Tretieji asmenys ir jų pareigos, UAB – Enciklopedia