Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika, Fiziniai asmenys, Ekspertų skiltis – Enciklopedia