Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS), Ekspertų skiltis – Enciklopedia