Taikos sutarties svarba ir jos neįvykdymo pasekmės, UAB, ŽŪV, AB – Enciklopedia