Atlyginimo skaičiuoklė 2020, atlyginimas į rankas, atlyginimas ant popieriaus
Daugiau informacijos:
 • Atlyginimo dydis: 

  Ant popieriaus — darbo sutartyje nurodytas ir priskaičiuotas darbo užmokestis (prieš mokesčių atskaitymą);
  Į rankas — darbo užmokesčio suma, mokėtina darbuotojui atėmus GPM ir socialinio draudimo įmokas (po mokesčių atskaitymo).

 • Papildomas pensijos kaupimas nurodo ar darbuotojas kaupia papildomai pensijos daliai:

  0% — darbuotojas nedalyvauja kaupime;
  2.4% — darbuotojas, kuris dalyvauja kaupime ir moka 2,4% į pensijų fondus;
  3% — darbuotojas, kuris dalyvauja kaupime ir moka 3% į pensijų fondus.

 • Neapmokestinamasis pajamų dydis nurodo neapmokestinamą pajamų dydi, priklausantį nuo gaunamo atlyginimo dydžio ir turimos darbingumo grupės:

  Taikyti — taikomas nuo atlyginimo dydžio paskaičiuotas NPD, jeigu darbuotojas darbdaviui pateikia prašymą taikyti;
  Netaikyti — NPD netaikomas, jeigu darbuotojas darbdaviui nepateikia prašymo taikyti;
  Nurodyti — NPD taikomas pagal darbingumo, specialių poreikių ar neįgalumo lygį pagal pažymėjimą.

 • Darbo sutartis galli būti:

  Neterminuota — pasirinkimas darys įtaką tik darbdavio įmokų Sodrai tarifams;
  Terminuota — pasirinkimas darys įtaką tik darbdavio įmokų Sodrai tarifams.

 • Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) — valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimą.
  6,98% — sveikatos draudimas
 • Valstybės socialinis draudimas (VSD) — Valstybinio socialinio draudimo įmokos – apdraustųjų asmenų ir (ar) jų draudėjų mokamos įstatymų nustatyto dydžio įmokos į Valstybinį socialinio draudimo fondą. Informacija apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, pabaigą, nedraudžiamuosius laikotarpius.
  13,97% pensijų, nedarbo ir vaikų priežiūros draudimas darbuotojams, nekaupiantiems trečios pakopos pensijų fonduose
  15,52% pensijų, nedarbo ir vaikų priežiūros draudimas darbuotojams, kaupiantiems trečios pakopos pensijų fonduose
 • Gyventojo pajamų mokestis (GPM) — Gyventojo pajamos iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautos pajamos pagal autorines sutartis, taip pat mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.
  20% — metinė pajamų dalis, neviršijanti 60 vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio sumos
  32% — metinė pajamų dalis, viršijanti 60 VDU dydžio sumą
Ši atlyginimo skaičiuoklė yra tik informacinio pobūdžio ir joje pateikiama informacija negali būti vertinama kaip konsultacija.
Darbo užmokesčio (DU) modulis įeina į visus mokamus planus

Darbo užmokesčio modulis

Patogus darbo užmokesčio priskaitymas ir atskaitymas:
 • Skaičiuoti atlyginimus nuo 1 iki 500+ darbuotojų;
 • Palaikoma suminė ir nesuminė DU apskaita;
 • Įvesti atlyginimus rankiniu būdu už bet kokį periodą (mokesčių pakeitimai nuo 2019 m.);
 • Skaičiuoti atlyginimus užsienio kapitalo kompanijoms;
 • Paskaičiuoti komandiruotpinigius automatiškai pagal įsakymą, vieną kartą suvedus dienpinigių normas.

Darbo užmokesčio apskaita lengvai ir greitai

Darbo užmokesčio dokumentai — visi popieriniai ar elektroniniai dokumentai, kurie susiję su darbo užmokesčiu: darbo grafikas, darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabelis), darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis (priskaitymų suvestinė), darbo užmokesčio išmokėjimo dokumentas (algalapis).
Darbo užmokesčio skaičiavimo teorija
Darbo užmokesčio registravimas B1.lt programoje

Nemokami apskaitos kursai

Vieninteliai nemokami buhalterinės apskaitos kursai Lietuvoje, paruošti kvalifikuotų dėstytojų

Nemokamas sąskaitų išrašymas

Neribotas sąskaitų faktūrų išrašymas visoms teisinėms formoms

Buhalteriniai komiksai

Didžiausia Lietuvoje buhalterinių komiksų kolekcija. Buhalterija, kuri kelia nuotaiką