Buhalterinės apskaitos įvadas

1.1. Buhalterinės apskaitos įvadas

Nemokami apskaitos kursai
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Buhalterinės apskaitos apibrėžimas ir tikslas;
00:02:08 Fundamentinis apskaitos principas;
00:02:44 Balansas;
00:08:42 Pelnas;
00:09:27 Pelno (nuostolių) ataskaita.

Praktika

Praktinės užduotys 2, 3, 4 ir 5 paskaitų temomis pasiekiamos 1.5 skyrelyje „Praktinio uždavinio sprendimas“.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Buhalterinė apskaita — ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema. Skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Pagrindinis apskaitos tikslas — teikti tikslią ir teisingą informaciją, padedančią įmonės informacijos vartotojams priimti sprendimus.
Buhalterinės apskaitos tikslas pasiekiamas ir uždaviniai įvykdomi, suformuojant galutinį apskaitos proceso produktą – finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame pateikiama sugrupuota ir apibendrinta apskaitos informacija.

Balansas —  teikia informaciją apie įmonės turtą ir jo savininkus tam tikru momentu ir yra paremtas fundamentiniu apskaitos principu.

Fundamentinės apskaitos principas — jo esmę sudaro tai, kad apskaitoje TURTAS = NUOSAVYBĖ. Turto be savininko nebūna, kaip nebūna ir savininko be nuosavybės. Balansas sudarytas iš dviejų dalių: kairėje pusėje esančioje turto dalyje detaliai nurodomas visas įmonėje esantis turtas, o dešinėje esančioje nuosavybės pusėje įvardijama, kam tas turtas priklauso. Šios abi dalys balanse išlaiko pusiausvyrą.