UAB akcininko, nuolatinio Lietuvos gyventojo, pajamos apmokant UAB įstatinio kapitalo įnašą turtu, UAB – Enciklopedia