gyventojų pajamų apmokestinimą reglamentuojantys teisės aktai;
00:59 GPM Pagrindinės sąvokos;
02:39 GPM klasės;
04:14 GPM mokėjimo terminai;
05:47 GPM tarifai;
05:57 Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
17:56 Dienpinigių apmokestinimo tvarka;
25:03 Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
33:36 GPM312 forma;