„Vieno tiekėjo“ pirkimų stebėsenos ataskaitoje – naujas pirkimų konkurencingumo rodiklis, UAB, Ekspertų skiltis – Enciklopedia