Создание торговых карт, складов, ставок НДС и валюты

Справочник


Модуль описания действий, товаров, валют и дополнительных функций, необходимый для использования программы

НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Товарные карточки

Информация о товарах/услугах и их агрегирование

Склад

Сбор информации о складах компании и видах операций

Интрастат

Создание описаний информации, необходимой для отчётов

Местонахождения

Создание описаний городов, муниципалитетов, округов и стран

Банки

Ввод кода банка и SWIFT кода в программе

Кор.банки

Доп/ информация о банке-корреспонденте

Валюты

Выбор используемой валюты и добавление новых

Вопросы/Ответы

Часто задаваемые вопросы клиентов и ответы

Prekių kortelės

Skirta įvesti duomenis apie prekes / paslaugas.

 • Prekės:pateikiamos visos prekės / paslaugos. Informaciją galima redaguoti, kurti naują kortelę ir filtruoti pagal pavadinimą, kodą, prekės požymį, ir pan. Kuriant prekės / paslaugos kortelę, galima įvesti visą reikiamą informaciją, taip pat pridėti tiekėjo kodą ir vertimą;
 • Prekių požymiai:kuriami prekių požymiai, kuriuos priskiriate naujai kuriate prekės / paslaugos specifikacijai;
 • Prekių grupės: kariamos prekių grupės, norint prekes / paslaugas rūšiuoti ir filtruoti pagal priskirtas grupes;
 • Matavimo vienetai: sistemoje suformuojami pagrindiniai matavimo vienetai, kuriuos galima koreguoti arba sukurti naujų;
 • Gamintojai: sukuriamos pasirinktų gamintojų kortelės.
Pastaba: Jei konkrečios prekės kortelė jau buvo panaudota apskaitoje, jos požymio keisti iš kiekinės apskaitos į nekiekinę sistema neleis. Visa kita informacija apie prekę gali būti keičiama.

Sandėlio

Skirta įvesti duomenis apie įmonės sandėlius ir su jais susijusią informaciją:

 • Sandėliai: programoje yra suteikiami du sandėliai, juos galima koreguoti, trinti ir kurti naujus, pasirinkti, kuris yra pagrindinis įmonės sandėlys;
 • Operacijos rūšys: sąrašas įmonėje vykdomų operacijų;
 • Dokumento serijos: suvedamos visų operacijų dokumentų serijos;
 • PVM tarifai: sąskaitose naudojami PVM tarifai. Palikus komentarą ir pasirinkus tarifą, tai atvaizduojama išrašomoje sąskaitoje.
 • PVM klasifikatoriai: suteikti reikiami klasifikatoriai, kurie reikalingi teikiant deklaracijas. Juod galima sukurti arba koreguoti jau esamus.
 • Dokumento būsenos: sukurti papildomas sąskaitos būsenas, norint sąskaitas filtruoti ir skirstyti pagal pasirinktą būseną;
 • Automobiliai: pateikiama informacija apie įmonės automobilius, kuriuos galima įtrauktį į sąskaitos informaciją ir pagal tai filtruoti;
 • Automobilių markės: įtraukiama informacija apie įmonės automobilių gamintojus bei modelius;
 • Kuro kortelės: įmonės automobilių kuro kortelės, kurios gali atvaizduoti konkretaus automobilio kuro sąnaudas.

Intrastatas

Ataskaitoms reikalingos informacijos pildymas:

 • Intrastato prekių kodai: informacija apie gaunamų ar išvežamų prekių kodus;
 • Intrastato pristatymo sąlygos: suvedama informacija apie galimas pristatymo sąlygas;
 • Intrastato transportai: transportas, kuriuo gabenamos prekės į / iš Europos Sąjungos šalis (-ių) Jūsų įmonėje;
 • Intrastato sandoriai: informacija apie įvykdytų sandorių kodus.
Suvesta informacija bus atvaizduojama ataskaitose, kurias galite išsaugoti .PDF formatu.

