Введение в бухгалтерский учёт

1.1. Введение в бухгалтерский учёт

Бесплатные бухгалтерские курсы
Зарегистрироваться

Teorija

00:00:00 Buhalterinės apskaitos apibrėžimas ir tikslas;
00:02:08 Fundamentinis apskaitos principas;
00:02:44 Balansas;
00:08:42 Pelnas;
00:09:27 Pelno (nuostolių) ataskaita.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Buhalterinė apskaita — ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema. Skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Pagrindinis apskaitos tikslas — teikti tikslią ir teisingą informaciją, padedančia įmonės informacijos vartotojams priimti sprendimus.
Buhalterinės apskaitos tikslas pasiekiamas ir uždaviniai įvykdomi suformuojant galutinį apskaitos proceso produktą - finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame pateikiama sugrupuota ir apibendrinta apskaitos informacija.

Balansas — teikia informaciją apie įmonės turtą ir jo savininkus tam tikru momentu ir šios informacijos paremtas fundamentiniu apskaitos principu.

Fundamentinis apskaitos principas — jo esmę sudaro tai, kad apskaitoje TURTAS = NUOSAVYBĖ. Turto be savininko nebūna, kaip ir nebūna savininko be nuosavybės. Balansas sudarytas iš dviejų dalių, turto dalyje detaliai nurodomas visas įmonėje esantis turtas, o nuosavybės pusėje įvardijama, kam tas turtas priklauso. Šios abi pusės balanse būtnai turi būti lygios.