Veiklos ataskaita / metinis pranešimas, PNĮ – Enciklopedia