Žemės mokesčio mokėjimas/ nemokėjimas žemės perleidimo atveju, UAB – Enciklopedia