Žemės mokesčio mokestinis laikotarpis, UAB – Enciklopedia