UAB išmokos Akcininkui iš paskirstyto pelno, UAB – Enciklopedia