Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų ir pareigūnų pareiginės algos bazinis dydis, Fiziniai asmenys – Enciklopedia