Vietovės

Papildoma informacija, kurią galima pateikti prekių, klientų ar personalo kortelėse:

 • Miestai: kortelėje pateikti Lietuvos miestai. Informaciją galima koreguoti bei papildyti, jei sąraše nėra;
 • Savivaldybės: visų Lietuvoje esančių savivaldybių sąrašas. Informaciją galima koreguoti arba papildyti;
 • Apskritys: pateikiamas Lietuvos apskričių sąrašas. Jei nėra Jums reikiamos, ją galima sukurti;
 • Šalys: pateikiamas šalių sąrašas. Informaciją galite tik redaguoti, tačiau nėra galimybės jos papildyti ar ištrinti, nes šalys žymimos pagal kodą. Galima pridėti vertimą.

Bankai

Žinynas, kuriame pateikiama informacija apie programoje esantį bankų sąrašą. Šią informaciją galima koreguoti, trinti arba įtraukti naują

Korespondentiniai bankai

Bankai korespondentai — tai bankai tarpininkai, kuriuose mokėtojo arba gavėjo bankas turi lėšoms pervesti skirtas korespondentines sąskaitas.

Valiutos

Žinynas, kuriame suvedami duomenys apie programoje naudojamas valiutas, priskiriami tarptautiniai valiutų kodai, galima priskirti pagrindinę valiutą.

Valiutų kursai

Suvedama jau programoje esantivaliuta, norint importuoti valiutos kursą tiesiai iš Centrinio Banko, pasirinkta data.

Часто задаваемые вопросы

Как записать отпускную цену карточки товара?

Pasiruošimui:

1.Nustatykite kokį metodą naudojate prekių pardavimams.

Parametrai → Pardavimai

Ties ,,Pardavimo kaina” nurodykite kaip norite parduoti. Jei norite, kad pardavimo kainą imtų iš prekės kortelės pasirinkite ,,Prekės kaina be PVM iš prekės kortelės”.

2.Prekės kortelėje įrašykite pardavimo kainą.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Užregistruokite kortelę ir įrašykite pardavimo kainą į lauką ,,Kaina be PVM”.

Примерные типы транзакций

Pirkimo grąžinimas

1. Jei grąžinama tik paslauga ar pritaikoma nuolaida:

akcijos

2. Jei tai yra prekių gražinimas (turi sumažėti prekių likutis):

kredit


3. Vidinis judėjimas (prekių perkėlimas tarp sandėlių)

vidinis_judėjimas

4. Prekių nurašymas

Sąnaudų kor. sąskaita - dažniausiai naudojama nurašymų sąskaita, jei nurašant prie prekės pažymėsite kitą kor. sąskaitą, tai nurašymas bus į nurodytą sąskaitą.

nurašymas

5. Pardavimas iš kasos aparato:

Pardavimas su kasos čekiu

kasos_cekis

6. Pardavimas pagal dienos lapą

dienos_lapas

7. Komercinis pasiūlymas

komercinis_pasiūlymas

8. Inventorizacijai įvesti "Trūkumo operacija"


9. Inventorizacijai įvesti "Pertekliaus operacija"


Что делать, если НДС не указан в FR0600?

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

Greičiausiai sistema negali nustatyti koks PVM turi būti apskaičiuotas. Turi būti vienas pagrindinis ir nuo kokios datos galioja. Pažiūrėkite paveiksliuką.

Как мне зарегистрироваться для того, чтобы классификация НДС отображалась в счете или отчете i.SAF?

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatoriaus sąskaitoje prie „Pardavimo pozicijos“. iSAF registras formuojamas tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

Как загрузить курс обмена?
 • Norint importuoti valiutos kursą iš centrinio banko Žinynai=>Valiutos kursai spaudžiate importas.

valiutos_importas

 • Atsidariusiame lange, pasirenkate datą, kuriai norite importuoti ir spaudžiate Importuoti

valiut.import2

 • Jei reikia įvesti valiutos kursą ne iš Centrinio banko, tai spaudžiate pridėti, pasirenkate valiutą, keitimo datą, įvedate kiekį ir valiutos kursą ir spaudžiate Išsaugoti.

valiut,rank

Где я могу ввести информацию о производителе товара?

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Atidarykite prekės kortelę ir laukelyje „Gamintojas“ sukurkite naują gamintoją ir pasirinkite informaciją.

Vėliau formuodami pardavimo dokumentą prie prekės pozicijos pasirinkus prekę, ateina ir informacija apie gamintoją.