Turto įsigijimo kainos nustatymas, kai turtas priskirtas arba kuriuo nors metu buvo priskirtas individualios veiklos turtui, IdV, Fiziniai asmenys – Enciklopedia